החטיבה החיצונית לזכויות האזרח

יחידות חטיבת ECRD

רשויות זכויות האזרח

תלונות על זכויות האזרח

החטיבה החיצונית לזכויות האזרח בתוך המשרד לשוויון זכויות (OER) אחראית על עמידה בהתחייבויות הקשורות לזכויות האזרח ואכיפתן יחד עם תוכניות ושירותי FEMA הפונות לציבור, וכאלה המנוהלות על ידי מקבלי סיוע פיננסי של FEMA.

Graphic
civil rights flyer

הורדה מומלצת

הורדת העלון הניתן להדפסה בעברית (או במספר שפות) מספקת גישה מהירה לתמיכה במקרה של הפרת זכויות אזרח. ל-FEMA יש משאבים להבטיח גישה שווה לכל התוכניות, השירותים וההטבות

ECRD מבטיחה זכויות אזרח בכל תוכניות FEMA, ולמקבלי סיוע פיננסי של FEMA, על ידי:

 1. הבטחת אי-אפליה ושוויון בהגשת התכנית או בפעילויות.
 2. ניטור והערכה של צרכי הציבור לגישה שווה לתוכניות, נגישות פיזית של מתקנים ותקשורת אפקטיבית.
 3. מתן התאמות סבירות לניצולי אסונות ולציבור כדי להבטיח גישה לתוכניות, שירותים והטבות של FEMA.
 4. שיפור הגישה לשירותי FEMA עבור אנשים עם שליטה מוגבלת באנגלית.
 5. שיתוף פעולה עם המשרד לתכנון סביבתי ושימור היסטורי כדי להבטיח שהחלטות מדיניות המשפיעות על בריאות האדם והסביבה מבוצעות באופן שוויוני כדי למנוע השפעה לא מידתית על קהילות לא-לבנות ואוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה.
 6. הבטחת השילוב של נשיאה באחריות וזכויות האזרח לפני, במהלך ואחרי אסון, לרבות כל שלבי התגובה לאסון והתאוששות בשלב המוקדם ביותר.
 7. יישום הסברה קהילתית, חינוך ומעורבות של בעלי עניין כדי להבטיח שקהילות שלמות יהיו מעודכנות ויכולות להשתתף באופן פעיל בכל שלבי התגובה וההתאוששות לאסון.
 8. הבטחה שמאמצי התגובה לאסון והתאוששות יתבצעו בהתאם לחוקים ולמדיניות של זכויות האזרח.s.

החטיבה החיצונית לזכויות האזרח (ECRD) יחידות החטיבה

החטיבה החיצונית לזכויות האזרח מורכבת משלוש יחידות

תלונות

יחידת התלונות מעבדת מגעים וטענות על אפליה מצד הציבור נגד תוכניות FEMA ומקבלי סיוע כלכלי של FEMA. כל הטענות נבדקות תחילה כדי לקבוע את סמכות השיפוט או את היכולת של OER לעבד ולהכריע בתלונה.

יחידת התלונות עוסקת גם ביישוב סכסוכים אחרים בין תוכניות FEMA, ניצולי אסונות ונמענים, חוקרת תלונות ומחפשת בעיות ומקבלת החלטות סופיות.

סגל זכויות האזרח

סגל זכויות האזרח פורס יועצי זכויות אזרח וצוות אחר כדי לתמוך בתגובה לאסון והתאוששות. יועצים אלה מבטיחים גישה שווה לתוכניות ולפעילויות במימון FEMA ול-FEMA על ידי כל הקהילה. תפקידו של סגל זכויות האזרח:

 • הסגל מבצע ערכות קהילתיות ומספק ייעוץ טכני להנהגת FEMA בנוגע לפעילויות
 • הסברה קהילתית, מעורבות וחינוך
 • בדיקות של מקומות סיוע באסון ואתרי FEMA אחרים
 • פעולות להבטחת נגישות לכל הקהילה

תאימות

יחידת התאימות יוצרת ובוחנת מדיניות, תוכניות ונהלים כדי להבטיח אי-אפליה, שוויון ועמידה בחוקים, תקנות ופעולות ביצוע של זכויות האזרח על ידי תוכניות ופעילויות FEMA. היא גם מספקת ייעוץ והכוונה טכניים כאשר תוכניות ופעילויות FEMA בודקות, מעריכות ומפתחות המלצות כדי להבטיח אי-אפליה ולקדם שוויון.

יחידת התאימות עורכת תדרוכים והדרכות להעלאת המודעות והפעלת דרישות ונהלים של זכויות אזרח ושיוויון. לבסוף, יחידת התאימות עורכת סקירות תאימות של FEMA ושל מקבלי סיוע פיננסי של FEMA כדי להבטיח עמידה בתנאים של זכויות האזרח, כולל נגישות, השפעה ותוצאות הוגנות.

רשויות זכויות האזרח

החטיבה מקדמת שוויון ואוכפת דרישות זכויות אזרח בהקשר לתוכניות ושירותים הניתנים על ידי FEMA ועל ידי מקבלי סיוע פיננסי של FEMA בהתאם לרשויות הבאות:

תלונות על זכויות האזרח

כל אחד בציבור רשאי לפנות למשרד לשוויון זכויות/חטיבה חיצונית לזכויות האזרח (OER/ECRD) אם הם מרגישים שהם קורבן לאפליה בהקשר לעובדי FEMA, תוכניות או פעילויות, או כאלה שנגרמו על ידי מקבלי סיוע פיננסי של FEMA. תלונה על אפליה עשויה להתבסס על גזע, צבע, מוצא לאומי, מין, נטייה מינית, דת, גיל, מוגבלות, שליטה באנגלית או מצב כלכלי.

כיצד להגיש תלונה

כדי להתחיל את התהליך, על המתלונן לפנות למשרד לשוויון זכויות/החטיבה החיצונית לזכויות האזרח (OER/ECRD) בדוא"ל, בטלפון או בדואר. לאחר קבלתה, ECRD תבחן את הטענה כדי לקבוע עובדות רלוונטיות וסמכות שיפוט עבור ECRD לקבל את התלונה, להציע פתרון מחלוקות חלופי ולחקור. בסיום החקירה, ECRD תקבע את ממצאי הטענות. תקריות מפלות יש לדווח ל-ECRD בתוך 180 יום מהפעולה המפלה לכאורה.

כיצד ליצור קשר עם החטיבה החיצונית לזכויות האזרח (ECRD)

ניתן ליצור קשר עם ECRD באמצעות הדואר, הדואר האלקטרוני והטלפון המפורטים להלן לשאלות כלליות, כדי להעלות חששות או ליזום תלונה על זכויות אזרח.

ניצולים ואנשי ציבור יכולים לגשת ליועצי זכויות האזרח בנוגע לשאלות של זכויות האזרח, להגיש תלונה בנושא זכויות האזרח, לבדוק את סטטוס תלונת זכויות האזרח קיימת ולעבד בקשות להתאמות סבירות בעת קבלת שירותי FEMA, על ידי פנייה לקו זכויות האזרח.

לסיוע בגישה ל-FEMA או בשירות, תוכנית או הטבות במימון FEMA:

 • ניתן להתקשר לקו זכויות האזרח בטלפון 285-7448 (833)
  • הקש/י 1 לאנגלית
  • הקש/י 2 לספרדית
  • הקש/י 3 לשפות נוספות
 • מאת FEMA-CivilRightsOffice@fema.dhs.gov

כיצד ליצור קשר עם המשרד לשוויון זכויות (OER)

טלפון ודואר אלקטרוני

833-285-7448

711 או שירותי וידאו

FEMA-CivilRightsOffice@fema.dhs.gov

כתובת המטה הראשי

FEMA Office of Equal Rights
C Street, SW, Room 4SW-0915
Washington, DC 20472-3505

עודכן לאחרונה