Main Content

Missouri Severe Storms, Straight-line Winds, and Flooding (DR-4144)

Ensidan Peryòd: August 02, 2013 - August 14, 2013
Major Disaster Declaration te deklare sou September 06, 2013

Total Sibvansyon Asistans Piblik
Dollars Obligated: $18,760,766.06


Asistans Finanacial

Asistans endividyèl - Dollars Approved

Si ak lè se moun lajan asistans apwouve pou dezas sa a, li yo pral parèt isit la. Enfòmasyon se mete ajou chak 24 èdtan.

Asistans Piblik - Dollars Approved

$18,760,766.06

Total Sibvansyon Asistans Piblik - Dollars Obligated✝

$499,664.56

Travay Ijans (Kategori A-B) - Dollars Obligated✝

$17,628,358.50

Pèmanan Travay (Kategori C-G) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Fon disponib nan Eta a atravè transfè elektwonik yo revizyon final FEMA ak apwobasyon nan pwojè Asistans Piblik.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2013-09-06 04:00

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4144-DR

Related Links

Last Updated: 2013-09-06 04:00