Goobaha Cayiman: Musiibo 4720

Map of Vermont

Gargaar Shakhsiyeed

Shakhsiyaadka iyo qoysaska ku sugan goboladan cayiman wayaa u qalma iney codsadaan adeegyada maaliyadeed iyo kuwo toos ah. Codso Gargaar , or Wax badan ka baro barnaamijka Gargaar Shakhsiyeed. .

 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

Gargaar Dadweyne

Dawladaha Gobolka, maxalliga iyo qabaailka iyo ururo qaar ee aan faaiido doon ahayn ee ku sugan goboladan la cayimey ayaa u qalma gargaar ee shaqada arrimaha degdega ah iyo dayactirka ama dib-u-bedellida xarumaha waxyeeleysay musiibada. Waxbadan ka baro wax ku saabsan barnaamijka Gargaar Dadweyne .

PA

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-A

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-B

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Franklin (County)
 • Grand Isle (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-C

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-D

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-E

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-F

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-G

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-H

None


Sida Musiibo u Noqoto Mid la Shaaciyey

Sharciga Gargaar Arrimo degdeg ah iyo Kabka Musiibo ee Robert T. Stafford ayaa sheegaya qeyb ahaan in: "Dhammaan codsiyadaha shaacin ee Madaxweynaha in musiibo weyni ay jirto ayaa ah inuu sameeyo guddoomiyaha gobolka ama xuduuda saamowday, ama hoggaamiyaha qabiilka."

Booqo boggeena Sida Musiibo u Noqoto Mid la Shaaciyey wixii macaluumaad faahfaahsan ee sharciyada iyo habraacyada haga nidaamka, ay kujirto:

 • Shuruudaha guddoomiyeyaasha/hogaamiyeyaasha raacaan markay codsigooda u gudbinayaan shaacin musiibo xeer madaxweyne.
 • Madaxda siineysa dawladaha qabaailka Hindida ah ee federaalku aqoonsanyahay dooqa ah iney codsadaan arrin degdeg ah ee madaxweyne ama shaacin musiibo weyn.
 • Sida xafiisyada gobolada FEMA ula shaqeeyaan maamulka ama dawladaha Qabaailka Hindida ah si ay u qabtaan Qiimeyn Waxyeelo Hordhac ah (PDA-yo)
 • Waxyaabaha go'aamiya marka gargaar shakhsi diyaar laga dhigayo.