Często zadawane pytania: Wyjaśnienie wątpliwości związanych z pomocą FEMA z tytułu działania huraganu Ida - NY

Release Date:
Grudzień 3, 2021

W trakcie składania wniosków o pomoc do FEMA przez mieszkańców hrabstw Bronx, Dutchess, Kings, Orange, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk i Westchester, którzy doznali szkód lub strat w wyniku działania huraganu Ida mogą się pojawiać pytania.

Poniżej podajemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym tygodniu:

P: Mieszkanie, które wynajmuję, zostało zalane z powodu przejścia huraganu Ida. Czy FEMA może pomóc w pokryciu kosztów wymiany mebli, które uległy zniszczeniu? 

O: Jeśli nie masz ubezpieczenia swojego mienia osobistego lub ubezpieczenie nie wystarcza na pokrycie szkód z powodu działania huraganu Ida, FEMA może skierować Cię do Amerykańskiej Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA), która oferuje niskooprocentowane pożyczki dla właścicieli domów, dzierżawców i firm. Jeśli nie kwalifikujesz się do pożyczki, SBA skieruje Cię z powrotem do FEMA, która może otworzyć dla Ciebie drzwi pomocy w postaci Programu pomocy FEMA z tytułu innych potrzeb. Ta pomoc służy do zaspokojenia podstawowych potrzeb rodzin, ale nie do przywrócenia całego mienia osobistego do stanu sprzed klęski żywiołowej. Meble i urządzenia uszkodzone lub zniszczone przez huragan znajdują się wśród przedmiotów, które mogą się kwalifikować do dotacji pomocy z tytułu klęski żywiołowej.

P: W piśmie orzekającym od FEMA napisano, że muszę wykupić i kontynuować ubezpieczenie od powodzi na moją nieruchomość. A jeśli nie zechcę go wykupić?

O: Jeśli postanowisz, że nie wykupisz i nie będziesz kontynuować tego ubezpieczenia, będziesz musiał odmówić dotacji przyznanej od FEMA i zwrócić fundusze pomocowe, jakie otrzymałeś na podlegające ubezpieczeniu mienie nieruchome i osobiste w ramach Krajowego programu ubezpieczeń od powodzi. Będziesz mieć 30 dni od daty pisma orzekającego o przyznaniu dotacji od FEMA na zwrot dotacji i odmowę pomocy od FEMA. Dowiedz się więcej, dlaczego potrzebujesz ubezpieczenia od powodzi i jak je wykupić pod adresem Floodsmart.gov.

P: Nie złożyłem wniosku do mojej firmy ubezpieczeniowej. Czy mogę otrzymać pomoc od FEMA na naprawę domu?

O: FEMA nie może zapewnić Ci pomocy, jeśli masz już pokrycie ubezpieczeniowe. FEMA uznałaby to za „powielanie świadczeń”. Masz obowiązek powiadomić FEMA o wszystkich, dostępnych Ci ubezpieczeniach, które zaspokajają Twoje potrzeby z tytułu klęski żywiołowej. Jeśli posiadasz ubezpieczenie, musisz złożyć wniosek o odszkodowanie. Ubezpieczony wnioskodawca musi przedstawić dokumenty ubezpieczeniowe, takie jak likwidacja szkody, świadczenia lub odmowa, zanim FEMA rozpatrzy, czy kwalifikuje się on do pomocy. 

P: Deklaracja o pomocy federalnej nie obejmuje mojego hrabstwa. Czy to znaczy, że nie mogę otrzymać pomocy od FEMA?

O: Tak. Deklaracja o klęsce żywiołowej precyzuje, które hrabstwa w stanie Nowy Jork są uprawnione do otrzymania pomocy federalnej. W przypadku klęski żywiołowej wywołanej przez huragan Ida, tylko mieszkańcy hrabstw Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Orange, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk i Westchester, którzy doznali szkód lub strat z powodu huraganu, mogą się ubiegać o pomoc od FEMA.

P: FEMA skierowała mnie do Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA) w celu złożenia wniosku o pożyczkę. SBA stwierdziła, że nie kwalifikuję się do pożyczki i odesłała mnie z powrotem do FEMA. Co będzie się działo dalej?

O: Jeśli SBA zdecydowała, że nie spełniasz wymagań do przyznania Ci pożyczki, SBA może Cię skierować z powrotem do FEMA. FEMA przejrzy Twój wniosek, aby zdecydować, czy kwalifikujesz się do pomocy finansowej w ramach Programu pomocy na inne potrzeby. Możesz się kwalifikować do otrzymania pomocy finansowej na naprawę lub wymianę mienia osobistego, na pokrycie kosztów transportu, przeprowadzki i magazynowania oraz innych krytycznych potrzeb, wspierających powrót do normalnego stanu.

P: Jakie dokumenty muszę złożyć, aby ubiegać się o pomoc od FEMA z tytułu klęski żywiołowej?

O: Oszczędź sobie czasu na wypełnianie wniosku, wcześniej przygotowując poniższe informacje:

 • Twoje nazwisko i numer ubezpieczenia społecznego (SSN) 
 • Nazwisko i SSN drugiej osoby wnioskującej lub współwnioskodawcy
 • Twój obecny adres i adres przed wystąpieniem klęski żywiołowej
 • Nazwiska wszystkich osób zamieszkujących domostwo przed wybuchem klęski żywiołowej
 • Twoje bieżące dane kontaktowe
 • Rodzaje ubezpieczenia jakim objęte było domostwo
 • Roczny dochód brutto gospodarstwa domowego przed wystąpieniem klęski żywiołowej
 • Szkody spowodowane przez klęskę żywiołową
 • Informacje bankowe dotyczące bezpośredniej wpłaty na konto lub pomocy finansowej, jeśli będą wymagane.

P: Kogo FEMA uważa za domowników? Czy wszyscy musimy być krewnymi?

O: Każda osoba dorosła i każde dziecko, które mieszkało w domu przed wybuchem klęski żywiołowej, jest uznawane za domownika, nawet jeśli nie są spokrewnieni. Dziecko, które jest u Ciebie zameldowane, a które mieszka w innym miejscu z powodu nauki, również jest uważane za domownika. Każda rodzina musi wypełnić tylko jeden wniosek do FEMA w sprawie pomocy z tytułu klęski żywiołowej.

P: A co, jeśli dzierżawca, któremu wynajmuję pokój, nie jest członkiem rodziny?

O: Dzierżawca wynajmujący pokój lub oddzielną część Twojego domu może złożyć wniosek oddzielnie, jeśli jest w stanie udowodnić, że wiążą go z Tobą relacje finansowe. Innymi słowy, dzierżawca musi posiadać aktualną, bieżącą pisemną umowę wynajmu lub umowę o korzystaniu z przestrzeni domowej, która obowiązywała przed powstaniem klęski żywiołowej.

P: Czy muszę zapłacić podatek od kwoty, jaką otrzymam od FEMA?

O: Dotacje FEMA nie są uznawane za dochód i nie podlegają opodatkowaniu. Nie wpłynie to na Twoje uprawnienia do korzystania z Medicare, Medicaid, ani z ubezpieczenia społecznego.

P: Czy pieniądze otrzymane od FEMA mogę przeznaczyć na wczasy?

O: W żadnym razie. Pismo orzekające od FEMA podaje, w jaki sposób możesz wykorzystać otrzymane fundusze. Nieprawidłowe wykorzystanie dotacji od FEMA z tytułu klęski żywiołowej stanowi przestępstwo federalne, które może skutkować więzieniem, kara finansową lub tym i tym. Aby w sposób anonimowy zgłosić nieprawidłowe wykorzystanie funduszy przyznanych od FEMA, zadzwoń pod numer 866-720-5721 lub wyślij e-mail na adres StopFEMAFraud@fema.dhs.gov.

P: Jakie informacje muszę zachować, aby móc udokumentować wydatki związane z klęską żywiołową?

O: Zachowaj dokumenty papierowe. Zachowaj wszelkie rachunki na wydatki związane z klęską żywiołową, m.in. wyceny kosztów napraw, umowy, rachunki i opłaty bezpośrednio związane z uszkodzeniami powstałymi w wyniku klęski żywiołowej. Przechowuj te dokumenty w bezpiecznym miejscu przez co najmniej trzy lata.

Pytanie: Czy muszę czekać na inspekcję mojego domu przez FEMA aby rozpocząć naprawy?

Odpowiedź: Nie. Aby rozpocząć naprawy, nie należy czekać na FEMA. Należy wpierw złożyć wniosek do swojej firmy ubezpieczeniowej, a następnie wystąpić o pomoc FEMA. Jeżeli nie ma Pan/Pani ubezpieczenia lub ochrona ubezpieczeniowa nie jest wystarczająca, FEMA może być w stanie udzielić pomocy, aby dom był bezpieczny, zdatny do zamieszkania i funkcjonalny. Należy przesłać do FEMA dokumenty ubezpieczeniowe, pokrycia, odszkodowanie i/lub list orzekający, jak też zachować, w celu okazania ich inspektorowi FEMA, wszelkie kwity, umowy oraz oszacowania kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez kataklizm. Inspektor poleci wysłanie ich do FEMA.

P: Wystąpiłem/wystąpiłam już o pomoc FEMA. Czy FEMA zwróci mi koszty związane ze sprzątaniem mieszkania po huraganie Ida?

O: Właściciele domów i najemcy kwalifikujący się do pomocy FEMA w razie kataklizmu, mogą być uprawnienie do jednorazowej wypłaty w celu zaradzenia minimalnym zniszczeniom wyrządzonym w domu przez sztorm, wyeliminowaniu potencjalnych obaw o bezpieczeństwo oraz zapobieżenia dodatkowym stratom.

P: FEMA skierowała mnie do federalnej agencji ds. małych przedsiębiorstw (U.S. Small Business Administration), ale nie jest mnie stać na pożyczkę. Co mam zrobić?

O: Jeżeli wystąpili Państwo o pomoc w przypadku kataklizmu i zostali skierowani do federalnej agencji ds. małych przedsiębiorstw (SBA), ważne jest, aby wypełnić i przedłożyć wniosek o pożyczkę SBA. Jeżeli pożyczka zostanie zatwierdzona, jej akceptacja nie jest konieczna. Po złożeniu wniosku, SBA ustali, czy należy Pana/Panią odesłać do FEMA w celu rozważenia udzielenia pomocy na inne potrzeby, tzw. Other Needs Assistance, która obejmuje zastępowanie niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz inne wydatki związane z kataklizmem. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z Centrum obsługi klienta SBA pod numerem 800-659-2955 lub pocztą e-mail na adres DisasterCustomerService@sba.gov

P: Posiadam kondominium w którym mieszkam. Czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy FEMA?

O: Osoby, które mieszkają w jednym z dziewięciu wymienionych powiatów wyznaczonych do federalnej pomocy po huraganie Ida, a zniszczenia w mieszkaniu nie były pokryte przez ubezpieczenia, mogą się kwalifikować do pomocy od FEMA. Należy wpierw złożyć roszczenie ubezpieczeniowe w swojej firmie ubezpieczeniowej, a następnie wystąpić do FEMA. Należy przesłać do FEMA kopię ochrony ubezpieczeniowej, odszkodowania oraz listu orzekającego. Agencja przejrzy informacje i zadecyduje o rodzaju pomocy o którą można się ubiegać. Instalacje, armatury, wodociągi i urządzenia gospodarstwa domowego mogą zaliczać się do kwalifikowalnych zniszczeń.

P: Mieszkanie, które wynajmuję przechodzi remont ze względu na zniszczenia spowodowane przez huragan Ida i nie mogę w nim nadal mieszkać. Czy FEMA pomoże mi opłacić tymczasowe miejsce zamieszkania?

O: Jeżeli mieszkanie znajduje się w jednym z dziewięciu wymienionych powiatów wyznaczonych do federalnej pomocy po huraganie Ida, może się Pan/Pani kwalifikować do pomocy od FEMA. Przyznane fundusze mogą pomóc pokryć koszty kaucji, czynsz oraz niezbędne usługi komunalne, np. gaz i elektryczność, na okres remontu mieszkania.

Ponieważ zbliża się termin końcowy składania wniosków do FEMA o pomoc z tytułu klęski żywiołowej, przypominamy, jak można składać wnioski

 • Odwiedź stronę DisasterAssistance.gov, użyj aplikacji mobilnej FEMA lub zadzwoń na infolinię FEMA Helpline pod numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z transmisji tekstu wideo (VRS), telefonii z napisami lub innej podobnej usługi, podaj agencji FEMA numer dla tej usługi. Linie są czynne codziennie od 8:00 do 19:00. Wciśnij 2 dla języka hiszpańskiego. Wciśnij 3, aby uzyskać pomoc tłumacza mówiącego w Twoim języku.
 • Udaj się do Centrum Reagowania Kryzysowego (DRC), gdzie możesz spotkać się z personelem FEMA i przedstawicielami innych federalnych oraz stanowych agencji, którzy mogą zapewnić informacje dotyczące pomocy z tytułu klęski żywiołowej. Poniżej podajemy bezpośrednie łącze do Centrów Reagowania Kryzysowego w stanie Nowy Jork: https://www.fema.gov/locations/new%20york#drc.

Informacje o dodatkowych zasobach internetowych  oraz o ulotkach FEMA do pobrania i innych pomocach znajdziesz na stronie DisasterAssistance.gov - kliknij „Information”.

Aby się dowiedzieć o najnowszych działaniach związanych z odbudową w stanie Nowy Jork, odwiedź stronę fema.gov/disaster/4615. Śledź nas na Twitterze pod adresem twitter.com/FEMARegion2 i na Facebooku pod adresem facebook.com/fema.

Tags:
Ostatnia aktualizacja