באקומט עצות פאר היים-רעמאנט דעם אקטאבער 25-30 ביי Lowe's אין סטעטן איילענד

Release Date Release Number
013
Release Date:
October 22, 2021

ניו יארק - בעת די מענטשן פון ניו יארק פארריכטן און בויען צוריק זייערע הייזער, האט FEMA זיך משתתף געווען מיט Lowe's געשעפטן אין סטעטן איילענד צו צושטעלן אומזיסטע אינפארמאציע און טיפן ווי אזוי צו מאכן הייזער וואס זענען געשעדיגט געווארן דורך נאטורעלע קאטאסטראפעס שטערקער און זיכערער.

FEMA ספעציעליסטן וועלן זיך געפינען אויפן פלאץ  צו ענטפערן אויף פראגעס און אנבאטן טיפן און טעכניקעס צו בויען סכנה-קעגנשטעליגע הייזער צן פארמיידן אדער רעדוצירן היזקות פון קאטאסטראפעס. מערסטנס אינפארמאציע איז געצילט פאר טו-עס-אליין ארבעט און אלגעמיינע קאנטראקטארס

FEMA'ס סכנה מילדערונג ראטגעבער זענען דארט מאנטאג, אקטאבער 25 ביז שבת, אקטאבער 30: 

Lowe’s

2171Forest Ave

Staten Island, NY 10303

שעה'ן 9 צופרי ביז 6 ביי נאכט

אומזיסטע רעקאמענדאציע ביכער מיט אינפארמאציע וועגן פארזיכערן א שטוב פון פלייץ שאדנס וועט אויך זיין צו באקומען פאר איבערלעבערס. מער אינפארמאציע וועגן שיצן הייזער קען מען געפינען https://www.fema.gov/emergency-managers/risk-management.

 

Tags:
Last updated