Ang Operasyong Asul na Bubong na Programa Magagamit sa ilang mga Florida County

Release Date Release Number
R4 DR-4337-FL NR 011
Release Date:
September 16, 2017

TALLAHASSEE, Fla. -  Ang U.S. Army Corps of  Engineers (USACE) ay naglagay ng pansamantalang  bubong para sa Operasyong Asul na bubong na Programa sa Collier County.

"Ang unang pansamantalang pag-lagay ng bubong ay isang mahalagang hakbang para sa mga taong naapektuhan ng Bagyong Irma," sabi ni Col. Jason Kirk, komander ng Distrito. "Ang asul na takip ay isang tiyak na sinyalis sa komunidad na tinitiyak ang kanilang kaligtasan, seguridad, at ang kapayapaan ng pag-iisip ay ang aming pangunahing prayoridad."

Ang Operasyong Asul na Bubong ay nagbibigay ng pansamantalang pantakip ng asul na plastik pangtapal upang makatulong na mabawasan ang karagdagang pinsala sa ari-arian hanggang maisagawa ang permanenteng pag-aayos. Ang Asul na plastik na tela ay na-ikabit gamit ang mga piraso ng kahoy na nakuha sa bubong na may mga paku o at mga turnilyo.

Ang programang  ito ay magagamit nang walang bayad sa mga karapat-dapat na mga pangunahing may-ari ng bahay sa Broward, Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Palm Beach, Pinellas, Polk at Sarasota. . Ang ibang mga county ay maaaring idagdag sa ibang araw.

 

Ang mga pangunahing tirahan na may estandard na shingled na bubong ay karapat-dapat na makatanggap ng pansamantalang asul na bubong. Ang mga bakal na bubong at mga mobile na bahay ay aayusin bilang praktikal depende sa kaso, at ang  bubong  na may higit sa 50 porsiyentong pinsala sa istraktura ay hindi karapat-dapat para sa programang ito.

 

 

(KARAGDAGAN)

 

 

Ang Operasyong Asul na Bubong na Programa Magagamit sa ilang mga Florida County – Pahina 2

Para sa pinaparentahang pag-aari, Ang legal na pahintulot para sa isang asul na bubong na mai-ilagay ay dapat makuha mula sa may-ari ng ari-arian. Dapat ring makakuha ng legal na pahintulot ang mga residente mula sa kanilang kasero upang ipagpatuloy ang pag-upa sa tirahan hanggang sa mas permanenteng pag-aayos.

Ang mga may-ari ng bahay ay dapat pumirma ng isang Right of Entry (ROE) na porma upang payagan ang mga empleyado ng pamahalaan at mga kontraktor sa kanilang ari-arian upang alamin ang pinsala at ilagay ang pansamantalang pantakip. Ang mga sentro ng koleksyon ng ROE ay ihahanda ng mga pangkat ng Corps sa maginhawang mga lokasyon ng kapitbahayan. Ang mga bagong impormasyon tungkol sa mga lokasyon ng koleksyong sentro sa bawat county ay ipapamahagi araw-araw.

 

Right of Entry koleksyon na mga sentro ay matatagpu-an sa:

 

COLLIER COUNTY

2800 North Horseshoe Dr. Naples, FL 34104

 

The Growth Center 310 Alachua St.

Immokalee, FL 34142

 

LEE COUNTY

Lowe’s Home Improvement 8040 Dani Dr.

Fort Myers, FL 33966

 

PINELLAS COUNTY

12629 Ulmerton Rd.,

Largo, FL 33774

 

SARASOTA COUNTY

Bee Ridge Park

4430 South Lockwood Ridge Road Sarasota, FL 34231

 

Ang mga sentro ay bukas mula 8 a.m. hanggang 6 p.m. Maaaring maidagdag ang mga karagdagang lokasyon kung kinakailangan.

 

Ang kasalukuyang impormasyon ay makukuha sa Website sa Distrito ng Jacksonville sa  www.saj.usace.army.mil/BlueRoof at sa 1-888-ROOF-BLU (1-888-766-3258). Ang impormasyon ay ibinigay sa parehong Ingles at Espanyol sa pamamagitan ng nag-iisang numero ito.

 

 

                                                          

 

 (KARAGDAGAN)

 Ang Operasyong Asul na Bubong na Programa Magagamit sa ilang mga Florida County – Pahina 3

 

 

###

 

Ang misyon ng FEMA ay upang suportahan ang aming mga mamamayan at mga unang tagatugon upang matiyak na bilang isang bansa ay nagtutulungan kami upang bumuo, sang-ayunan, at pagbutihin ang aming kakayahan upang maghanda para sa, protektahan laban, tumugon sa, bawiin, at pagaanin ang lahat ng mga panganib.

 

Bukas ang tulong sa pagbangon mula sa sakuna nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles o katayuan sa ekonomiya. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay na-discriminated laban, tawagan ang FEMA na walang bayad sa 800-621-FEMA (3362). Para sa tawag ng TTY 800-462-7585.

 

Ang pansamantalang tulong  ng pabahay at mga gawad ng FEMA para sa mga gastos sa pampublikong transportasyon, mga gastos sa medikal at dental, at mga gastusin sa libing at libing ay hindi nangangailangan ng mga indibidwal na mag-aplay para sa isang SBA na utang. Gayunpaman, ang mga aplikante na tumatanggap ng mga aplikasyon ng SBA ay dapat isumite sa mga opisyal ng SBA na maging karapat-dapat para sa tulong na sumasakop sa personal na ari-arian, pag-aayos o pagpapalit ng sasakyan, at paglipat at gastusin sa pag-iimbak.

 

 

###

Tags:
Huling na-update noong