FEMA zobowiązała się do przekazania sumy blisko 335 tysięcy USD kościołowi w hrabstwie Nassau na rzecz pomocy po przejściu huraganu Ida

Release Date Release Number
21
Release Date:
Styczeń 28, 2022

NOWY JORK - FEMA zobowiązała się do przekazania sumy blisko 335 tysięcy USD na refundację kosztów dla reformowanej synagogi Temple Tikvah w hrabstwie Nassau, związanych z nadzwyczajnymi środkami ochrony po przejściu huraganu Ida. To tylko jedno z wielu działań podjętych przez FEMA w celu niesienia pomocy kościołom w stanie Nowy Jork, związanych z odrabianiem strat i odbudową.

Reformowana synagoga Temple Tikvah („Nadzieja”) w New Hyde Park w stanie Nowy Jork, służy członkom kongregacji z hrabstw Queens i Nassau. Podobnie jak wiele innych siedzib i firm w regionie, kościół uległ uszkodzeniu spowodowanemu ulewnymi deszczami, będącymi następstwem przejścia huraganu Ida na Północnym Wschodzie. Spotkania społeczności i ceremonie oraz zajęcia religijne zostały wstrzymane. Korytarze, klasy i miejsce, w którym wyznawcy odczuwają największą bliskość ze swoim duchowym „ja” - ich świątynia - znalazły się pod wodą.

„Program pomocy publicznej (PA) FEMA stanowi żywotne źródło pomocy dla administracji stanowej, plemiennej, lokalnej i niektórych prywatnych organizacji non-profit (PNP) w zakresie pokrywania wydatków związanych z klęską żywiołową” - powiedziała Lai Sun Yee - federalny urzędnik ds. koordynacji w FEMA. „Finansowanie odgrywa krytyczną rolę w przypadku prywatnych organizacji non-profit i kościołów. Potrzeba dodatkowego finansowania na potrzeby pokrycia kosztów sprzątania i napraw po klęsce żywiołowej może być dla tych grup szczególnie istotna, gdyż ubezpieczenie może nie pokrywać niektórych kosztów”.

Temple Tikvah, pierwszorazowy wnioskujący o pomoc od FEMA z tytułu klęski żywiołowej, reprezentuje zintegrowaną społeczność dotkliwie poszkodowaną przez poważne uszkodzenia miejsca, które nazywa swoją siedzibą.

Dzięki programowi PA FEMA, to niedawne zobowiązanie pomoże kościołowi odzyskać koszty związane z usunięciem wody z wnętrza budynku. Jest to jeden z wielu projektów zatwierdzonych dla tego wnioskującego. 

Kościół ma dodatkowe projekty w toku, w oparciu o pomoc od FEMA, między innymi zwrot kosztów usuwania pozostałości, usuwania pleśni i koszt stałych prac obejmujących naprawy i/lub wymianę budynków oraz ich zawartości.

Program PA FEMA umożliwia społecznościom szybkie reagowanie na poważne klęski żywiołowe i sytuacje krytyczne oraz odbudowę po ich wystąpieniu. Kościoły będące własnością organizacji PNP lub obsługiwane przez nie, mogą być kwalifikującymi się podmiotami wnioskującymi w przypadku, gdy ich obiekty uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku klęski żywiołowej.

Dostępne są fundusze federalne oparte na bazie współdzielenia kosztów, w wysokości 75 procent kosztów kwalifikowanych dla pomocy publicznej. Pozostałe 25 procent pochodzi z funduszy niefederalnych.

Okres zgłaszania wniosków o pomoc publiczną z tytułu przejścia huraganu Ida uległ zamknięciu dla wszystkich kwalifikujących się hrabstw. Jednak, FEMA w dalszym ciągu współpracuje ze stanem Nowy Jork, wspierając trwający proces odbudowy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu pomocy publicznej FEMA i przygotowania do przyszłych klęsk żywiołowych, odwiedź stronę fema.gov/assistance/public/program-overview.

Oficjalne informacje dotyczące działań związanych z odbudową w stanie Nowy Jork można znaleźć pod adresem fema.gov/disaster/4615. Obserwuj FEMA na Twitterze pod adresem twitter.com/femaregion2 i pod adresem facebook.com/fema.

Tags:
Ostatnia aktualizacja