Καθορισμένες περιοχές: Καταστροφή 4615

Map of New York

Ατομική βοήθεια

Τα άτομα και τα νοικοκυριά σε αυτούς τους καθορισμένους νομούς μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικονομικές και άμεσες υπηρεσίες. Υποβάλετε αίτηση για βοήθεια, ή μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ατομικής βοήθειας..

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • Orange (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Westchester (County)

Δημόσια βοήθεια

Οι κρατικές, τοπικές, φυλετικές και εδαφικές κυβερνήσεις και ορισμένοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί σε αυτές τις καθορισμένες κομητείες είναι επιλέξιμοι για βοήθεια για εργασίες έκτακτης ανάγκης και την επισκευή ή αντικατάσταση εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί ζημιές από καταστροφές.  Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Δημόσιας Βοήθειας.. .

PA

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-A

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-B

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Ulster (County)
 • Westchester (County)

PA-C

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-D

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-E

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-F

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-G

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-H

Κανένα


Πώς κηρύσσεται μια καταστροφή

Ο «Νόμος Robert T. Stafford για την ανακούφιση από καταστροφές και την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης» ορίζει εν μέρει ότι: «Όλες οι αιτήσεις για την κήρυξη από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει μεγάλη καταστροφή υποβάλλονται από τον κυβερνήτη της πληγείσας πολιτείας ή περιοχής ή από τον αρχηγό της φυλής».

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας Πώς κηρύσσεται μια καταστροφή  για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη διαδικασία, όπως:

 • Απαιτήσεις που ακολουθούν οι κυβερνήτες/ηγέτες όταν υποβάλλουν το αίτημά τους για προεδρική κήρυξη καταστροφής.
 • Αρχές που παρέχουν στις ομοσπονδιακά αναγνωρισμένες ινδιάνικες φυλετικές κυβερνήσεις τη δυνατότητα να ζητήσουν προεδρική κήρυξη έκτακτης ανάγκης ή μείζονος καταστροφής.
 • Ο τρόπος με τον οποίο τα περιφερειακά γραφεία της FEMA συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις των πολιτειών ή των ινδιάνικων φυλών για τη διενέργεια προκαταρκτικών εκτιμήσεων ζημιών (PDA).
 • Παράγοντες που καθορίζουν πότε διατίθεται ατομική βοήθεια.