alert - warning

This page has not been translated into Polski. Visit the Polski page for resources in that language.

Fact Sheets

Mieszkańcy powiatu Cook, którzy złożyli wniosek o pomoc z FEMA po poniesieniu szkód w wyniku silnych burz i podtopień w dniach 29 czerwca - 2 lipca 2023 r., otrzymają list od FEMA pocztą lub pocztą elektroniczną. Pismo wyjaśni status wniosku i sposób udzielenia odpowiedzi. Ważne jest uważne przeczytanie pisma.

illustration of page of paper Release Date:

Powodzianie poszkodowani w burzach i podtopieniach w stanie Illinois, którzy utracili ważne dokumenty, mogą potrzebować zamienników, aby ubiegać się o usługi i pomoc w odbudowie swojego życia. Niniejszy przewodnik zawiera linki i dane kontaktowe umożliwiające wymianę tych ważnych dokumentów.

illustration of page of paper Release Date:

Indywidualna pomoc FEMA pomaga osobom poszkodowanym w klęskach żywiołowych, rozpocząć odbudowę, zapewniając dotacje na podstawowe, krytyczne potrzeby. Odpowiedzi na pytania dotyczące procesu pomocy federalnej można znaleźć poniżej.

illustration of page of paper Release Date:

Po złożeniu wniosku o pomoc FEMA możesz zostać skierowany do U.S. Small Business Administration (SBA). Jeśli zostaniesz poproszony(a) o złożenie wniosku o pożyczkę SBA na likwidację skutków klęski żywiołowej, istnieją korzyści z jego wypełnienia i natychmiastowego wysłania.

illustration of page of paper Release Date:

Jeśli utraciłeś(aś) swój podstawowy dochód lub nie jesteś w stanie wykonywać swojej pracy w wyniku silnych burz i podtopień w powiecie Cook z okresu 29 czerwca - 2 lipca 2023 r., możesz kwalifikować się na pomoc dla osób bezrobotnych w wyniku klęski żywiołowej.  Pracownicy w powiecie wskazanym do federalnej pomocy po katastrofie naturalnej mogą zakwalifikować się, składając wniosek w Departamencie Bezpieczeństwa Zatrudnienia stanu Illinois (Illinois Department of Employment Security, IDES). Termin składania wniosków upływa 21 września.

illustration of page of paper Release Date:

Należy pamiętać o ważnych czynnościach podczas nawigacji po procedurach pomocy FEMA:

illustration of page of paper Release Date:

Program FEMA dla osób indywidualnych i gospodarstw domowych pomaga zakwalifikowanym osobom i gospodarstwom domowym nieposiadającym - lub posiadającym niedostateczne ubezpieczenie - w niezbędnych wydatkach i poważnych potrzebach spowodowanych klęską żywiołową uznaną przez władze federalne. Pomoc ma na celu przywrócenie domu/mieszkania do stanu bezpiecznego, higienicznego i funkcjonalnego lokalu mieszkalnego.

illustration of page of paper Release Date:

Właściciele domów i dzierżawcy z hrabstwa Orange, którzy doznali szkód lub strat mienia z powodu przejścia huraganu Ida, w dniach 1 - 3 września 2021 r. mają czas do poniedziałku, 31 stycznia na składanie podań o pomoc federalną z tytułu klęski żywiołowej.

illustration of page of paper Release Date:

Podczas określania sumy świadczeń pomocy federalnej z tytułu klęski żywiołowej do jakiej może być upoważniona osoba wnioskująca, FEMA sprawdza, czy świadczenia się nie powielają.

illustration of page of paper Release Date:

Osoby ocalałe ze stanu New Jersey, które ucierpiały z powodu zalania spowodowanego przejściem huraganu Ida, i które są nieubezpieczone lub niedoubezpieczone, mogą się kwalifikować do pomocy FEMA w ramach przywracania swoich domów do stanu bezpiecznego, higienicznego i funkcjonalnego.

illustration of page of paper Release Date: