Main Content

Flood

Incident Type Machine Name: 
Flood
Incident Period: October 09, 2019 - October 26, 2019
Major Disaster Declaration declared on January 21, 2020

Financial Assistance

Individual Assistance - Dollars Approved

If and when individual assistance money is approved for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every 24 hours.

Public Assistance - Dollars Approved

If and when public assistance obligated dollar information is available for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every 24 hours.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Related Links

Last Updated: 2020-01-21 05:00
Incident Period: October 09, 2019 - October 26, 2019
Major Disaster Declaration declared on January 21, 2020

Financial Assistance

Individual Assistance - Dollars Approved

If and when individual assistance money is approved for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every 24 hours.

Public Assistance - Dollars Approved

If and when public assistance obligated dollar information is available for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every 24 hours.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Related Links

Last Updated: 2020-01-21 05:00
Incident Period: September 17, 2019 - September 23, 2019
Major Disaster Declaration declared on October 04, 2019

Cách làm Đơn Xin Hỗ trợ

Các cá nhân và chủ doanh nghiệp chịu thiệt hại trong khu vực được chỉ định có thể bắt đầu làm đơn xin hỗ trợ bằng cách đăng ký trực tuyến tại DisasterAssistance.gov hoặc bằng cách gọi số 1-800-621- 3362 hoặc 1-800-462-7585 TTY.  Các số điện thoại miễn phí sẽ có người trực từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối (giờ địa phương) bảy ngày mỗi tuần cho đến khi có thông báo mới.

 

Hạn để đăng ký xin hỗ trợ thảm họa là ngày 3 Tháng Mười Hai, 2019.

 

Các Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Texas và FEMA đã mở bảy Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai ở Quận Liberty, Montgomery, Orange, Chambers, Harris, và Jefferson để giúp những nạn nhân bị ảnh hưởng của Bão Nhiệt đới Imelda.

 

Các chuyên gia về Phục hồi từ FEMA, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA), các cơ quan địa phương và tiểu bang sẽ có mặt tại trung tâm này để trả lời các thắc mắc về hỗ trợ thảm họa và các khoản vay phục hồi sau thảm họa có lãi suất thấp. Họ cũng có thể giúp những người sống sót làm đơn xin nhận hỗ trợ thảm họa của liên bang.

 

DRC Quận Orange
Orange County Convention and Expo Center
11475 Farm to Market Road 1442
Orange, TX 77630
 
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Bảy
Đóng cửa vào Chủ Nhật

 

 

DRC Quận Montgomery

Bull Sallas Park Pavilion và Rodeo Arena

21675B McClesky Rd.

New Caney, TX 77357
 
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Bảy
Đóng cửa vào Chủ Nhật

 

 

Các DRC Quận Liberty
Jack Hartel Bld.
318 San Jacinto Street
Liberty, TX 77575
 
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Bảy
Đóng cửa vào Chủ Nhật
 
Cleveland Senior Citizens Organization
220 Peach Ave.
Cleveland, TX 77327
 
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Bảy
Đóng cửa vào Chủ Nhật

 

 

DRC Quận Jefferson
1310 Pennsylvania Ave
Beaumont, TX 77701
 
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Bảy
Đóng cửa vào Chủ Nhật

 

 

Các DRC Quận Harris
Harris County Social Services Building
9418 Jensen Drive
Houston, TX 77093
 
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Bảy
Đóng cửa vào Chủ Nhật
 
May County Center
2100 Wolf Road
Huffman, TX 77336
 
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Bảy
Đóng cửa vào Chủ Nhật

 

 

 

Các Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai Lưu động

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Texas và FEMA sẽ mở một Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai Lưu động (MDRC) ở Quận Chambers để giúp những nạn nhân bị ảnh hưởng của Bão Nhiệt đới Imelda. MDRC lưu động là một nguồn trợ giúp thảm họa cho phép các quan chức tiểu bang và địa phương tối đa hóa khả năng tiếp cận của họ tới số khu vực bị ảnh hưởng và số nạn nhân nhiều nhất có thể. Các trung tâm này cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các chủ sở hữu nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp ở Texas, là những người bị thiệt hại hay mất mát trong Bão Nhiệt đới Imelda.

MDRC Quận Chambers

Winnie Stowell Community Bld.
335 South Park St.
Winnie, Texas 77665
 
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Bảy
Đóng cửa vào Chủ Nhật

 

 

 

Trung tâm Phục hồi Doanh nghiệp của SBA

Một Trung tâm Phục hồi Doanh nghiệp của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) hiện đang mở cửa ở Quận Orange.  Các Trung tâm Phục hồi Doanh nghiệp là những địa điểm phục vụ một cửa để các doanh nghiệp tiếp cận đại diện dịch vụ khách hàng, là người sẽ trả lời các câu hỏi về chương trình vay hỗ trợ thảm họa của SBA, giải thích về quy trình làm đơn và giúp từng chủ doanh nghiệp hoàn thành đơn xin vay điện tử.

 

Trung tâm Phục hồi Doanh nghiệp của Quận Orange
Orange County Convention and Expo Center
11475 Farm to Market Road 1442
Orange, TX 77630
 
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu

 

 

Điều gì Xảy ra Trong một Cuộc Thẩm định Nhà ở của FEMA

Sau khi làm đơn xin hỗ trợ thảm họa của liên bang cho các thiệt hại, các cư dân đủ điều kiện ở các quận Chambers, Harris, Jefferson, Liberty, Montgomery và Orange sẽ nhận được một cuộc gọi từ một thẩm định viên nhà ở của FEMA như là bước tiếp theo trong quá trình phục hồi.

 

Thẩm định viên sẽ xếp lịch hẹn vào 7-10 ngày sau đăng ký. Sau khi đã xác nhận, họ sẽ xác minh thông tin trên đơn, và tiếp tục đánh giá tài sản và các thiệt hại được liệt kê trong đơn. Cuộc thẩm định thường mất 30-40 phút và bao gồm việc đánh giá tổng quát về căn nhà. Không mất phí cho dịch vụ này.

 

Thẩm định viên phải xem xét và ghi lại cả thiệt hại về kết cấu và thiệt hại tài sản cá nhân để lập báo cáo, nhưng họ không xác định điều kiện hội đủ hay giá trị thiệt hại hay mất mát. Các quan chức của FEMA sẽ xem báo cáo thẩm định và cấp thư xác định điều kiện hội đủ trong vòng một tuần sau cuộc thẩm định. Nếu đơn được duyệt, thư này sẽ cung cấp thông tin cụ thể về cách sử dụng nguồn tiền hỗ trợ.

Đối với các cuộc hẹn đã xếp lịch, phải có một người từ 18 tuổi trở lên, là người sống trong hộ gia đình trước thảm họa, có mặt. Thẩm định viên sẽ yêu cầu bằng chứng về thông tin để xác minh.

 

Một thẩm định viên được ủy quyền sẽ đeo thẻ ID chính thức của FEMA. Nếu thẩm định viên không phải là một đại diện chính thức của FEMA, và họ yêu cầu bất kỳ thông tin cá nhân hay tài chính nào, hãy kết thúc cuộc họp ngay lập tức và thông báo cho cơ quan hành pháp địa phương. Các nạn nhân cũng có thể gọi cho Đường Dây Nóng của FEMA theo số miễn phí 866-720-5721.

 

Ngoài các thẩm định viên nhà ở của FEMA, các đại diện từ SBA và các thẩm định viên của công ty bảo hiểm cũng có thể tới các khu dân cư trong những khu vực bị ảnh hưởng.

 

SBA có thể gửi một tập hồ sơ và đơn cho một khoản vay khắc phục thảm họa lãi suất thấp. Mặc dù đơn phải được hoàn thành và gửi lại cho cơ quan đó để đủ điều kiện cho các loại hỗ trợ khác của liên bang, như trợ cấp, đương đơn không phải chấp nhận khoản vay này.

 

 

Tiếp cận Giảm thiểu Thiệt hại

Những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi Bão Nhiệt đới Imelda đang xây dựng lại và sửa chữa nhà của mình có thể được tư vấn giảm thiểu nguy cơ miễn phí từ các đại diện của FEMA. Các chuyên gia xử lý giảm thiểu thiệt hại lũ lụt của FEMA có thể trả lời các câu hỏi về sửa nhà, lập kế hoạch chuẩn bị cho thảm họa, tập hợp các bộ tiếp liệu và về tầm quan trọng của bảo hiểm lũ lụt.

McCoy Lumber Supply
810 S Hwy. 146
Dayton, TX 77535
Thứ Hai-Thứ Sáu –7 giờ sáng đến 5:30 chiều
Thứ Bảy - 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
*Sẽ có trợ giúp từ Thứ Tư, 30 Tháng Mười đến Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Một

 

Ritter Lumber
2004 Hwy 365
Nederland, TX 77627
Thứ Hai-Thứ Sáu –7 giờ sáng đến 5:30 chiều
Thứ Bảy - 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
*Sẽ có trợ giúp từ Thứ Tư, 30 Tháng Mười đến Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Một

 

Các sự kiện về xử lý giảm thiểu ảnh hưởng bổ sung sẽ được tổ chức tại các cửa hàng bán đồ cải tạo nhà ở tại những quận của Texas bị ảnh hưởng trong những tuần sắp tới.

 

 

Financial Assistance

Individual Assistance - Dollars Approved

$68,484,034.27

Total Individual & Households Program (IHP) - Dollars Approved*

$56,730,449.33

Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved*

$11,753,584.94

Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved*

11,204

Total Individual Assistance (IA) - Applications Approved*

Public Assistance - Dollars Approved

If and when public assistance obligated dollar information is available for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every 24 hours.

* Dollars Approved: Assistance dollars approved but not necessarily disbursed.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Related Links

Last Updated: 2019-10-05 04:00
Incident Period: September 17, 2019 - September 23, 2019
Major Disaster Declaration declared on October 04, 2019

Additional Resources

지원 신청 방법

재난지정 지역에서 피해를 입은 개인이나 사업주는 온라인 DisasterAssistance.gov 또는 전화 1-800-621- 3362, 텔레 타이프로는 1-800-462-7585로 연락하여 재해지원에 대한 등록신청을 시작할 수 있습니다.  본 무료전화번호는 별도의 통보가 있을 때까지 휴일은 물론 매일 오전 7시부터 밤 9시까지(지역시간 기준) 운영됩니다.

 

재해지원 등록신청 마감일은 2019년 12월 3일입니다.

 

재해 복구 센터

택사스 재해관리본부 및 FEMA에서는 폭풍 이멜다에 피해를 입은 재해 피해자들을 돕기 위하여Liberty, Montgomery, Orange, Chambers, Harris, 그리고 Jefferson 카운티에서 7개의 재해복구 센터를 운영합니다.

 

FEMA, 미국소규모사업청(SBA) 그리고 지역 및 주정부의 복구전문가들이 복구센터에서 제해지원 및 저금리 재해융자에 대해서 상담해드립니다.  이들은 또한 재해피해자들의 연방재해지원 프로그램 신청도 도와드립니다.

 

Orange 카운티 재해복구센터(DRC)

Orange 카운티 컨벤션 엑스포 센터

11475 Farm to Market Road 1442

Orange, TX 77630

 

월요일-토요일 오전8시부터 저녁6시

일요일 휴무

 

 

Montgomery카운티 재해복구센터(DRC)

Bull Sallas Park Pavilion Rodeo Arena

21675B McClesky Rd.

New Caney, TX 77357

 

월요일-토요일 오전8시부터 저녁6시

일요일 휴무

 

 

 

Liberty 카운티 재해복구센터(DRC)

Jack Hartel 빌딩

318 San Jacinto Street

Liberty, TX 77575

 

월요일-토요일 오전8시부터 저녁6시

일요일 휴무

 

클리블랜드 고령자 조직회(Cleveland Senior Citizens Organization)

220 Peach Ave.

Cleveland, TX 77327

 

월요일-토요일 오전8시부터 저녁6시

일요일 휴무

 

 

Jefferson 카운티 재해복구센터(DRC)

1310 Pennsylvania Ave

Beaumont, TX 77701

 

월요일-토요일 오전8시부터 저녁6시

일요일 휴무

 

 

Harris 카운티 재해복구센터(DRC)

Harris 카운티 소셜서비스 빌딩

9418 Jensen Drive

Houston, TX 77093

 

월요일-토요일 오전8시부터 저녁6시

일요일 휴무

 

May 카운티 센터

2100 Wolf Road

Huffman, TX 77336

 

월요일-토요일 오전8시부터 저녁6시

일요일 휴무

 

 

 

 

이동재해복구센터

택사스 재해관리본부 및 FEMA는 폭풍 이멜다에 피해를 입은 재해 피해자들을 돕기 위하여 Chambers 카운티에서 이동재해복구센터(MDRC)를 운영합니다. MDRC는 주정부 및 지역공무원들이 가능한 많은 피해지역과 피해주민들에게 최대한 봉사를 지원하기 위한 재해 자원을 제공하는 곳입니다.   이러한 복구센터들은 폭풍 이멜다로 인해 피해나 재산을 상실한  택사스지역 주택소유자, 세입자 그리고 사업주을 직접 만나서 도움을 제공합니다.

Chambers 카운티 이동재해복구센터(MDRC)

Winnie Stowell 커뮤니티 빌딩

335 South Park St.

Winnie, Texas 77665

 

월요일-토요일 오전8시부터 저녁6시

일요일 휴무

 

 

SBA사업체복구센터

미국소규모사업청(SBA) 사업체복구센터는 현재Orange 카운티에서 운영중입니다.   사업체복구센터는 SBA의 재해융자 프로그램에 대해 상담하는 고객서비스요원들을 만나기 위한 사업체 상담을 한 곳에서 모두 할 수 있는 곳이며, 신청절차를 설명하고 각 사업주들이 융자신청을 온라인으로 할 수 있습니다.

 

Orange 카운티 사업체복구센터

Orange 카운티 컨벤션 엑스포 센터

11475 Farm to Market Road 1442

Orange, TX 77630

 

월요일-금요일 오전8시부터 저녁5시

 

 

FEMA주택점검시 기대할 수 있는 사항

연방재해지원 신청을 마친 후, Chambers, Harris, Jefferson, Liberty, Montgomery 그리고 Orange 카운티의 유자격 주민들은 복구절차의 다음 단계로서 FEMA주택점검원의 전화를 받을 것입니다.

 

점검원은 등록 후 7-10일 만에 약속 일정을 예약할 것입니다.   예약이 확정되면 점검원이 신청서상의 정보를 확인하고 신청서상의 건물 및 피해사항을 보기위해 후속 일정을 예정할 것입니다.  본 점검은 통상 30-40분 정도 소요되며 해당 주택에 대한 일상적인 조사로 이루어져 있습니다.   이러한 서비스는 무료입니다.

 

점검원은 보고서 작성을 위해 건물의 구조피해 및 개인재산 피해에 대해 살펴보고 기록하지만, 보상자격이나 피해나 유실물의 가액을 결정하지는 않습니다.   FEMA담당 공무원은 점검보고서를 검토하고 점검실시 1주이내에 보상자격 결정문을 발급합니다.  해당 신청서가 승인됨에 따라 결정문은 지원자금이 어떻게 사용될 것인지에 대한 구체적인 정보를 제공합니다.  

예정된 점검약속을 위해 재해 직전에 해당 주택에서 거주했던 18세 이상의 사람이 반드시 집에 있어야 합니다.  점검원은 확인을 위해 정보에 대한 증빙을 요구합니다.

 

공인 점검원은 공식 FEMA신분증을 부착하고 있습니다. 만약 방문한 점검원이 FEMA의 공식 직원이 아니면서 개인 혹은 재무 정보를 요구할 경우, 즉시 만남을 중지하고 지역 사법집행 당국에 신고하십시오. 피해자는 또한 FEMA재해 도우미 무료 전화 866-720-5721로 연락할 수 있습니다. 

 

FEMA주택점검원외에도 SBA직원이나 보험회사 보상요원이 피해지역을 방문할 수도 있습니다.

 

SBA는 저금리 재해융자를 위한 안내서 및 신청서를 보낼 수도 있습니다.  다른 종류의 연방지원에 유자격을 유지하기 위해 해당 기관의 신청서를 작성하고 발송할 수 있지만, 신청자가 반드시 해당 융자를 받을 필요는 없습니다. 

 

 

위험경감 봉사

폭풍 이멜다로 피해를 입은 재해피해자로 본인의 주택을 재건축하고 수리하는 분들은 FEMA요원들의 위험경감 상담을 무료로 받을 수 있습니다.    FEMA 의 홍수겸감 전문가는 집 수리, 재난 계획, 보급용품 준비 및  홍수 보험의 중요성에 대해 상담해 드립니다.

McCoy 목재

810 S Hwy. 146

Dayton, TX 77535

월요일-금요일 오전 7시부터 오후5:30까지

토요일 오전 8시부터 오후5시까지

* 10월30일 수요일부터 11월9일 토요일까지 도움 가능합니다.

 

Ritter 목재

2004 Hwy 365

Nederland, TX 77627

월요일-금요일 오전 7시부터 오후5:30까지

토요일 오전 8시부터 오후5시까지

* 10월30일 수요일부터 11월9일 토요일까지 도움 가능합니다.

 

추가적인 위험경감 행사는 재해피해 지역의 택사스 카운티에 있는 주택개량업체 가게에서 앞으로 몇 주 후에 열립니다.

 

Financial Assistance

Individual Assistance - Dollars Approved

$68,484,034.27

Total Individual & Households Program (IHP) - Dollars Approved*

$56,730,449.33

Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved*

$11,753,584.94

Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved*

11,204

Total Individual Assistance (IA) - Applications Approved*

Public Assistance - Dollars Approved

If and when public assistance obligated dollar information is available for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every 24 hours.

* Dollars Approved: Assistance dollars approved but not necessarily disbursed.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Related Links

Last Updated: 2019-10-05 04:00
Incident Period: May 21, 2019 - June 07, 2019
Major Disaster Declaration declared on September 23, 2019

Financial Assistance

Individual Assistance - Dollars Approved

If and when individual assistance money is approved for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every 24 hours.

Public Assistance - Dollars Approved

$85,488.90

Total Public Assistance Grants (PA) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Funds made available to the State via electronic transfer following FEMA's final review and approval of Public Assistance projects.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Related Links

Last Updated: 2019-11-20 05:00
Incident Period: September 17, 2019 - September 23, 2019
Major Disaster Declaration declared on October 04, 2019

Cómo solicitar asistencia

Las personas y los propietarios de negocios que sufrieron pérdidas en el área designada pueden comenzar a solicitar asistencia registrándose en línea en DisasterAssistance.gov o llamando al 1-800-621- 3362 o al 1-800-462-7585 TTY.  Los números de teléfono gratuitos operan de 7 a. m. a 9 p. m. (hora local) los siete días de la semana, hasta nuevo aviso.

 

La fecha límite para registrarse para recibir asistencia por desastre es el 3 de diciembre de 2019.

 

Centros de Recuperación de Desastres (DRC)

La División de Manejo de Emergencias de Texas y FEMA han abierto siete Centros de Recuperación de Desastres en los condados de Liberty, Montgomery, Orange, Harris y Jefferson para ayudar a los sobrevivientes afectados por la tormenta tropical Imelda.

 

Los especialistas en recuperación de FEMA, la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) y las agencias locales y estatales estarán en el centro para responder preguntas sobre la asistencia por desastre y los préstamos por desastre con bajo interés. También pueden ayudar a los sobrevivientes a solicitar asistencia federal por desastre.

 

DRC del condado de Orange
Orange County Convention and Expo Center
11475 Farm to Market Road 1442
Orange, TX 77630
 
De 8 a. m. a 6 p. m., de lunes a sábado
Domingos, cerrado

 

 

DRC del condado de Montgomery

Bull Sallas Park Pavilion and Rodeo Arena

21675B McClesky Rd.

New Caney, TX 77357
 
De 8 a. m. a 6 p. m., de lunes a sábado
Domingos, cerrado

 

 

DRC del condado de Liberty
Jack Hartel Bld.
318 San Jacinto Street
Liberty, TX 77575
 
De 8 a. m. a 6 p. m., de lunes a sábado
Domingos, cerrado
 
Cleveland Senior Citizens Organization
220 Peach Ave.
Cleveland, TX 77327
 
De 8 a. m. a 6 p. m., de lunes a sábado
Domingos, cerrado

 

 

DRC del condado de Jefferson
1310 Pennsylvania Ave
Beaumont, TX 77701
 
De 8 a. m. a 6 p. m., de lunes a sábado
Domingos, cerrado

 

 

DRC del condado de Harris
Harris County Social Services Building
9418 Jensen Drive
Houston, TX 77093
 
De 8 a. m. a 6 p. m., de lunes a sábado
Domingos, cerrado
 
May County Center
2100 Wolf Road
Huffman, TX 77336
 
De 8 a. m. a 6 p. m., de lunes a sábado
Domingos, cerrado

 

 

 

Centros Móviles de Recuperación de Desastres

La División de Manejo de Emergencias de Texas y FEMA abrirán un Centro Móvil de Recuperación de Desastres (MDRC, por sus siglas en inglés) en el condado de Chambers para ayudar a los sobrevivientes afectados por la tormenta tropical Imelda. Un MDRC es un recurso para desastres que permite a los funcionarios estatales y locales llegar a la mayor cantidad de áreas afectadas y sobrevivientes que sea posible. Los centros ofrecen apoyo en persona a los propietarios de viviendas, inquilinos y dueños de negocios de Texas que sufrieron daños o pérdidas por la tormenta tropical Imelda.

MDRC del condado de Chambers

Winnie Stowell Community Bld.
335 South Park St.
Winnie, Texas 77665
 
De 8 a. m. a 6 p. m., de lunes a sábado
Domingos, cerrado

 

 

 

Centro de Recuperación de Empresas de la SBA

Un Centro de recuperación de Empresas de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) está actualmente abierto en el condado de Orange.  Los Centros de Recuperación de Empresas son lugares integrales para que las empresas accedan a representantes de servicio al cliente que responderán preguntas sobre el programa de préstamos por desastre de la SBA, explicarán el proceso de solicitud y ayudarán a cada propietario de negocio a completar su solicitud de préstamo electrónico.

 

Centro de Recuperación de Empresas del condado de Orange
Orange County Convention and Expo Center
11475 Farm to Market Road 1442
Orange, TX 77630
 
De 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes

 

 

Lo que debe esperar durante una inspección de vivienda de FEMA

Después de solicitar asistencia federal por desastre, los residentes calificados en los condados de Chambers, Harris, Jefferson, Liberty, Montgomery y Orange recibirán una llamada del inspector de viviendas de FEMA como el siguiente paso en el proceso de recuperación.

 

El inspector programará una cita entre 7 y 10 días después del registro. Una vez confirmado, verificarán la información que aparece en la solicitud y luego harán un seguimiento para evaluar la propiedad y los daños indicados en la solicitud. La inspección generalmente demora entre 30 y 40 minutos y consiste en una observación general del hogar. El servicio es sin costo para usted.

 

Se requiere que el inspector revise y documente los daños estructurales y personales a la propiedad para presentar un informe, pero no determina la elegibilidad ni el valor del daño o las pérdidas. Los funcionarios de FEMA revisarán el informe de inspección y emitirán una carta de determinación de elegibilidad dentro de un plazo de una semana después de la inspección. Si se aprueba la solicitud, la carta proveerá la información específica sobre cómo pueden usarse los fondos.

Para citas programadas, debe haber alguien de 18 años de edad o mayor que haya vivido en el hogar antes del desastre presente. El inspector solicitará prueba de la información para verificar.

 

Un inspector autorizado portará una credencial oficial de FEMA. Si el inspector no es un representante oficial de FEMA y solicita información personal o financiera, finalice la reunión de inmediato y notifique a la policía local. Los sobrevivientes también pueden llamar a la Línea directa de desastres de FEMA al 866-720-5721.

 

Además de los inspectores de vivienda de FEMA, los representantes de la SBA y los inspectores de las compañías de seguros también pueden visitar los vecindarios en las áreas afectadas.

 

La SBA puede enviar un paquete y una solicitud para un préstamo por desastre a bajo interés. Si bien la solicitud debe completarse y devolverse a esa agencia para seguir siendo elegible para otros tipos de asistencia federal, como por ejemplo subvenciones, el solicitante no tiene que aceptar el préstamo.

 

 

Servicios de mitigación

Los sobrevivientes de desastres afectados por la tormenta tropical Imelda que están reconstruyendo y reparando sus hogares pueden hacer consultas gratuitas sobre la mitigación de los riesgos a los representantes de FEMA. Los especialistas en mitigación de inundaciones de FEMA pueden responder preguntas sobre la reparación de viviendas, cómo preparar un plan para enfrentar desastres, cómo armar kits de suministros y la importancia del seguro contra inundaciones.

McCoy Lumber Supply
810 S Hwy. 146
Dayton, TX 77535
De lunes a viernes – 7 a.m. a 5:30 p.m.
Sábado – 8 a.m. a 5 p.m.
*Habrá asistencia disponible del miércoles 30 de octubre al sábado 9 de noviembre.

 

Ritter Lumber
2004 Hwy 365
Nederland, TX 77627
De lunes a viernes – 7 a.m. a 5:30 p.m.
Sábado – 8 a.m. a 5 p.m.
*Habrá asistencia disponible del miércoles 30 de octubre al sábado 9 de noviembre.

 

En las próximas semanas se realizarán eventos de mitigación adicionales en las tiendas de mejoras para el hogar en los condados de Texas afectados por el desastre.

 

Financial Assistance

Individual Assistance - Dollars Approved

$68,484,034.27

Total Individual & Households Program (IHP) - Dollars Approved*

$56,730,449.33

Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved*

$11,753,584.94

Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved*

11,204

Total Individual Assistance (IA) - Applications Approved*

Public Assistance - Dollars Approved

If and when public assistance obligated dollar information is available for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every 24 hours.

* Dollars Approved: Assistance dollars approved but not necessarily disbursed.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Related Links

Last Updated: 2019-10-05 04:00
Incident Period: September 17, 2019 - September 23, 2019
Major Disaster Declaration declared on October 04, 2019

Additional Resources

How to Apply for Assistance

Individuals and business owners who sustained losses in the designated area can begin applying for assistance by registering online at DisasterAssistance.gov or by calling 1-800-621- 3362 or 1-800-462-7585 TTY.  The toll-free telephone numbers will operate from 7:00 a.m. to 9:00 p.m. (local time) seven days a week until further notice.

The deadline to register for disaster assistance was December 3, 2019.

 

What to Expect During a FEMA Housing Inspection

After applying for federal disaster assistance, qualified residents in Chambers, Harris, Jefferson, Liberty, Montgomery and Orange counties will receive a call from a FEMA housing inspector as the next step in the recovery process.

 

The inspector will schedule an appointment 7 – 10 days after registration. Once confirmed, they will verify information on the application and then follow up to assess the property and damages listed on the application. The inspection generally takes 30-40 minutes and consists of a general examination of the home. There is no fee for the service.

 

The inspector is required to review and document both structural and personal property damage to file a report, but they do not determine eligibility or the value of damage or losses. FEMA officials will review the inspection report and issue an eligibility determination letter within a week of the inspection. If the application is approved, the letter will provide specific information on how the funds can be used.

 

For scheduled appointments, there must be someone 18 years of age or older who lived in the household prior to the disaster present. The inspector will request proof of information to verify.

 

An authorized inspector will wear an official FEMA ID badge. If the inspector is not an official FEMA representative, and requests any personal or financial information, end the meeting immediately and notify local law enforcement. Survivors may also call the toll-free FEMA Disaster Hotline at 866-720-5721.

 

In addition to FEMA housing inspectors, representatives from SBA and insurance company inspectors may visit neighborhoods in affected areas.

 

SBA may send a packet and application for a low-interest disaster loan. While the application must be completed and returned to that agency in order to remain eligible for other types of federal assistance, such as grants, the applicant does not have to accept the loan.

Understanding FEMA Determination Letters and How to Appeal

Survivors who registered with for disaster assistance will receive a determination letter explaining the eligibility decision and the reason for that decision. If approved, it will state the dollar amount of the grant and how the funds should be used and when ineligible, the letter explains why and how the applicant can appeal that decision.

 

Survivors receiving an “ineligible” letter are not necessarily disqualified for assistance. Additional information or corrections may be needed to process their application.

 

Some common reasons for being declared ineligible include:

 • The person is insured and needs to provide an insurance settlement or denial to be considered for assistance
 • Additional information is needed from the survivor, i.e., proof of identity, proof of occupancy, annual income, or a child care assistance letter
 • There were multiple registrations using the same address
 • Damages occurred to a secondary residence (where the survivor lives less than six months of the year)
 • The home is safe to occupy, and/or personal property had minimal or no damage
 • Missed inspections and no follow-up communication with FEMA
 • FEMA is unable to contact the applicant

An appeal should be filed in the form of a signed letter within 60 days of the date on the determination letter. In the appeal, explain why you disagree with the decision. Include any requested information and supporting documentation. Make sure to include the following: 

 • Applicant’s full name, date of birth and current address
 • Applicant’s signature and the date
 • Applicant’s registration number (on every page)
 • FEMA disaster declaration number – DR-4466 (on every page)

You must include a copy of your state-issued ID, have the letter notarized or include the statement “I hereby declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct.” If the person writing the appeal letter is not the applicant or a member of the applicant’s household, a statement must be included granting the writer authorization to act on their behalf.

 

Appeal letters and supporting documentation can be uploaded quickly to your account on DisasterAssistance.gov, faxed to 800-827-8112 with the cover sheet provided with your FEMA determination letter; or submitted at a Disaster Recovery Center where assistance is also available to assist in ensuring all necessary documents are included.

 

Letters may also be sent by mail to:

 

FEMA National Processing Service Center
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

 

FEMA’s grant amounts vary because every applicant’s situation is different. This brochure explains the actions an applicant should take: Help After a Disaster.

 

For questions about eligibility letters, survivors can visit DisasterAssistance.gov, or call the Disaster Assistance help line at 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

 

Financial Assistance

Individual Assistance - Dollars Approved

$68,484,034.27

Total Individual & Households Program (IHP) - Dollars Approved*

$56,730,449.33

Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved*

$11,753,584.94

Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved*

11,204

Total Individual Assistance (IA) - Applications Approved*

Public Assistance - Dollars Approved

If and when public assistance obligated dollar information is available for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every 24 hours.

* Dollars Approved: Assistance dollars approved but not necessarily disbursed.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4466-DR

Related Links

Last Updated: 2019-10-05 04:00
Incident Period: May 21, 2019 - June 07, 2019
Major Disaster Declaration declared on September 23, 2019

Financial Assistance

Individual Assistance - Dollars Approved

If and when individual assistance money is approved for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every 24 hours.

Public Assistance - Dollars Approved

$85,488.90

Total Public Assistance Grants (PA) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Funds made available to the State via electronic transfer following FEMA's final review and approval of Public Assistance projects.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4463-DR

Related Links

Last Updated: 2019-11-20 05:00
Incident Period: February 24, 2019 - July 03, 2019
Major Disaster Declaration declared on September 19, 2019

Financial Assistance

Individual Assistance - Dollars Approved

If and when individual assistance money is approved for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every 24 hours.

Public Assistance - Dollars Approved

$2,032,885.17

Total Public Assistance Grants (PA) - Dollars Obligated✝

$439,060.56

Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated✝

$244,863.81

Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Funds made available to the State via electronic transfer following FEMA's final review and approval of Public Assistance projects.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Related Links

Last Updated: 2019-09-19 04:00
Incident Period: May 10, 2019 - July 24, 2019
Major Disaster Declaration declared on September 19, 2019

Financial Assistance

Individual Assistance - Dollars Approved

If and when individual assistance money is approved for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every 24 hours.

Public Assistance - Dollars Approved

$1,453,355.28

Total Public Assistance Grants (PA) - Dollars Obligated✝

$1,453,355.28

Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Funds made available to the State via electronic transfer following FEMA's final review and approval of Public Assistance projects.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Related Links

Last Updated: 2019-09-19 04:00