alert - warning

This page has not been translated into Chuukese. Visit the Chuukese page for resources in that language.

Fact Sheets

An FEMA ei prokram ren ekoch pwan aninis mi awora mwoni fan iten ewe osukosuken kar. Ren ekewe mi nom non ewe kar non Aug. 8 won Maui, ei prokram mi aninisuk ren pisekumw me masowen non imwom. Ika mi wor met mi ta me turuno non ewe kar nge kose angei aninisin mwoni seni om insurance me kewe nenien aninis iwe ei prokram mi tongeni anisuk ren met en mi osupwang won.

illustration of page of paper Release Date:

Ika a toruk toropwe seni FEMA pwe kose ketiw ren aninis, kesapw osukosuk. Echok era nge FEMA emochen ekoch porous sonuk. Ika kose tipew ngeni an FEMA finata faniten noum application, en mi tongeni tingor epwe siwini. Ina om pwung.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA mi angang unukun ewe Small Business administration, mine re awora ewe low-interest disaster loans ngeni kewe homeowners, chon rent, business, me kewe nonprofit organization. Ewe SBA disaster loans ra aninis ngeni kewe metoch ewe insurance ese coverini. Ewe SBA watten nein aninis seni federal ngeni kewe survivors. Ren omw kose eniwini n ewe SBA loan application mi tongei disqualify ren omw kopwe angei aninis seni FEMA me kewe kaioch aninis mi or.

illustration of page of paper Release Date:

Ren an epwe ekisono susupwun me nimengawen mochoch me piipiin won kewe neni non Lahaina properties esenipeian ewe kar non ewe Aug. 8, ewe U.S. Environmental Protection Agency a fori an angangen nimeti me safen pwun itan soil stabilizer. Ei soil stabilizer ese asamwau ika a pwasono, iei popwun aramas repwe utti murin 24 awa murin ar safeni pwunun won nenier kewe mwen repwe tonong.

illustration of page of paper Release Date:

Nupwen epwe or atongeach ropwe mano a men aweires. Aninis seni FEMA mi tongeni tou faniten feri soma ika meen peiasan ekewe chon mano non ewe kkar a fis non ewe Aug. 8.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA afen mutata ruu prokram mi awenewen ngeni kewe mi nom non ewe kar won Maui. Ren ew me ew kei prokram, FEMA epwe angang ngeni ekewe companien tumwunun neni ekan wisen angang faniten ewe government me fori etipew me kewe ar kewe nenien rent. Kei neni a kawor faniten kewe mi osupwang non ukukun 18 maram. Ewe Maui County, ewe State of Hawaii, FEMA me ewe private sector ra kukuta kewe ar kei nenien rent mi eoch ngeni famine me emon aramas ren ei prokram, iei mi afat

illustration of page of paper Release Date:

FEMA mi angang fengen me ewe U.S. Small Business Administration, ewe ekan awora mwonien barrow ngeni aramas mi wor imwer, chon rent, mi wor ar businesses me mwich rese angang faniten mwoni. An SBA kei mwonien barrow mi anisi met pisek mi kiteter ese nom fan nurun om insurance ika pwan ekoch anen aninis. SBA waten me nein an federal pekin mwonien anisi aramas.

illustration of page of paper Release Date:

Ei osukosuk kewe chon nonomw, kewe mi or ar business, me kewe jon angangen government ra weires ren, ewe nemenemen me mwirin ewe kar e tori unusen ewe fonu Maui non Aug. 8. Ewe angangen nemenem a fis ika for non safety me kewe cultural sensitives ren kewe aramas won ewe neni. Ren porousen angangen ewe enimenim tota won mauirecovers.org/recovery/debrisremoval, nenien porous mi kotur ren ewe fonu Maui.

illustration of page of paper Release Date:

Ikei ekoch popun me wewe an FEMA epwe tongeni ara pwe ekoch chon nonom Maui ir mi osupwangeno ren ewe kkar e fis non ewe Aug. 8 resapw tongeni neuneu ewe pekin aninis. Ika pwe FEMA a ara pwe kese tongeni neuneu ewe aninis esapw wewen resapw anisuk. Napengeni mi auchea om kopwe ngenir noum taropwen pwarata an epwe anisir ar ropwe sopweno me angang won noum we taropwe ke amasouwa faniten ewe monien aninis.

illustration of page of paper Release Date:

Ika mi toruk taropwe seni FEMA pwe kese ketiw ren anins, kesapw osukosuk. Wewen nge ese naf porous mi nom non noumwe application mi tori FEMA. Ika kose tipew ngeni met an FEMA finata en mi tongeni makei noumw taropwe an repwe katoneochu ika met popwun ese ketiw. Ina om pwung.

illustration of page of paper Release Date: