Termin składania podań do FEMA o pomoc z tytułu klęski żywiołowej przedłużono do 4 stycznia

Release Date:
Grudzień 3, 2021

Właściciele domów i dzierżawcy, którzy mają nieubezpieczone lub niedoubezpieczone szkody w swoich nieruchomościach z powodu przejścia huraganu Ida, mają czas do wtorku, 4 stycznia na składanie wniosków o pomoc do FEMA.

 • Aby móc się ubiegać, mieszkańcy musieli doznać szkód w okresie pomiędzy 1 a 3 września i mieszkać w hrabstwie: Bronx, Brooklyn (hrabstwo Kings), Queens, Staten Island (hrabstwo Richmond), Dutchess, Nassau, Orange, Rockland, Suffolk lub Westchester. 4 stycznia to również ostateczny termin składania wniosków o pożyczkę do Administracji Małych Przedsiębiorstw (SBA).
 • Pomoc z tytułu klęski żywiołowej nie zastępuje ubezpieczenia ani nie może stanowić rekompensaty wszystkich strat powstałych w wyniku działania huraganu Ida. Pomoc finansowa służy do zaspokojenia podstawowych potrzeb i wsparcia wysiłków związanych z odbudową po klęsce żywiołowej.
 • Zachęca się osoby ocalałe do składania wniosków o odszkodowanie za szkody powstałe w ich domach, mieniu osobistym i pojazdach, zanim złożą wniosek o pomoc do FEMA.
 • FEMA zapewnia fundusze wypłacane bezpośrednio kwalifikującym się osobom i rodzinom. Pomoc finansowa na potrzeby zakwaterowania może obejmować pomoc w wynajmie, zwrot kosztów zakwaterowania, pomoc na remont domu oraz pomoc dotyczącą zamiany. Wszystkie te rodzaje pomocy wyjaśniamy poniżej:
  • Pomoc w wynajmie to pomoc finansowa dla właścicieli domów i dzierżawców na potrzeby tymczasowego zakwaterowania, jeśli stracili oni tymczasowo możliwość mieszkania w swoim podstawowym miejscu zamieszkania z powodu przejścia huraganu Ida.
  • Zwrot kosztów zakwaterowania to pokrycie wydatków związanych z tymczasowym zakwaterowaniem w wyniku szkód, które uniemożliwiają osobom zamieszkiwanie ich głównego domostwa. Takie wydatki mogą obejmować koszt pokoju i powiązane z nim podatki.
  • Pomoc na remont domu to pomoc finansowa pomoc dla właścicieli domów naprawę ich podstawowego domu, mediów obsługujących podstawową nieruchomość i infrastrukturę mieszkalną, prowadzącą do ich domu, uszkodzonego przez huragan Ida.
  • Pomoc dotycząca wymiany to pomoc finansowa, która może być przeznaczona na zakup nowego, stałego domu, jeśli podstawowa siedziba właściciela domu uległa zniszczeniu przez huragan Ida.
  • Pomoc na inne potrzeby to pomoc finansowa na inne wydatki związane z klęską żywiołową i na natychmiastowe potrzeby. Ta pomoc może obejmować fundusze na wymianę mienia osobistego, przeprowadzkę i magazynowanie, transport, wydatki pogrzebowe, medyczne, dentystyczne, na opiekę nad dziećmi oraz różnego rodzaju przedmioty związane z klęską żywiołową.
 • Aby się ubiegać o pomoc od FEMA odwiedź stronę DisasterAssistance.gov, użyj aplikacji mobilnej FEMA lub zadzwoń na infolinię pomocy FEMA pod numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z transmisji tekstu wideo (VRS), telefonii z napisami lub innej podobnej usługi, podaj agencji FEMA numer dla tej usługi. Operatorzy infolinii są dostępni codziennie od 8:00 do 23:00. Wciśnij 2 dla języka hiszpańskiego. Wciśnij 3, aby uzyskać pomoc tłumacza mówiącego w Twoim języku.
 • Osoby składające wniosek do FEMA o pomoc, powinny przygotować następujące informacje: Numer ubezpieczenia społecznego, adres uszkodzonej nieruchomości, informacje ubezpieczeniowe, aktualny numer telefonu i adres pocztowy oraz numer konta bankowego do przelewu funduszy.
 • Podstawowym źródłem funduszy federalnych dla długofalowej odbudowy z tytułu klęski żywiołowej, nie pokrywanej przez ubezpieczenie jest Administracja ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA). SBA oferuje pomoc w klęsce żywiołowej w formie niskooprocentowanych pożyczek dla właścicieli domów, dzierżawców i firm. SBA zapewnia również kapitał roboczy kwalifikującym się małym firmom i organizacjom non-profit, aby pomóc im pokonać trudności ekonomiczne.
 • Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia swojego mienia osobistego lub ubezpieczenie nie wystarcza na pokrycie szkód z powodu działania huraganu Ida, FEMA może skierować Cię Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA). Jeśli kwalifikujesz się do pożyczki z SBA, nie musisz jej przyjąć. Jeśli nie kwalifikujesz się do pożyczki, SBA skieruje Cię z powrotem do FEMA, która może otworzyć dla Ciebie drzwi pomocy w postaci Programu pomocy FEMA z tytułu innych potrzeb.
 • Właściciele domów, dzierżawcy i firmy dotknięte skutkami przejścia huraganu Ida mogą się ubiegać o pożyczki z tytułu klęski żywiołowej, korzystając z bezpiecznej strony SBA: disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/. W celu uzyskania dalszych informacji osoby wnioskujące mogą również dzwonić do Centrum Obsługi Klienta SBA pod numer 800-659-2955 lub wysłać wiadomość e-mail na adres DisasterCustomerService@sba.gov. Osoby głuche lub z upośledzeniem słuchu mogą dzwonić pod numer 800-877-8339.
 • Ostateczny termin składania podań na potrzeby związane z uszkodzeniami mienia upływa we wtorek, 4 stycznia.
Tags:
Ostatnia aktualizacja