Main Content

Massachusetts Severe Winter Storm, Snowstorm, and Flooding (DR-4110)

Panahon ng insidente: February 08, 2013 - February 10, 2013
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa April 19, 2013

Kabuuang Tulong sa Tulong sa Publiko
Dollars Obligated: $56,193,043.80


Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$56,193,043.80

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$45,701,124.70

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

$8,766,673.10

Pysyvä työ (luokat C-G) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-16 14:43

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4110-DR

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2013-04-19 04:00