Gargaar Hooy iyo Guriyeyn Macquul ah Ka-badbaadayaasha Musiibo

alert - info

Macluumaadka boggani kama turjumayo cusboonaysiinta Caawinta Qofka ee masiibooyinka lagu dhawaaqay Maarso 22, 2024 ama ka dib.

Wax badan ka baro waxa hadda la hayo.

Ka-badbaadayaasha musiibo ee waxyeeloobey deegankooga aasaasiga ah ayaa u qalmi kara Gargaar Hooy iyo Guriyeynta FEMA.

Gargaar Kiro

Gargaar Hooy Ku-meel-gaar ah

Dayactir/Bedellid Guri

Guriyeyn Ku-meel-gaar ah oo Toos ah

Gargaar Kiro

Lacago ayaa diyaar u ahaan kara ka-badbaadayaasha u-qalma oo u baahan meel ay si ku-meel-gaar ah ugu noolaadaan inta gurigooda la dayactirayo, ama ilaa inta ay ka helayaan guriyeyn joogto ah.

Yaa U-Qalmi Karaya?

Ka-badbaade musiibo:

  • Kaas oo gurigiisa lagu noolaan karin musiibada owgeed
  • Yaa oggolaanaya in meel-kale dago
  • Kaas oo baahiyahiisa guriyeyn aaney daboolin caymis

Baro sida loo codsado.

Graphic
An apartment building.

Gargaar Hooy Ku-meel-gaar ah

Haddii laguu ansxiyo musiibada, FEMA waxey bixin kartaa hooy ku-meel-gaar ah iyadoo isticmaalaysa huteelada ka qeybgala ee loogu talagalay ka-badbaadayaasha musiibo ee u-qalma.

Yaa U-Qalmi Karaya?

Ka-badbaade musiibo:

  • Kaas oo la barakiciyey oona qaxooti ku ah goobaha hooyga degdega ah
  • Kaas oo gurigiisa lagu noolaan karin ama la geli karin musiibada owgeed

Haddii aadan wali codsan gargaar, baro sida loo codsado.

Graphic
A hotel.
alert - info

Haddii aad buuxisey codsi gargaar musiibo ee FEMA ah, waxaa laguu qadarin doonaa Gargaar Hooy Ku-meel-gaar ah (TSA) haddii barnaamijku ansixiyo dawlada gobolkaaga, xuduudaada, ama qabiilkaaga. FEMA ayaa ku soo wargelin doonta haddii aad u-qalantid barnaamijka.

Dayactir/Bedellid Guri

Gargaar lacageed ayaa u furnaan kara dadka guriyaha leh ee u qalma iney dib udhisaan ama sameeyaan dayactiro aasaasi ah si gurigooda u noqdo mid ammaan ah, nadiif ah oo shaqeeya.

Yaa U-Qalmi Karaya?

Milkiile guri:

  • Kaas oo deegaankiisa aasaasiga ah la go'aamiyey inuu yahay mid aan lagu noolaan karin baaritaanka FEMA kadib
  • Kaas oo leh baahiyahi guriyeyn aaney daboolin caymis

Baro sida loo codsado.

Graphic
A house with a cloud over it with water in front of it.

Guriyeyn Ku-meel-gaar ah oo Toos ah

Gargaarka noocaan ah wuxuu siiyaa ka-badbaadayaasha u-qalma unugyo guri ku-meel-gaar ah oo la qaadi karo ee FEMA leedahay si ey si ku-meel-gaar ah ugu isticmaalaan.

Yaa U-Qalmi Karaya?

Ka-badbaade musiibo:

  • Kaas oo gurigiisa burburey ama lagu noolaan karin waxyeelo weyn oo ay u geysatay musiibada owgeed
  • Kaas oo aanan haysan dooqyo guriyeyn oo macquul ah oo uga furan masaafo macquul ah oo lagu safri karo agabyo kiro aaney jirin awgeed

Baro sida loo codsado.

Graphic
A trailer.
La cusbooneysiiyey markii ugu dambeysay