alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

American Samoa Covid-19

EM-3465-AS
American Samoa

Panahon ng Insidente: Jan 20, 2020 - May 11, 2023

Petsa ng Deklarasyon: Mar 13, 2020


Mga Lokal na Dulugan

Lokal na Balita at Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Kung at kapag inaprubahan ang tulong pinansiyal para sa sakunang ito, ipapakita ito dito. Ia-update ang impormasyon bawat oras.