Ewe Kar Hawaiʻi Private Property Debris Removal

Release Date:
September 8, 2023

Ei osukosuk kewe chon nonomw, kewe mi or ar business, me kewe jon angangen government ra weires ren, ewe nemenemen me mwirin ewe kar e tori unusen ewe fonu Maui non Aug. 8. Ewe angangen nemenem a fis ika for non safety me kewe cultural sensitives ren kewe aramas won ewe neni. Ren porousen angangen ewe enimenim tota won mauirecovers.org/recovery/debrisremoval, nenien porous mi kotur ren ewe fonu Maui.

 1. Pisek Mi Afeiengaw
 • Non ewe ewin phase, ewe U.S Environmental Protection Agency ra ioni ika angei kewe pii ika pisek ren painit, oin, batiri, mi won kewe neni ika properties ewe kar e tori.
 • Ika kewe jon angang ra esinesin pwe ewe neni ika properties a safe, kewe mine nenir ra tongeni niwin ar repwe angei pisekir mi jiwen och.
 1. Wisen kewe U.S. Army Corps of Engineers 
 • Ren ewe oruwen phase, ewe States of Hawai’i ra apioni nge FEMA me ewe U.S Army Corp of Engineers ra emweni ewe angangen enimenim.
 • Ika kewe property owners rese required repwe nounou ei aninis, nge ren safeten ewe community, kewe re pwisin mochen enimenim nukun imwir ra tongeni fori nge repwe opunutweta kewe onuk ren local, state, me federal.
 •  An ewe Corps of Engineers pwon ar repwe protect esapw chok an kewe aramas ra torir ewe kara ar health me ar safety nge repwe pwan sufoni ewe neni me chochon ewe neni. 

 

 1. Epetiwen ika onukun kewe Cultural
 • Ewe State of Hawai’i me ewe Corps of Engineers ra wau ewe onuk ar repwe protect me sufonuti ewe fonu ika neni.
 •  Kewe Cultural (archaeological) monitors kewe re kan angang won kewe pisek ika aramas ra nomotam non pwun, repwe angang non kewe neni e watte ewe kar. 
 •  Kewe Cultural monitors repwe nom otun enemenim. Kei monitors pwisin seni ewe fonu Maui, ra sine me weiweiti ar angang ren pwisin porousen fonuwer.
 •  Ika mwo kewe jon angang re men forochu ar angang non kewe neni mi or chon maa ren ewe kar, nge ren pochokunun ewe kar epwe or kamon sisapw tongeni chiwen esina. Ren ekei sokun kewe jon angangen enimenim repwe awora porous ika informationren.
 1. Aninisin enimenimen pisek me arasmas
 • Ren kewe ra mwochen aninis ren ewe enimenim repwe signini ewe taropwen right-of-entry iwe ra wanong ngeni ewe Maui County official memwen ewe otun enimenim.
 • Kewe Maui officials ra tongeni ngeni kewe Corps of Engineers ewe taropwe ren ar repwe tonong angang non kewe private property.
 • Kewe Maui County re need ar repwe angei ewe taropwen right-of-entry seni kewe imw repwe enimenim.
 • . Omw mwumwuta mi need ren kewe angangen government contractors repwe tonong won omw property ar repwe ioni piipii ra kar.
 • Ren omw ka sign ewe right-of-enrty ese transfer ewe ownership ren ewe property. Echok mwut ngeni kewe angangen government repwe tonong non ewe private property ren ar repwe ioni kewe piipii.
 • Mwirin ewe Environment Protecton Agency ar ioni kewe pisek ren oil, bainit, me batiri, a pwisin nemeniomw ika kose mwochen pwan men non ewe private debris removal program. Ika ke finata ka mwochen moni emon epwe pwisin nimeniti ika ioni kewe piipii, (katon ewe MauiRecovers.org ren met kopwe ika kosapw fori, kopwe oponuwata meinisin kewe onuk ren local, state, me federal. Mi pwan or kaioch porous repwe katour meren Maui County
 • MauiRecovers.org an Maui County nenien kotour porous mi ouchea ren kewe aramas re mi manawe seni ewe kar Hawai’i. 
Tags:
Nasenon asofonon