alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

News & Media Gallery

Press Releases, Fact Sheets & Blogs

Guidance

Multimedia

This page contains news and media items created as part of FEMA's COVID-19 response.

Graphic
Illustration of Disaster Declaration Sheet over World Globe

Disaster Declarations

On March 13, 2020, former President Trump declared a nationwide emergency pursuant to Sec. 501(b) of Stafford Act.

View Disaster Declarations

Press Releases, Fact Sheets and Blogs

WASHINGTON—Inanunsyo ngayong araw ng FEMA ang pag-apruba sa 30 estado at sa District of Columbia para sa programa nito na Tulong at Pagsasanay sa Pagpapayo Ukol sa Krisis.

illustration of page of paper

Ibinibuod sa gabay na ito kung paano dapat isaalang-alang at pamahalaan ng mga organisasyon ang kanilang mga pangangailangan ng personal na kagamitang pamproteksyon (personal protective equipment o

illustration of page of paper

WASHINGTON – Bilang bahagi ng pagtugon ng buong America sa pandemya ng COVID-19, kumikilos ang FEMA para tulungan ang mga survivor ng kalamidad, mga walang tirahan, at pang-estado, lokal, tribal, a

illustration of page of paper

WASHINGTON - Isang pandaigdigang isyu ang kakulangan ng mga medikal na resource sa laban kontra COVID-19.

illustration of page of paper

Inilalabas ng FEMA ang pansamantalang pagsuspinde sa upa para sa mga nakaligtas sa sakuna na naninirahan sa pabahay ng FEMA sa mga sumusunod sa estado:

illustration of page of paper

Guidance

 • Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Safe Opening and Operation Work Eligible for Public Assistance (Interim) | April 2, 2021 (English) (Spanish)
 • COVID-19 Funeral Assistance Individuals and Households Program Policy (Interim) | March 24, 2021 (English)
 • Public Assistance Disaster-Specific Guidance - COVID-19 Declarations (English) | February 3, 2021
 • Community Vaccination Centers Playbook (English) | February 18, 2021
 • Medical Staffing Requests (English) | Updated on November 23, 2020
 • COVID-19 Pandemic: Vaccination Planning FAQ (English) | November 19, 2020
 • COVID-19’s Impact on the Human & Social Services Sector | October 23, 2020 (English)
 • Interim Policy: Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Work Eligible for Public Assistance (FEMA Policy - FP 104-009-19) (English) | September 1, 2020
 • Waiver of Private Nonprofit Primary Use and Primary Ownership Facility Policies Under the (COVID-19) Pandemic Declarations (English)
 • Administrator Gaynor's Letter to State Directors and Agencies (English) | July 20, 2020
 • Extension of Administrative Relief and Other Flexibilities for Recipients and Subrecipients of FEMA Financial Assistance for Response to or Direct Impacts from Novel Coronavirus (COVID-19) per OMB Memorandum M-20-26 (English) | July 15, 2020
 • Equal Rights Civil Rights Stakeholders Call Transcript May 6, 2020 (English) | (Spanish) | July 14, 2020
 • FEMA and HHS Civil Rights Stakeholder Call Transcript April 17, 2020 (English) | July 14, 2020
 • Important Information Regarding FEMA Temporary Final Rule on Prioritization and Allocation of Certain Scarce or Threatened Health and Medical Resources for Domestic Consumption (English) | July 6,2020
 • Clarification of Applicability of OMB Memorandum M-20-20 to FEMA's Non-disaster Grants (English) | June 11, 2020
 • FEMA Releases Guidance for Providing Mass Care During a Pandemic (English) | June 10, 2020
 • Civil Rights COVID-19 Stakeholder Call Transcript - Meeting #2 (English) | (Spanish) | June 10, 2020
 • FEMA Administrator June 1, 2020, Letter to the Nation's Emergency Managers (English) | June 1, 2020
 • COVID-19 Policy: Medical Care Costs Eligible for Public Assistance (English) | May 9, 2020
 • Grant Programs Directorate Procurement  (Video) | May 1, 2020
 • DHS and HHS Civil Rights Stakeholder Teleconference About COVID-19 (English) | April 30, 2020
 • Planning Considerations for Organizations in Reconstituting Operations During the COVID-19 Pandemic (English) | April 30, 2020
 • Short Term Administrative Relief for Recipients and Subrecipients of FEMA Financial Assistance With Awards Specifically Supporting the Response to the Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) per OMB Memorandum M-20-11 (English) | April 20, 2020
 • FEMA Administrator April 15, 2020, letter to Emergency Managers (English) (Spanish) | April 15, 2020
 • Ensuring Civil Rights During the COVID-19 Response (English) (Spanish) | April 14, 2020
 • FEMA and HHS Civil Rights Stakeholder Teleconference About COVID-19 (English) | April 13, 2020
 • Purchase and Distribution of Food Eligible for Public Assistance (English) (Spanish)| April 12, 2020
 • HHS Letter to Hospital Administrators (English) (Spanish)| April 10, 2020
 • FEMA Letter to Distributors on Delivery of Medical Supplies (English) (Spanish)| April 8, 2020
 • COVID-19 Guidance: Short Term Administrative Relief for Recipients and Subrecipients of FEMA Financial Assistance Directly Impacted by the Novel Coronavirus (COVID-19) Due to Loss of Operations (English) | April 1, 2020
 • COVID-19 Guidance: Procurements Under Grants During Periods of Exigent or Emergency Circumstances (English) | April 1, 2020
 • FEMA Administrator March 27, 2020, letter to Emergency Managers Requesting Action on Critical Steps (English) (Spanish) | March 27, 2020

Multimedia

Graphics

To view and download graphics, visit our COVID-19 graphics collection.

Stay informed with what we are doing to support the whole-of-America response against Coronavirus by visiting the COVID-19 By The Numbers collection.

Photos

To view and download photos:

Videos