Zonat e Përcaktuara: Katastrofa 4615

Map of New York

Ndihma personale

Individët dhe familjet në këto vende të përcaktuara kanë të drejtë të aplikojnë për shërbime financiare dhe direkte. Aplikoni për ndihmë, ose mësoni më shumë për programin e Ndihmës Individuale .

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • Orange (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Westchester (County)

Ndihma publike

Qeveritë qendrore, lokale, fisnore dhe territoriale dhe disa organizata private jofitimprurëse në këto vende të përcaktuara kanë të drejtë për ndihmë për punë urgjente dhe riparimin ose zëvendësimin e objekteve të dëmtuara nga katastrofa natyrore. Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Δημόσιας Βοήθειας.. .

PA

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-A

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-B

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Ulster (County)
 • Westchester (County)

PA-C

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-D

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-E

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-F

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-G

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-H

None


Si shpallet një Katastrofë Natyrore

Akti Robert T. Stafford për Ndihmën në rast Katastrofe dhe Ndihmën Urgjente “Të gjitha kërkesat për një deklaratë të Presidentit për ekzistencën e një katastrofe të madhe natyrore duhet të bëhet prej guvernatorit të një shteti ose territori të prekur ose prej një drejtuesi fisnor.”

Vizitoni faqen tonë Si shpallet një Katastrofë Natyrore për informacion të detajuar për rregullat dhe procedurat e zbatueshme të procesit, përfshirë:

 • Kërkesat e ndjekura prej guvernatorëve/ drejtuesve kur paraqesin kërkesën e tyre për një deklaratë presidenciale për katastrofën.
 • Autoritetet që u japin qeverive fisnore indiane të njohura nga ana federale mundësinë për të kërkuar një shpallje presidenciale të urgjencës ose të një katastrofe madhore.
 • Si punojnë zyrat rajonale të FEMA-s me qeveritë fisnore shtetërore ose indiane për të kryer Vlerësimet Paraprake të Dëmit (PDA).
 • Faktorët që përcaktojnë se kur ofrohet ndihma individuale.