Main Content

Utah Hurricane Katrina Evacuation (EM-3223)

Ensidan Peryòd: August 29, 2005 - October 01, 2005
Emergency Declaration te deklare sou September 05, 2005

Asistans Finanacial

Asistans endividyèl - Dollars Approved

Si ak lè se moun lajan asistans apwouve pou dezas sa a, li yo pral parèt isit la. Enfòmasyon se mete ajou chak 24 èdtan.

Asistans Piblik - Dollars Approved

$2,209,668.18

Total Sibvansyon Asistans Piblik - Dollars Obligated✝

$2,171,724.40

Travay Ijans (Kategori A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Fon disponib nan Eta a atravè transfè elektwonik yo revizyon final FEMA ak apwobasyon nan pwojè Asistans Piblik.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 14:07

Related Links

Last Updated: 2008-02-05 05:00