alert - warning

This page has not been translated into Albanian. Visit the Albanian page for resources in that language.

Fact Sheets

Qendra e rimëkëmbjes nga fatkeqësia në Suffolk do të mbyllet  në mënyrë të përhershme në orën 6 pasdite ditën e shtunë por banorët e prekur nga Uragani Ida mund të marrin ndihmë në bazë të aplikimeve që kanë paraqitur tek FEMA për ndihmë në rast fatkeqësie. Ndihmën mund ta kërkoni me telefon, kompjuter ose pajisje mobile.

illustration of page of paper Release Date:

Qendra e lëvizshme të FEMA-s për Rimëkëmbjen nga fatkeqësitë do të jetë në Bronks nga 29 tetor deri me 1 nëntor për të ndihmuar të mbijetuarit nga Uragani Ida të aplikojnë për ndihmë për Fatkeqësi nga FEMA dhe të marrin përgjigje për pyetjet e tyre.

illustration of page of paper Release Date:

A jeni ju një pronar qe keni marrë ndihmë nga FEMA për të riparime në banesë? A keni konstatuar më pas se kaldaja juaj është dëmtuar ose nuk funksion për shkak të Uraganit IDA?

illustration of page of paper Release Date:

Inspektorët e FEMA-s vijnë për të regjistruar dëmtimet e shkaktuara nga fatkeqësia. Ata nuk përcaktojnë nëse ju kualifikoheni ose jo për ndihmë nga FEMA ose shumën ose llojin e ndihmës që FEMA mund të ofroj. Është e rëndësishme t’ju përgjigjeni në rast se ata përpiqen t’ju kontaktojnë.

illustration of page of paper Release Date:

Në raste fatkeqësish, persona fiktivë, hajdutë dhe kriminelë të identifikuar përpiqen të përfitojnë nga të mbijetuarit nga fatkeqësia. Zyrtarët e shërbimeve federale dhe shtetërore të emergjencës ju kërkojnë qytetarëve që të jene vigjilentë e të raportojnë çdo veprimtari të dyshimtë.

illustration of page of paper Release Date: