alert - warning

This page has not been translated into Polski. Visit the Polski page for resources in that language.

Region 5

States

Leadership

Resources

Contact Us

News

FEMA Region 5 office, located in Chicago, IL, partners with federal emergency management for 34 Tribal Nations and the following states.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Thomas C. Sivak

Region 5 Administrator

Michael Chesney

Region 5 Deputy Administrator

Region 5 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Mitigation Funding Resource Guides

Mitigation Funding Resource Guides provide state, territory, and local officials with a wide range of potential funding resources including grants, loans, technical assistance and in-kind services from multiple stakeholders.

Contact Us

General
312-408-5500
fema-r5-info@fema.dhs.gov

Congressional/Intergovernmental
312-408-4427
fema-r5-congressional@fema.dhs.gov

News Desk
312-408-4455
fema-r5-news-desk@fema.dhs.gov

Tribal Affairs
312-408-5286
fema-r5-tribal@fema.dhs.gov

Regional News and Information

Właściciele i najemcy lokali mieszkalnych w powiecie Cook, którzy ucierpieli w wyniku gwałtownych burz i podtopień w dniach 17-18 września, mają czas do piątku 9 lutego na złożenie wniosku o pomoc FEMA. Dziewiąty lutego to także ostatni dzień na wizytę w Disaster Recovery Center (DRC). Zatwierdzono już ponad 38 mln USD na pomoc dla poszkodowanym w odbudowie.
illustration of page of paper Komunikat prasowy | Published:
Pomoc FEMA z tytułu klęski żywiołowej ma pomóc uczynić Twój dom bezpiecznym, higienicznym i funkcjonalnym po katastrofie. Czasami nie pokrywa ona lub nie może zostać wykorzystana na pokrycie wszystkich Twoich wydatków. W jeden do dwu dni od otrzymania środków z FEMA otrzymasz pismo wyjaśniające, w jaki sposób można wykorzystać dotację.
illustration of page of paper Zestawienia faktów | Published:
FEMA jest zaangażowana w pomoc właścicielom domów i najemcom z powiatu Cook w odbudowie po gwałtownych burzach i podtopieniach z 17-18 września 2023 r., w tym obywatelom USA, mieszkańcom niebędącym obywatelami oraz spełniającym kryteria cudzoziemcom.
illustration of page of paper Zestawienia faktów | Published:
Właściciele i najemcy lokali mieszkalnych w powiecie Cook, którzy ponieśli nieubezpieczone lub niedostatecznie ubezpieczone straty w wyniku gwałtownych burz i podtopień z 17-18 września 2023 r., mają czas do piątku 9 lutego na złożenie wniosku o pomoc. Termin składania wniosków został niedawno przedłużony o trzy tygodnie, aby dać poszkodowanym mieszkańcom więcej czasu na złożenie wniosku. Zatwierdzono już ponad 31 mln USD w ramach pomocy FEMA.
illustration of page of paper Komunikat prasowy | Published:
W tym tygodniu zostaną otwarte dwa ośrodki likwidacji skutków klęsk żywiołowych FEMA, aby pomóc osobom poszkodowanym w klęskach żywiołowych w powiecie Cook w dalszej odbudowie po gwałtownych burzach i podtopieniach z 17-18 września 2023 roku. Ośrodki likwidacji skutków klęsk żywiołowych zostaną otwarte w Burnham i Phoenix w środę, 3 stycznia (adresy i godziny otwarcia zamieszczono poniżej).
illustration of page of paper Komunikat prasowy | Published: