Złóż wniosek do FEMA o pomoc z tytułu klęski żywiołowej przed 6 grudnia

Release Date:
Listopad 29, 2021

Do końca terminu składania wniosków o pomoc federalną z tytułu klęski żywiołowej pozostało siedem dni. Nowojorczycy, którzy doznali strat lub szkód z powodu przejścia huraganu Ida powinni pamiętać, że FEMA oferuje pomoc finansową kwalifikującym się osobom i rodzinom, mającym nieubezpieczone lub niedoubezpieczone niezbędne wydatki w wyniku huraganu. Pomoc FEMA nie zastępuje ubezpieczenia i nie może zrekompensować wszystkich strat powstałych z powodu klęski żywiołowej.

  • Właściciele domów i dzierżawcy mogą się ubiegać o pomoc, jeśli mieszkają w hrabstwach: Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk i Westchester i doznali szkód w okresie pomiędzy 1 a 3 września z powodu huraganu.
  • Ostateczny termin składania wniosków do FEMA o pomoc z tytułu klęski żywiołowej upływa w poniedziałek, 6 grudnia. Jest to również ostateczny termin składania wniosków o pożyczkę do Administracji ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA).
  • Właściciele domów, którzy ponieśli szkody nieobjęte ubezpieczeniem są uprawnieni do składania wniosków o pomoc z tytułu klęski żywiołowej na naprawę lub odbudowę swojego podstawowego domostwa.
  • Właściciele mieszkań z prawem własności i lokali spółdzielczych są uprawnieni do ubiegania się o pomoc na naprawy niedotyczące konstrukcji swoich lokali. FEMA nie pokrywa szkód powstałych w obszarach wspólnych ani w innych elementach konstrukcyjnych, objętych główną polisą ubezpieczeniową budynku.
  • Dzierżawcy, którzy ponieśli straty w wyniku przejścia huraganu Ida również mogą się ubiegać o pomoc FEMA. Straty, jakie mogą być objęte pomocą, obejmują uszkodzenia mienia osobistego, takiego jak meble i urządzenia.
  • Nowojorczycy, bez dokumentów, będący rodzicami lub opiekunami niepełnoletnich dzieci, mieszkający w tym samym domu, mogą się ubiegać o pomoc z tytułu klęski żywiołowej w imieniu dziecka, jeśli dziecko jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, obywatelem mającym miejsce zamieszkania w państwie, którego nie jest obywatelem lub zakwalifikowanym obcokrajowcem. Dziecko musi mieć poniżej 18 lat w momencie wystąpienia klęski żywiołowej. Dziecko będzie ujęte jako osoba składająca wniosek, a rodzic lub opiekun jako osoba współubiegająca się.
  • Dzierżawcy suteren są uprawnieni do ubiegania się o pomoc od FEMA, bez względu na status rejonizacji swoich mieszkań. Dzierżawcy mogą być uprawnieni do otrzymania funduszy na naprawę lub wymianę mienia osobistego, takiego jak meble, dywany i urządzenia uszkodzone podczas huraganu. Dotacje FEMA mogą pomóc w wymianie tych przedmiotów, które nie są objęte ubezpieczeniem dzierżawcy.

Aby się ubiegać o pomoc od FEMA odwiedź adres DisasterAssistance.gov, użyj aplikacji mobilnej FEMA lub zadzwoń na Infolinię pomocy FEMA pod numerem 800-621-3362. Jeśli korzystasz z transmisji tekstu wideo (VRS), telefonii z napisami lub innej podobnej usługi, podaj agencji FEMA numer dla tej usługi. Operatorzy infolinii są dostępni codziennie od 7:00 do 23:00. Wciśnij 2 dla języka hiszpańskiego. Wciśnij 3, aby uzyskać pomoc tłumacza mówiącego w Twoim języku.

Podstawowym źródłem funduszy federalnych dla długofalowej odbudowy z tytułu klęski żywiołowej, nie pokrywanej przez ubezpieczenie jest Administracja ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA). SBA oferuje pomoc w klęsce żywiołowej w formie niskooprocentowanych pożyczek dla właścicieli domów, dzierżawców i firm.

Jeśli składałeś wniosek do FEMA o pomoc z tytułu klęski żywiołowej i skierowano Cię do SBA w celu złożenia wniosku o niskooprocentowaną pożyczkę, nie musisz jej przyjąć w przypadku zakwalifikowania się. Jeśli nie kwalifikujesz się do pożyczki, SBA skieruje Cię z powrotem do FEMA, która może otworzyć dla Ciebie drzwi pomocy w postaci programu pomocy FEMA z tytułu innych potrzeb.

Właściciele domów, dzierżawcy i firmy dotknięte skutkami przejścia huraganu Ida mogą się ubiegać o pożyczki z tytułu klęski żywiołowej, korzystając z bezpiecznej strony SBA: disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/. W celu uzyskania dalszych informacji osoby wnioskujące mogą również dzwonić do Centrum Obsługi Klienta SBA pod numer 800-659-2955 lub wysłać wiadomość e-mail na adres DisasterCustomerService@sba.gov. Osoby głuche lub z upośledzeniem słuchu mogą dzwonić pod numer 800-877-8339

Oficjalne informacje dotyczące działań związanych z wysiłkami na rzecz odbudowy w stanie Nowy Jork można znaleźć pod adresem fema.gov/disaster/4615. Śledź FEMA na Twitterze pod adresem twitter.com/femaregion2 i na Facebooku pod adresem facebook.com/fema.

Tags:
Ostatnia aktualizacja Grudzień 3, 2021