Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
Ewe U.S. Small Business Administration epwene sukata ew nenien kaeo ngeni om kopwe barrow mwoni fan iten ewe kar non ewe Akos ren ewe Outreach Center nonowasen Oruu, Disamber. 19, ren ewe Kahului Public Library ren an epwe aninis aramas me kewe mi wor ar bisnis won Maui ar repwe tongeni apply.
illustration of page of paper
Ekei Advertais Online ra chok michieta kewe aramas mi kur ewe osukosuken kar ren nenien rent ir mi amomo, iwe aramas re sinei nge eseor namwotan pwe rafen monatiw ewe aewin pungupwungun rent.
illustration of page of paper
Ekewe mi manawano seni ewe kar won Maui repwe achocho wanong porousan ar etipew ren klaim me ren ar kewe insurance ngeni FEMA pwe epwe sinei porousan.
illustration of page of paper
Ika ese unus me esenaf masowen noum application aninisum meren FEMA mi tongeni an epwe mangono. Iei wewen FEMA mi pesei ngeni kewe mi wor imwer me kewe ir mi rent mi chiwen nom won forsefan murin ewe kar won Maui ar repwe achocho chunong non kewe offes me wanong porouser mi euchea.
illustration of page of paper
Koko ngeni ewe nenien anisi osukosuken non imw a wateno seni weiresin eureka a wateno iwe mwoni apwan weiresino mwirin ewe kar, nge kei mi sinenap non pekin an aramas fofor me kei chon anisi aramas mi osukosuk ra apasa pwe mi wor aninis.
illustration of page of paper
HONOLULU – Ewe ranin ewe mwuchun ren ewe federal disaster assistance ra atamano non ukukun 30 ran, wewen ika kewe homeowner me kewe chon rent imwer rese kon faat ngeni kewe metoch e taa won imwer kewe ren ewe kar e fis won Maui ra tongeni apply mwemwen Dec. 9.
illustration of page of paper
An Maui Disaster Recovery Center wonsopw epwe kesip kunok 6pm. Oruu, Okt .31 , nge chon angangen FEMA repwe chiwen nom ar repwe anisuk ren noum application me pwan awena ngonuk an local, state me federal kewe prokramen aninis.
illustration of page of paper
Ika en emon kewe mi manawono seni ewe kar non ewe Akos 8 won Maui nge mi toruk ewe aninisin rent meren FEMA, iwe kopwe anamwota churi chok FEMA fan itan. Mi tongeni epwe soposopwono ngonuk ei aninisin imw ika en mi chok nom won pwunun Merika.
illustration of page of paper
Ika womw mwota ika sipw imwomw nge a ta ren ewe kar afis non ewe Akos 8 won Maui, FEMA mi tongeni anisuk ren an epwe siwini met ka osupwangono won.
illustration of page of paper
Ruu week nusun an ewe miwor imwer me ekewe ir mi rent ar repwe apply ren aninis seni FEMA ika mi wor taan neniom ren ewe kar non ewe Akos 8 won Maui. Kapwan tongeni barrow mwoni seni ewe U.S. Small Business Administration, ew chiechien FEMA ren an Maui forsefan.
illustration of page of paper