Bagyong Marwar

Mag-apply para sa Tulong

Mga Apektadong Lugar

Mga Tip sa Kaligtasan

Mga Kasangkapan

Mga Fact Sheet at Balita

Ang FEMA ay patuloy na nakikipagtulungan sa pederal, teritoryo, at boluntaryong mga kasosyo upang simulan ang proseso ng pagbawi sa Guam at Northern Mariana Islands.

Kung ikaw ay nasa apektadong lugar, mag-ingat sa pagsisimula ng proseso ng paglilinis, lalo na sa pag-alis ng mga debris at paggamit ng mga  generator nang ligtashanggang sa maibalik ang kuryente sa iyong tahanan.

Mag-apply para sa Tulong

Ang mga indibidwal na apektado ng Bagyong Mawar na nasa Guam ay makakapag-apply na ngayon para sa tulong.

  • Online sa www.DisasterAssistance.gov
  • Tumawag sa: 800-621-3362 
    • Kung gumagamit ka ng serbisyong relay, tulad ng serbisyong video relay (VRS), naka-caption na serbisyo sa telepono o iba pa, ibigay sa FEMA ang numero para sa serbisyong iyon.
Video ng FEMA tungkol sa pagsagot ng "Oo" kapag nagpaparehistro para sa tulong sa sakuna upang matukoy kung anong uri ng tulong ang kakailanganin ng mga nakaligtas na may mga kapansanan upang matulungan silang malampasan ang proseso ng pagbangon.

Mga Mapagkukunan para sa mga Apektadong Lugar

alert - info

Upang makahanap ng kanlungan na malapit sa iyo, i-download ang FEMA app.

Paano Tumulong

Cash ang pinakamagandang donasyon. Pagkatapos ng sakuna, gustong tumulong ng mga tao, ngunit mahalagang mag-abuloy nang responsable. Kapag sinusuportahan ng mga tao ang mga boluntaryong organisasyon na may mga kontribusyong pinansyal, nakakatulong ito na matiyak ang tuluy-tuloy na daloy ng mahahalagang serbisyo sa mga taong nangangailangan pagkatapos ng sakuna.

Tukuyin kung ano ang kailangan. Bago mag-donate ng mga supply, kumonekta sa mga organisasyong nagtatrabaho sa apektadong lugar upang malaman kung magkano at kung kailan kailangan ang mga supply. Ang mga gamit na damit ay hindi kailanman kailangan sa isang lugar ng sakuna. Maaaring madaig ng mga hindi gustong donasyon ang mga charity sa ground dahil kailangan nilang matanggap at ayusin.  

Pagsasama-sama ng pamilya at kaibigan. Ang mga komunikasyon at mga de-koryenteng sistema ay aktibong inaayos at pinapatatag. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng nawawalang kaibigan o kamag-anak, tawagan ang Red Cross sa 800-733-2767 at magbigay ng mas maraming detalye hangga't maaari upang tumulong sa potensyal na mahanap ang iyong nawawalang mahal sa buhay.

Mga Tip sa Kaligtasan Pagkatapos ng Bagyo

Ang kaligtasan ang numero unong priyoridad pagkatapos ng anumang bagyo. Mag-ingat sa mga lugar na may pinsala, pagbaha at pagkawala ng kuryente.

Gumamit ng mga generator nang ligtas. Panatilihin ang mga ito sa labas at malayo sa iyong tahanan.

Iwasan ang pagtawid o pagmamaneho sa tubig baha sa loob, labas at paligid ng iyong tahanan.

Maglinis ng ligtas. Magsuot ng damit at gamit na may proteksiyon, gumamit ng mask at humingi ng tulong sa paglipat ng mabibigat na debris.

Maghanap ng higit pang mga tip sa kaligtasan pagkatapos ng bagyo sa lugar na walang Ready.gov.

Video: Paglilinis sa Mold ng Ligtas

Panoorin ang lahat ng FEMA PSA video.

Mga Tool na Kaugnay ng Kalamidad

FEMA sa Iyong Wika

Mag-access ng impormasyon sa maraming wika tungkol sa mga programa sa tulong sa sakuna, paghahanda sa emerhensiya, pagtugon at mga aktibidad sa pagbawi, at seguro sa baha.

Toolkit ng Multimedia

Mag-download ng mga mapagkukunang multimedia tulad ng mga social graphics, flyer, mga script ng announcer, naa-access na mga video at animation sa maraming wika upang matulungan kang magbahagi ng mahalagang impormasyon sa sakuna.

Magboluntaryo at Mag-donate

Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng pera, mga bagay na kailangan o oras mo. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumulong sa mga nangangailangan.

Mga Madalas na Tanong

Makakuha ng mga sagot sa mga madalas itanong tungkol sa mga emergency shelter, tulong sa kalamidad, seguro sa baha at higit pa.

Insurance sa Baha

Kung mayroon kang seguro sa baha mula sa National Flood Insurance Program ng FEMA at nakaranas ng pagbaha sa panahon ng Bagyong Mawar, bisitahin ang  FloodSmart.gov upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano ihain ang iyong claim sa seguro sa baha.

Iligtas ang Mga Mahalagang Gamit ng Iyong Pamilya

Kumuha ng gabay upang matulungan kang mabawi ang iyong mga kayamanan ng pamilya mula sa isang sakuna.

FEMA Mobile App

Ang FEMA App ay libre upang i-download at nagbibigay-daan sa iyong magpadala ng mga abiso sa mga mahal sa buhay, hanapin ang mga emergency shelter, at higit pa.

Download the FEMA App Today. Get Access to: Weather Alerts, Disaster Resources, Preparedness Tips

Get it on Google Play

Download in the App Store

Mga Fact Sheet at Balita

 

Huling na-update noong