Η αρωγή της FEMA μπορεί να βοηθήσει στην επισκευή ή την αντικατάσταση καυστήρων

Release Date:
Οκτώβριος 19, 2021

Είστε ο ιδιοκτήτης σπιτιού που έλαβε βοήθεια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης FEMA για επισκευές στο σπίτι; Αργότερα ανακαλύψατε ότι ο καυστήρας σας υπέστη ζημιές ή καταστράφηκε από τον τυφώνα Ida;

Εάν ο καυστήρας σας δεν καλυπτόταν από την ασφάλειά σας, η FEMA μπορεί να είναι σε θέση να παρέχει πρόσθετη βοήθεια για την επισκευή ή την αντικατάστασή του. Αλλά πρέπει να ασκήσετε προσφυγή στη FEMA γραπτώς και να συμπεριλάβετε επαληθεύσιμες αποδείξεις επισκευής ή εκτιμήσεις.

Η FEMA μπορεί να πληρώσει μέχρι το πραγματικό κόστος της απόδειξης ή της εκτίμησης για έναν καυστήρα. Εάν επισκευάσατε ή αντικαταστήσατε τον καυστήρα, η FEMA μπορεί να παράσχει βοήθεια όταν υποβάλλονται έγκυρες εκτιμήσεις ή αποδείξεις κατόπιν προσφυγής. Όταν υποβάλλετε αίτηση για βοήθεια, φροντίστε να αναφέρετε τυχόν ζημιές στο καυστήρα που σχετίζονται με τον τυφώνα Ida.

Η χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη σε επιλέξιμους επιζώντες στις κομητείες Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, και Westchester, που συμπεριλήφθηκαν στην ομοσπονδιακή δήλωση καταστροφής του τυφώνα Ida. Μόνο ιδιοκατοικούμενες κύριες κατοικίες μπορούν να θεωρηθούν για βοήθεια. Οι παραθεριστικές κατοικίες και οι δεύτερες κατοικίες δεν είναι επιλέξιμες.

Η βοήθεια επισκευής σπιτιού είναι διαθέσιμη μόνο σε ιδιοκτήτες κατοικιών για ανασφάλιστα αντικείμενα και δαπάνες σχετικές με τις καταστροφές που αποσκοπούν στο να καταστήσουν την κατοικία ασφαλή, υγιεινή και λειτουργική. Κάποια βοήθεια της FEMA είναι επίσης διαθέσιμη για άλλα δομικά συστατικά στο κύριο σπίτι σας, συμπεριλαμβανομένων των φρεατίων, των σηπτικών συστημάτων, των θερμαντήρων νερού και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Έχετε υπόψη: Πρέπει να υποβάλετε τη γραπτή προσφυγή σας εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της επιστολής απόφασης της FEMA. Και φροντίστε να συμπεριλάβετε τεκμηρίωση για να υποστηρίξετε το αίτημα προσφυγής, όπως επαληθεύσιμες αποδείξεις επισκευής ή εκτιμήσεις, εκτιμήσεις εργολάβων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξετε την έφεσή σας.

Αφού αποστείλετε μια προσφυγή στη FEMA, μπορείτε να περιμένετε μια επιστολή απόφασης εντός 90 ημερών από τη λήψη της από τη FEMA.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής της προσφυγής σας, επισκεφθείτε ένα Κέντρο Αποκατάστασης Καταστροφών – DRC Locator (fema.gov) – ή καλέστε τη γραμμή βοήθειας της FEMA στο 800-621-3362. Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσία αναμετάδοσης βίντεο (VRS), τηλεφωνική υπηρεσία με λεζάντες ή άλλα, δώστε στη FEMA τον αριθμό για τη εν λόγω υπηρεσία. Οι χειριστές της γραμμής βοήθειας είναι διαθέσιμοι από τις 8 π.μ. έως τις 7 μ.μ. καθημερινά. Πατήστε το 2 για ισπανικά, πατήστε το 3 για έναν διερμηνέα που μιλάει τη γλώσσα σας.

Για να υποβάλετε αίτηση για βοήθεια σε καταστροφές, μπορείτε επίσης να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας, να επισκεφθείτε το DisasterAssistance.gov ή να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή FEMA για κινητές συσκευές.

Τα άτομα χαμηλού εισοδήματος που αντιμετωπίζουν νομικά ζητήματα ως αποτέλεσμα του τυφώνα Ida μπορούν να καλέσουν μια γραμμή χωρίς χρέωση για συμβουλές: 888-399-5459. Εάν θέλετε να επικοινωνήσει μαζί σας ένας πάροχος νομικής υπηρεσίας, συμπληρώστε μια φόρμα στο https://nysba.org/ida. Παραδείγματα διαθέσιμης νομικής συνδρομής περιλαμβάνουν:

 • παροχή συμβουλών σε θέματα ιδιοκτητών-ενοικιαστών
 • βοήθεια με συμβάσεις επισκευής στο σπίτι και εργολάβους
 • ζητήματα προστασίας των καταναλωτών, όπως η παραπλανητική αύξηση των τιμών και η αποφυγή απατών από εργολάβους στη διαδικασία ανοικοδόμησης
 • βοήθεια για τη διασφάλιση κρατικών παροχών
 • βοήθεια σε αξιώσεις ασφάλισης ζωής, ιατρικής περίθαλψης και περιουσίας
 • παροχή συμβουλών για προβλήματα κατάσχεσης ενυπόθηκων δανείων
  Για επιπλέον διαδικτυακούς πόρους καθώς και φυλλάδια της FEMA με δυνατότητα λήψης και άλλα βοηθήματα, επισκεφθείτε το DisasterAssistance.gov και κάντε κλικ στο "Information" (Πληροφορίες).
  Για παραπομπές σε υπηρεσίες που υποστηρίζουν ειδικές κοινοτικές ανάγκες, καλέστε το 211 ή επισκεφθείτε το https://www.211nys.org/contact-us. Για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, καλέστε το 311.
  Για τα τελευταία νέα σχετικά με τις προσπάθειες αποκατάστασης της Νέας Υόρκης, επισκεφθείτε το www.fema.gov/disaster/4615. Ακολουθήστε μας στο Twitter στο twitter.com/femaregion2 και www.facebook.com/fema.
Tags:
Τελευταία ενημέρωση