Main Content

Blog

Author: G. Keith Bryant, U.S. Fire Administrator (Tagapangasiwa sa Sunog ng Estados Unidos
Nakikibagay tayong lahat sa mga bagong iskedyul at regular na gawain dahil sa pandemyang coronavirus (COVID-19). Isang bagay na karaniwan sa nakararami sa atin ay ang paggugol ng maraming oras sa bahay kaya’t partikular na mahalaga ang maghanda upang protektahan ang ating mga tahanan. Sa papalapit na mas mainit at mas tuyong panahon ng tag-init, tumataas ang panganib ng pagkakaroon ng wildfire (napakalaking sunog sa kalikasan).  Habang isinasagawa ang pagdidistansya sa ibang tao, hinihikayat ka ng FEMA na sinuraduhing ikaw at ang iyong pamilya ay handa para sa mga wildfire....
Posted On: May 14, 2020
Author: Carlos J. Castillo, Tumatayong Deputadong Tagapangasiwa sa Pagbangon
Habang patuloy ka sa pang-iingat upang mapanatiling ligtas ang iyong sarili at ang iyong pamilya mula sa pandemyang sakit na coronavirus 2019 (COVID-19), mahalagang manatiling nakahanda para sa ibang mga sakuna. Magsisimula ang panahon ng bagyo sa Hunyo 1, at ang oras ng paghahanda ay ngayon na. Patuloy ang FEMA sa pakikipag-ugnayan sa mga pang-estado, lokal, pantribo, at teritoryal na opisyal, kasama ang pribadong sektor, upang magbahagi ng gabay sa operasyon at upang hikayatin ang pagpaplano para sa bagyo na sumasalamin sa mga tuntunin sa pampublikong kalusugan. Habang pare-pareho ang...
Posted On: May 12, 2020