အထူးသတ်မှတ် နေရာများ- ကပ်ဘေး 4615

Map of New York

လူတစ်ဦးချင်း အကူအညီ

လက်ရှိ အထူးသတ်မှတ် ‌စီရင်စုများထဲက လူများ နှင့် မိသားစုများမှာ ဘဏ္ဍာရေး နှင့် တိုက်ရိုက် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အရည်အချင်း ပြည်မီကြတယ်။ အကူအညီအတွက် လျှောက်ပါ၊, သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးချင်း အကူအညီ အကြောင်းကို နောထပ် လေ့လာပါ။ .

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • Orange (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Westchester (County)

အများပြည်သူ အကူအညီ

ပြည်နယ်၊ ‌ဒေသ၊ လူမျိုးစု နှင့် နယ်‌မြေ အစိုးရများ နှင့် လက်ရှိ အထူးသတ်မှတ် စီရင်စုများထဲက အချို့သော အကျိုးအမြတ်မရှာတဲ့ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများဟာ အရေးပေါ် လုပ်ငန်းများ နှင့် ကပ်ဘေးကြောင့် နစ်နာခဲ့ရတဲ့ အရာများကို ပြုပြင်ပေးရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးပေးရန် အကူအညီများအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိကြပါတယ်။ ပြည်သူ့အတွက် အကူအညီ အကြောင်းကို နောထက်ပ် လေ့လာပါ။.

PA

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-A

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-B

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Ulster (County)
 • Westchester (County)

PA-C

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-D

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-E

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-F

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-G

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-H

တစ်ခုမှ မဟုတ်


ကပ်ဘေးကို ကြေညာပေးပုံ

Robert T. Stafford ကပ်ဘေး ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် အရေးပေါ် ကူညီရေး ဥပ‌ဒေထဲမှ ကောက်နှုတ် ဖေါ်ပြပေးရလျှင်- "သမ္မတမှနေပြီး ကပ်ဘေးကြီး အကြောင်း ကြေညာပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံမှုကို ဘေးသင့် ပြည်နယ်၊ နယ်မြေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး သို့မဟုတ် လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင်းမှ ပြုလုပ်ရမည်။"

ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကပ်ဘေးကို ကြေညာပေးပုံ စာမျက်မှာကို ဝင်ကြည့်ပြီး အောက်ပါ အပါအဝင် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လေ့လာပါ-

 • သမ္မတမှနေပြီး ကပ်ဘေးကြီး အကြောင်း ကြေညာပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံရန်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ/ခေါင်းဆောင်များ လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းချက်များ။
 • ပြည်ထောင်စုအဆင့် အသိအမှတ်ပြု တိုင်းရင်းအမေရိကန် လူမျိုးစုများရဲ့ အစိုးရများအား သမ္မတမှနေပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေ သို့မဟုတ် ကပ်ဘေးကို ကြေညာပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံခွင့်ပြုတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ။
 • FEMA ဒေသန္တရ ရုံးများဟာ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် လူမျိုးစု အစိုးရများနှင့်အတူ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ပဏာမ အကဲဖြတ်မှုများ (PDA များ)ကို ပြုလုပ်ပါတယ်။
 • လူတစ်ဦးချင်းအတွက် အကူအညီများ ပေးရမယ့် အချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးကြတဲ့ အချက်အလက်များ။