Main Content

Alabama Flooding, Severe Storm, Tornado (DR-856)

Panahon ng insidente: February 03, 1990 - February 16, 1990
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa February 17, 1990

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

Kung at kung ang obligasyon ng pampublikong tulong ay magagamit ang impormasyon ng dolyar para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2004-10-20 04:00

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2004-10-20 04:00