Aktualizacja informacji o odbudowie po przejściu huraganu Ida i inne możliwości finansowania

Release Date Release Number
22
Release Date:
Maj 10, 2022

NOWY JORK - Po ośmiu miesiącach od czasu zniszczeń domostw, firm i infrastruktury w wyniku przejścia huraganu Ida przez stan Nowy Jork, FEMA, Amerykańska Agencja ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA) i Państwowy program ubezpieczeń od powodzi zatwierdziły blisko 800 milionów dolarów na pomoc w postaci naprawy i odbudowy dla  mieszkańców stanu Nowy Jork.

Blisko 41 000 domostwom z hrabstw Bronx, Brooklyn (hrabstwo Kings), Queens, Staten Island (hrabstwo Richmond), Dutchess, Nassau, Orange, Rockland, Suffolk i Westchester przyznano pomoc FEMA z tytułu klęski żywiołowej od czasu ogłoszenia stanu klęski żywiołowej we wrześniu 2021 roku.

Według danych z 9 maja FEMA zatwierdziła 219,2 miliona USD na potrzeby zakwaterowania i inne podstawowe potrzeby związane z przejściem huraganu w ramach Programu pomocy indywidualnej. Ta suma obejmuje 197,2  miliona USD przyznane na zakwaterowanie tymczasowe, pomoc w wynajmie, remont i wymianę domów dla kwalifikujących się osób ocalałych oraz 21,9 miliona USD zatwierdzone na inne potrzeby, dzięki którym osoby ocalałe mogą opłacić wydatki lekarskie i dentystyczne, jak również inne wydatki związane z klęską żywiołową.

Agencja ds. Małych Przedsiębiorstw przyznała pożyczki 4046 rodzinom i firmom na ogólną sumę ponad 213,3  miliona USD, niosąc pomoc właścicielom domów, dzierżawcom i firmom w celu odbudowy po przejściu huraganu Ida. Pożyczki SBA z tytułu klęski żywiołowej stanowią najobszerniejsze źródło federalnych funduszy na odbudowę dla ofiar klęski żywiołowej. Państwowy program ubezpieczeń od powodzi FEMA wypłacił ponad 138,9  miliona USD ubezpieczonym mieszkańcom stanu Nowy Jork, realizując blisko 2779 wniosków o  odszkodowanie z tytułu powodzi po przejściu huraganu Ida.

W ramach Programu dotacji na rzecz łagodzenia skutków FEMA, administrowanego przez stan Nowy Jork, możliwości finansowania nadal są dostępne dla projektów związanych z planowaniem łagodzenia zagrożeń i długofalowych środków ich łagodzenia, w celu wzmocnienia odporności Stanu na potencjalne zagrożenia. Okres aplikacji HMGP dla stanu Nowy Jork pozostaje otwarty dla wszystkich kwalifikujących się sub-aplikantów, do 1 czerwca. Agencje  stanowe, administracja lokalna, plemienna i terytorialna może składać podania o dotacje. Właściciele  domów i firmy nie mogą ubiegać się bezpośrednio o dotacje z programu, jednak mogą to robić w ich imieniu lokalne społeczności.

Więcej informacji jest dostępnych w New York State Division of Homeland Security and Emergency  Services: https://www.dhses.ny.gov/dr-4615-hazard-mitigation-grant-program-funding

Informacje dotyczące Programu dotacji FEMA na rzecz łagodzenia zagrożeń można znaleźć tutaj: fema.gov/grants/mitigation/hazard-mitigation

Oficjalne informacje dotyczące działań związanych z odbudową w stanie Nowy Jork można znaleźć pod adresem fema.gov/disaster/4615. Obserwuj FEMA na Twitterze pod adresem twitter.com/femaregion2 i pod adresem facebook.com/fema.

Tags:
Ostatnia aktualizacja