Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
New York- Ndërsa banorët e New York riparojnë dhe ndërtojnë banesat e tyre, FEMA ka lidhur partneritet me  dyqanet e Lowe në Queens për t’ju dhënë informacion dhe udhëzime pa pagesë se si ti bëni banesat e dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore të forta dhe të sigurta.
illustration of page of paper
FEMA ka shtuar komunën e Dutchess në deklaratën e saj të 5 shtatorit për ndihmë federale për dëmtimet nga Uragani Ida, duke e çuar në nëntë numrin e komunave, banorët e të cilave kualifikohen për ndihmë federale në rast fatkeqësie nga FEMA.
illustration of page of paper
FEMA ofron shërbime përkthimi me shkrim dhe me gojë për të kontaktuar dhe komunikuar me të mbijetuarit nga fatkeqësia që flasim pak ose aspak anglisht. FEMA ka staf dhe teknologji që mbështet rimëkëmbjen nga fatkeqësia për ata që janë të shurdhët, me vështirësi dëgjimi ose që kanë probleme me shikimin.
illustration of page of paper
Ndërsa banorët e New York riparojnë dhe ndërtojnë banesat e tyre, FEMA ka lidhur partneritet me dyqanet e Lowe në Staten Island për t’ju dhënë informacion dhe udhëzime pa pagesë se si ti bëni banesat e dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore të forta dhe të sigurta.
illustration of page of paper
Personat që marrin pension nga Sigurimet Shoqërore ose ndihmë tjetër qeveritare nuk duhet të shqetësohen për faktin se ndihma për Fatkeqësi e FEMA-s do të ndikoj tek të ardhurat e tyre..
illustration of page of paper
Ju keni aplikuar për ndihmë në raste fatkeqësie nga FEMA si pasojë nga Uragani Ida që preku Nju Jorkun dhe keni marrë një letër nga ne. Ju nuk jeni i sigurt se çfarë thuhet në letër, por mendoni se nuk është lajm i mirë.
illustration of page of paper
Shumë njujorkezë që kanë pësuar humbje nga Uragani Ida janë të mbuluar nga sigurimi i tyre. Por edhe me mbulimin më të mirë nga sigurimi ju nuk mund të plotësoni të gjitha nevojat tuaja, dhe për këtë arsye janë të disponueshme programe të shtetit, federale dhe nga organizata jo fitimprurëse.
illustration of page of paper
Ndërsa të mbijetuarit e kualifikuar nga fatkeqësitë fillojnë të marrin fonde ndihmë për qira, riparime në shtëpi ose kategori të tjera të ndihmës, mësoni se fondet federale të ndihmës nga katastrofat nuk janë të taksueshme.
illustration of page of paper
Ndihma federale e fatkeqësisë nuk është vetëm për pronarët e banesave.. Ajo është e disponueshme edhe për qiramarrësit që kualifikohen dhe mund të mbuloj shpenzime të tilla si mobileje, pajisje që përdoren për punë, riparim automjeti edhe faturat mjekësore dhe dentare të shkaktuara nga fatkeqësia.
illustration of page of paper