FEMA zapewnia podstawowe potrzeby, aby dom nadawał się do zamieszkania

Release Date:
Grudzień 7, 2021

Osoby ocalałe ze stanu New Jersey, które ucierpiały z powodu zalania spowodowanego przejściem huraganu Ida, i które są nieubezpieczone lub niedoubezpieczone, mogą się kwalifikować do pomocy FEMA w ramach przywracania swoich domów do stanu bezpiecznego, higienicznego i funkcjonalnego.

Pomoc FEMA może być dostępna

 • Pomoc FEMA nie jest tym samym, co ubezpieczenie ani też nie może pokryć wszystkich strat osób ocalałych. Pomoc federalna FEMA zaspokaja tylko podstawowe potrzeby, aby dom nadawał się do zamieszkania, łącznie z toaletami, dachem, najważniejszymi urządzeniami, oknami i drzwiami. Przykłady przedmiotów, które nie są objęte pomocą, to np. szafy lub płoty.
 • Uszkodzenie domu musiało powstać w wyniku działania klęski żywiołowej. Wymagana jest inspekcja domu w celu oszacowania i zweryfikowania strat. Pomoc na naprawę domu zostanie zapewniona w oparciu o rodzaj nieruchomości i odpowiedzi osoby wnioskującej podczas inspekcji, mającej na celu określenie poziomu poniesionych szkód.
 • Bezpieczny, higieniczny i funkcjonalny dom spełnia następujące warunki:
  • Strona zewnętrzna domu jest nienaruszona konstrukcyjnie, łącznie z drzwiami, dachem i oknami.
  • Instalacja elektryczna, gazowa, grzewcza, wodno-kanalizacyjna i systemy szamba działają prawidłowo.
  • Obszary mieszkalne wewnątrz domu są nienaruszone pod względem konstrukcyjnym, łącznie z sufitami i podłogami.
  • Dom spełnia zadanie, do którego jest przeznaczony.
  • Jest bezpieczny dostęp do domu i wyjście z niego.
 • Obliczenia FEMA w celu weryfikacji strat różnią się, ponieważ sytuacja każdej osoby wnioskującej jest inna. Wydatki na naprawę, które przekraczają warunki jakie są potrzebne, aby dom był bezpieczny, higieniczny i funkcjonalny, nie kwalifikują się do pokrycia.

Przykłady

 • Urządzenia: FEMA może pomóc w wymianie lub naprawie uszkodzonych przez kataklizm lodówek i pieców. Przedmioty niezaliczane do niezbędnych, takie jak zmywarki czy sprzęt do rozrywki domowej nie są brane pod uwagę.
 • Uszkodzenia sufitów i dachów: FEMA może zapewnić pomoc finansową na naprawę przecieków dachów prowadzących do uszkodzenia sufitów, spowodowanych przez kataklizm, i zagrażających urządzeniom elektrycznym, takim jak lampy wiszące. Koszt usuwania mniej ważnych plam powstałych w wyniku zacieków, nie jest brany pod uwagę.
 • Podłogi: FEMA może zaoferować pomoc finansową na naprawę podkładów podłogowych w częściach mieszkalnych domu, które uległy uszkodzeniu w wyniku kataklizmu.
 • Okna: FEMA może zaoferować pomoc finansową na naprawę zbitych i połamanych okien z powodu kataklizmu, ale nie rolet/żaluzji ani zasłon.

Określanie możliwości do zamieszkania

 • FEMA używa wielu metod weryfikacji zdolności do zamieszkania, m.in. inspekcji zdalnych i na miejscu. Najpowszechniejszy sposób weryfikacji to inspekcja na miejscu.
 • FEMA określa konkretne wytyczne, jakich muszą przestrzegać inspektorzy podczas inspekcji na miejscu, w celu oceny możliwości do zamieszkania w danym domu. Inspektorzy FEMA odnotowują zaobserwowane uszkodzenia wraz z informacjami podanymi przez osobę zgłaszającą, ale nie określają kwalifikowalności osoby wnioskującej do pomocy z tytułu kataklizmu.
 • Inspektor FEMA odwiedza dom w celu dokonania oceny uszkodzeń nieruchomości i mienia z tytułu kataklizmu. Chodzi o mienie takie jak meble, urządzenia, pojazdy i podstawowy sprzęt służący do zaspokojenia codziennych potrzeb domowników.
 • Inspektor FEMA może również sfotografować uszkodzenia, co pomaga w udokumentowaniu strat poniesionych w wyniku kataklizmu, w wyniku których dom osoby wnioskującej nie nadaje się do zamieszkania, jest niebezpieczny lub niedostępny. Ale inspektorzy FEMA nie kontrolują fizycznie miejsc, do których wejście jest niebezpieczne. Z powodu COVID inspektorzy FEMA nie wchodzą do domów. Przeprowadzają wyłącznie kontrolę zewnętrzną.
 • W przypadku właścicieli domów to, czy dom nadaje się do zamieszkania, zależy od wszystkich zarejestrowanych uszkodzeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej.
 • W przypadku dzierżawców ta ocena opiera się na uszkodzeniach powstałych w wyniku klęski żywiołowej, które nie zostały jeszcze naprawione w czasie przeprowadzania inspekcji. Dzierżawcy nie są odpowiedzialni za naprawy uszkodzonego miejsca zamieszkania, zatem jeśli naprawy zostały przeprowadzone lub jeśli są one w trakcie, inspektor odnotuje stan w czasie inspekcji.

Najnowsze informacje znajdziesz pod adresem fema.gov/disaster/4614. Śledź konto FEMA Region 2 na Twitterze pod adresem twitter.com/FEMAregion2.

Tags:
Ostatnia aktualizacja