Press Releases

NOWY JORK - Po ośmiu miesiącach od czasu zniszczeń domostw, firm i infrastruktury w wyniku przejścia huraganu Ida przez stan Nowy Jork, FEMA, Amerykańska Agencja ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA) i Państwowy program ubezpieczeń od powodzi zatwierdziły blisko 800 milionów dolarów na pomoc w postaci naprawy i odbudowy dla mieszkańców stanu Nowy Jork.
illustration of page of paper
NOWY JORK - FEMA zobowiązała się do przekazania sumy blisko 335 tysięcy USD na refundację kosztów dla reformowanej synagogi Temple Tikvah w hrabstwie Nassau, związanych z nadzwyczajnymi środkami ochrony po przejściu huraganu Ida. To tylko jedno z wielu działań podjętych przez FEMA w celu niesienia pomocy kościołom w stanie Nowy Jork, związanych z odrabianiem strat i odbudową.
illustration of page of paper
NOWY JORK – Minęły cztery miesiące od czasu, kiedy pozostałości huraganu Ida spowodowały uszkodzenia domów, biznesów i infrastruktury na terenie całego stanu Nowy Jork. Do tej pory FEMA, Administracja Małych Przedsiębiorstw (U.S. Small Business Administration) oraz federalny program ubezpieczenia powodziowego wypłaciły prawie pół miliarda dolarów, aby pomóc nowojorczykom stanąć na nogi i pomóc w odbudowie.
illustration of page of paper
FEMA zachęca osoby składające wnioski do pozostania w kontakcie, aby śledzić swoje sprawy. Mieszkańcy, którzy uważają, że pomoc jaką uzyskali na potrzeby napraw jest niewystarczająca, mogą skontaktować się z FEMA w celu składania odwołań.
illustration of page of paper
Ostateczny termin dla właścicieli domów i najemców w New Jersey na złożenie wniosku o pomoc indywidualną za szkody i straty poniesione w wyniku przejścia huraganu Ida został wydłużony do 5 stycznia grudnia 2022 r.
illustration of page of paper
NOWY JORK – Kiedy huragan Ida uderzył w region północno-wschodni, Nowojorczyków zdumiał jego impet. Wody powodziowe zalały stacje nowojorskiego metra, obróciły ulice w rzeki i sprawiły, że pewne odcinki drogi ekspresowej Brooklyn-Queens stały się nieprzejezdne.
illustration of page of paper
NOWY JORK - Podczas, gdy osoby ze stanu Nowy Jork dokonują remontów i przebudowy swoich domów, FEMA podjęła współpracę z marketami budowlanymi sieci Lowe’s na Staten Island, w celu udzielania darmowych informacji i wskazówek dotyczących sposobów wzmacniania i zwiększania bezpieczeństwa domów uszkodzonych przez klęskę żywiołową.
illustration of page of paper
NOWY JORK - Podczas gdy osoby ze stanu Nowy Jork dokonują remontów i przebudowy swoich domów, FEMA podjęła współpracę z marketami sieci Lowe’s w Queens, w celu udzielania darmowych informacji i wskazówek dotyczących sposobów wzmacniania i zwiększania bezpieczeństwa domów uszkodzonych przez klęskę żywiołową.
illustration of page of paper
FEMA dodała hrabstwo Dutchess do federalnej deklaracji z 5 września o klęsce żywiołowej z powodu przejścia huraganu Ida, podnosząc liczbę hrabstw uprawnionych do pomocy FEMA z tytułu klęski żywiołowej do dziewięciu.
illustration of page of paper
FEMA zapewnia usługi tłumaczeniowe, wspomagające dotarcie osób ocalałych i komunikację z tymi, którzy nie mówią po angielsku. FEMA dysponuje również personelem i technologią wspierającą odbudowę po klęsce żywiołowej dla osób niesłyszących, z upośledzeniem słuchu lub wzroku.
illustration of page of paper