Ano ang Aasahan Kapag Nag-aplay Ka para sa Tulong ng FEMA

Release Date:
January 25, 2023

Ang tulong ng FEMA ay hindi kapalit ng insurance ngunit maaaring tumulong sa mga pangunahing pangangailangan upang makatulong na simulan ang iyong pagbangon mula sa matinding bagyo at pagbaha. Kabilang dito ang tulong sa paggawa ng mahahalagang pagkukumpuni sa bahay, paghahanap ng pansamantalang matutuluyan, at pagkumpuni o pagpapalit ng ilang gamit sa bahay.

Pag-aayos ng Bahay

 • Kung ang iyong tahanan ay nagkaroon ng pinsalang dulot ng bagyo at ikaw ay walang insurance o kulang sa insurance, maaari kang maging karapat-dapat para sa tulong mula sa FEMA upang maibalik ang iyong mga tahanan sa isang matitirahan na kondisyon.
 • Ang tulong ng pederal mula sa FEMA ay nagbibigay lamang ng mga pangunahing pangangailangan para sa isang tahanan upang matirhan—kabilang ang mga palikuran, isang bubong, mga kritikal na kagamitan, mga bintana at pintuan. Maaaring kabilang sa mga halimbawa ng hindi karapat-dapat na mga bagay ang mga hindi mahahalagang kabinet at mga pintuan ng garahe.
 • Ang isang inspeksyon sa bahay ay kinakailangan upang kalkulahin at beripikahin ang iyong mga pagkalugi.
 • Ang mga matitirahan na tahanan ay nakakatugon sa mga sumusunod na kondisyon:
  • Ang panlabas ay maayos ang istruktura, kabilang ang mga pinto, bubong at bintana.
  • Ang kuryente, gas, init, pagtutubero, at paagusan at septic system ay gumagana nang maayos.
  • Maayos ang istruktura ng mga lugar na matitirhan sa loob, kabilang ang kisame at sahig.
  • Ang tahanan ay may kakayahang magamit para sa layunin nito.
  • May ligtas na madadaanan papunta at mula sa bahay.

Mga halimbawa

 • Mga Kagamitan: Maaaring tumulong ang FEMA sa pagpapalit o pagkukumpuni ng mga nasira ng kalamidad na mga pampainit ng mainit na tubig at pugon, mahahalagang bagay para magawang ligats ang inyong bahay, naa-access at gumagana ang iyong tahanan.
 • Pinsala sa Kisame at Bubong: Maaaring tumulong ang FEMA na ayusin ang mga pagtagas na sanhi ng sakuna sa isang bubong na nasira ang mga kisame at nagbabanta sa mga de-koryenteng bahagi tulad ng mga ilaw sa itaas. Ang gastos sa pag-aayos ng maliliit na mantsa mula sa pagtagas sa bubong ay hindi maibabalik.
 • Mga Palapag: Maaaring tumulong ang FEMA sa pagkukumpuni ng mga subfloor sa mga okupado na bahagi ng bahay na nasira dahil sa mga bagyo.
 • Mga Bintana: Maaaring tumulong ang FEMA sa mga sirang bintanang nauugnay sa kalamidad, ngunit hindi sa mga blinds at kurtina. 
 • Ang mga kalkulasyon ng FEMA upang beripikahin ang pagkawala ay nag-iiba dahil ang bawat sitwasyon ng aplikante ay iba, kaya ang mga parangal ay nag-iiba-iba sa mga nakaligtas.
 • Ang pagpapagaan ay isang pagsisikap na bawasan ang pagkawala ng buhay at pinsala sa ari-arian sa pamamagitan ng pagbawas sa epekto ng isang kalamidad. Maaaring sagutin ng mga espesyalista sa pagpapagaan ng FEMA ang mga tanong at magbahagi ng mga tip sa pagpapaganda ng bahay at iba pang napatunayang paraan ng pagtatayo upang maiwasan o mabawasan ang pinsala mula sa mga sakuna sa hinaharap. Ang libreng impormasyon na nakatuon sa mga do-it-yourselfers at mga pangkalahatang kontratista, at ang mga espesyalista ay maaaring magbahagi ng mga diskarte para sa muling pagtatayo ng mga tahanan na lumalaban sa panganib.

Mga halimbawa

 • Itaas ang iyong pugon, mga sistema sa elektrikal at iba pang mga kagamitan.
 • Palitan ng mga tiles ang karpet sa mga lugar na madaling bahain.
 • Mag-install ng sump pump.
 • Magtanim ng mga puno 10 talampakan mula sa iyong mga linya ng paagusan.

Lugar na Maaring Tirahan

 • Ang mga may-ari ng bahay o nangungupahan ay maaaring makatanggap ng pansamantalang tulong pinansyal upang umupa ng isang tirahan kung ang isang bahay ay hindi matitirahan dahil sa mga bagyo, at ang isang nakaligtas ay walang insurance coverage para sa pansamantalang pabahay.

Iba pang Uri ng Tulong

Sa ilalim ng programa ng Other Needs Assistance ng FEMA, ang tulong pinansyal ay makukuha para sa mga kinakailangang gastos at seryosong pangangailangan na direktang dulot ng kalamidad, kabilang ang:

 • Mga gastos sa pangangalaga ng bata
 • Mga medikal at dental na gastusin
 • Mga gastusin sa burol at paglibing
 • Pinsala sa mahahalagang gamit sa bahay:
  • Mga kasangkapan sa silid
  • Mga kagamitan
  • Mga espesyal na kasangkapan at kagamitan na kinakailangan para sa isang trabaho
  • Mga kinakailangang materyal na pang-edukasyon tulad ng mga kompyuter, aklat na pampaaralan at mga suplay
 • Panggatong para sa pangunahing pinagmumulan ng init
 • Mga item sa paglilinis tulad ng mga basa/tuyong vacuum at dehumidifier
 • Pinsala sa isang mahalagang sasakyan
 • Mga gastos sa paglipat at pag-iimbak dulot ng sakuna

Para sa pinakahuling impormasyon sa pagbawi ng California mula sa matitinding bagyo sa taglamig, pagbaha, pagguho ng lupa at pagguho ng putik, bisitahin ang FEMA.gov/disaster/4683. Maaari mo ring i-follow ang twitter.com/Cal_OES, facebook.com/CaliforniaOES, @FEMARegion9/Twitter at Facebook.com/FEMA.

Tags:
Huling na-update noong