Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
Właściciele i najemcy lokali mieszkalnych w powiecie Cook, którzy ucierpieli w wyniku gwałtownych burz i podtopień w dniach 17-18 września, mają czas do piątku 9 lutego na złożenie wniosku o pomoc FEMA. Dziewiąty lutego to także ostatni dzień na wizytę w Disaster Recovery Center (DRC). Zatwierdzono już ponad 38 mln USD na pomoc dla poszkodowanym w odbudowie.
illustration of page of paper
Właściciele i najemcy lokali mieszkalnych w powiecie Cook, którzy ponieśli nieubezpieczone lub niedostatecznie ubezpieczone straty w wyniku gwałtownych burz i podtopień z 17-18 września 2023 r., mają czas do piątku 9 lutego na złożenie wniosku o pomoc. Termin składania wniosków został niedawno przedłużony o trzy tygodnie, aby dać poszkodowanym mieszkańcom więcej czasu na złożenie wniosku. Zatwierdzono już ponad 31 mln USD w ramach pomocy FEMA.
illustration of page of paper
Mieszkańcy powiatu Cook, którzy ponieśli nieubezpieczone lub niedostatecznie ubezpieczone straty w wyniku gwałtownych burz i podtopień w dniach 17-18 września 2023 r., mogą ubiegać się o pomoc FEMA.
illustration of page of paper
Lokalny ośrodek ds. likwidacji skutków katastrof FEMA (South Shore Disaster Recovery Center) zostanie zamknięty na stałe w sobotę, 6 stycznia - ale nowy ośrodek zostanie otwarty w Hegewisch we wtorek, 9 stycznia (adresy poniżej). Wszystkie ośrodki są czynne od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do soboty.
illustration of page of paper
Najemcy w powiecie Cook, którzy ponieśli nieubezpieczone lub niedostatecznie ubezpieczone straty w wyniku gwałtownych burz i podtopień w dniach 17-18 września 2023 r., mogą ubiegać się o pomoc FEMA.
illustration of page of paper
W tym tygodniu zostaną otwarte dwa ośrodki likwidacji skutków klęsk żywiołowych FEMA, aby pomóc osobom poszkodowanym w klęskach żywiołowych w powiecie Cook w dalszej odbudowie po gwałtownych burzach i podtopieniach z 17-18 września 2023 roku. Ośrodki likwidacji skutków klęsk żywiołowych zostaną otwarte w Burnham i Phoenix w środę, 3 stycznia (adresy i godziny otwarcia zamieszczono poniżej).
illustration of page of paper
Pomoc federalna dla mieszkańców powiatu Cook dotkniętych gwałtownymi burzami i podtopieniami z 29 czerwca - 2 lipca br. przekroczyła 375 mln USD. Kwota ta obejmuje dofinansowanie FEMA na ponad 280 mln USD w formie dotacji dla osób indywidualnych i gospodarstw domowych na wynajem lokalu, finansowanie remontu, wymianę elementów oraz inne wydatkie na pokrycie utraconego majątku osobistego, a także opłaty za przechowywanie rzeczy i opiekę nad dziećmi. Oprócz dotacji FEMA, ponad 96,6 mln USD przeznaczono na niskooprocentowane pożyczki awaryjne Small Business Administration dla właścicieli lokali i firm.
illustration of page of paper
The Federal Emergency Management Agency (FEMA) has an immediate need to employ residents to work as temporary local hires to assist with disaster response and recovery efforts. Local hire employees are local residents who aid in the recovery of their community and help their community in the recovery process. FEMA encourages you to apply for this exciting opportunity! Currently we are hiring for the following local hire positions. Job Announcements will begin to expire as soon as on Nov. 15, 2023, so apply soon! To learn more about the types of positions and their roles in FEMA, please visit FEMA Cadres.
illustration of page of paper
Zamknięcie ośrodków likwidacji szkód (DRC) nie oznacza końca zaangażowania FEMA w usuwanie skutków katastrofy w Illinois. Nadal można uzyskać jednoznaczne odpowiedzi i wyjaśnienia wątpliwości co do procedur po katastrofach, dzwoniąc pod numer infolinii FEMA 800-621-3362, gdzie dyżurują wielojęzyczni operatorzy gotowi udzielić niezbędnej informacji. Lub, jeśli wolisz, można wejść na portal DisasterAssistance.gov, czy skorzystać z apki FEMA app na smartfonie.
illustration of page of paper
Nie wierzysz własnym oczom! FEMA wysłała Ci pismo stwierdzające, że nie przysługuje Ci obecnie federalna pomoc z tytułu klęski żywiołowej, mimo że Twój lokal mieszkalny został uszkodzony w wyniku burz i podtopień w dniach 29 czerwca - 2 lipca br. Co można poradzić? Złóż odwołanie!
illustration of page of paper