Zaangażowanie stanu New Jersey i FEMA w zapewnienie osobom ocalałym równorzędnego dostępu po przejściu huraganu Ida

Release Date:
Październik 15, 2021

Wszystkie osoby ocalałe mają równy dostęp do informacji dotyczących programów pomocy federalnej, łącznie z tym jak się o nią ubiegać.

Stan Nowy Jork i FEMA stawiają sobie za cel niesienie pomocy każdej osobie dotkniętej skutkami przejścia huraganu Ida, łącznie z osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi pomocy w zakresie dostępu i funkcjonowania. Jeśli potrzebujesz zakwaterowania lub pomocy z tytułu niepełnosprawności, ułatwienia dostępu lub pomocy językowej, powiadom o tym FEMA podczas składania wniosku lub w dowolnym czasie w trakcie procesu pomocy z tytułu klęski żywiołowej.

Osoby ocalałe z hrabstw Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union i Warren mogą się ubiegać o pomoc od FEMA w zakresie remontu domów i innych niezbędnych wydatków, związanych z klęską żywiołową. Warunkiem jest to, że uszkodzenia lub straty musiały powstać w ich podstawowym domostwie w okresie od 1 do 3 września 2021 roku. 

Potrzebujesz równorzędnego dostępu? Wystarczy poprosić

FEMA może również zapewnić tłumaczy, napisy tłumaczenia w czasie rzeczywistym i informacje w alternatywnych formatach, takich jak duża czcionka, wersje audio i elektroniczne oraz alfabet Braille’a,. Agencja oferuje również darmowe usługi pomocy w komunikacji z personelem FEMA i wyjaśnianie programów. Pomoc obejmuje:

  • Informacje dostępne w przystępnych formatach elektronicznych na stronie internetowej FEMA i w mediach społecznościowych
  • Wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego
  • Wykwalifikowanych tłumaczy różnych języków
  • Informacje na piśmie w różnych językach

Dostępna jest pomoc bezpośrednia

FEMA uruchomiła Ośrodki Reagowania Kryzysowego (DRC), gdzie można spotkać się bezpośrednio z personelem FEMA i przedstawicielami Administracji ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA), aby uzyskać informacje dotyczące pomocy z tytułu klęski żywiołowej, dostępnej dla Ciebie. Aby znaleźć Centrum Reagowania Kryzysowego w Twojej okolicy, wejdź na stronę fema.gov/drc lub wyślij wiadomość DRC na numer 43362. Obowiązują standardowe stawki za wysyłanie danych i wiadomości.

W każdym DRC znajdują się iPady z bezpośrednim połączeniem, ze zdalnymi usługami tłumaczeniowymi wideo, jeśli język migowy to Twoja preferowana metoda komunikacji.

Więcej zasobów internetowych oraz ulotek FEMA do pobrania i innych pomocy znajdziesz na stronie DisasterAssistance.gov – kliknij Information.

Tags:
Ostatnia aktualizacja