Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
Koko ngeni ewe nenien anisi osukosuken non imw a wateno seni weiresin eureka a wateno iwe mwoni apwan weiresino mwirin ewe kar, nge kei mi sinenap non pekin an aramas fofor me kei chon anisi aramas mi osukosuk ra apasa pwe mi wor aninis.
illustration of page of paper
HONOLULU – Ewe ranin ewe mwuchun ren ewe federal disaster assistance ra atamano non ukukun 30 ran, wewen ika kewe homeowner me kewe chon rent imwer rese kon faat ngeni kewe metoch e taa won imwer kewe ren ewe kar e fis won Maui ra tongeni apply mwemwen Dec. 9.
illustration of page of paper
An Maui Disaster Recovery Center wonsopw epwe kesip kunok 6pm. Oruu, Okt .31 , nge chon angangen FEMA repwe chiwen nom ar repwe anisuk ren noum application me pwan awena ngonuk an local, state me federal kewe prokramen aninis.
illustration of page of paper
Ika en emon kewe mi manawono seni ewe kar non ewe Akos 8 won Maui nge mi toruk ewe aninisin rent meren FEMA, iwe kopwe anamwota churi chok FEMA fan itan. Mi tongeni epwe soposopwono ngonuk ei aninisin imw ika en mi chok nom won pwunun Merika.
illustration of page of paper
Ika womw mwota ika sipw imwomw nge a ta ren ewe kar afis non ewe Akos 8 won Maui, FEMA mi tongeni anisuk ren an epwe siwini met ka osupwangono won.
illustration of page of paper
Ruu week nusun an ewe miwor imwer me ekewe ir mi rent ar repwe apply ren aninis seni FEMA ika mi wor taan neniom ren ewe kar non ewe Akos 8 won Maui. Kapwan tongeni barrow mwoni seni ewe U.S. Small Business Administration, ew chiechien FEMA ren an Maui forsefan.
illustration of page of paper
Fan ekoch osukosuk mitongeni fisita mwurin osukosuk mi wate mine mi tongeni osukosuka emon ika fen ew famine.. Ika en mi nom non osukosuk mi ku pekin enuk esenipeian ewe kar won Maui, iwe mi wor chon anisuk.
illustration of page of paper
Ekewe mwicheich, fengen me kewe imwen fen , kewe mi ta non ewe kar me asepwan non Maui a ew week nusun – tori non Eunungat, Oct. 25 – ar repwe wanong neur taropwen tingoren aninis ika Request for Public Assistance meren FEMA.
illustration of page of paper
FEMA me Ace Hardware ra angang fengen ar repwe awora aninis non kapas ren pekin foforun kewe imw ar repwe pojok me safer non ei fansoun kewe re nomw Maui ra fori sefani imwir kewe me mwirin ewe kar e fis fan ewe August.
illustration of page of paper
HONOLULU – Ekewe nenien aninis esapw an muun, me ekewe imwen fan me ekoch namanam,ir mi tongeni pwan amasou ewe aninis ar ropwe anisi ekew chon osukosuk non ewe Aug 8 ewe kkar won Maui me Big Island. Kesipinon om kopwe amasouwa noum taropwen aninis seni ewe FEMA's Public Assistance Program mwen Oru, Oct 10.
illustration of page of paper