तोकिएको क्षेत्र: प्रकोप 4720

Map of Vermont

व्यक्तिगत सहयोग

यी तोकिएका काउन्टीहरूमा व्यक्ति र परिवारहरू वित्तीय र प्रत्यक्ष सेवाहरूको लागि आवेदन दिन योग्य छन। सहयोगको लागि आवेदन दिनुहोस्, , or व्यक्तिगत सहायता कार्यक्रम बारे थप जान्नुहोस् .

 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

सार्वजनिक सहायता

राज्य, स्थानीय, आदिवासी र क्षेत्रीय सरकारहरू र यी तोकिएका काउन्टीहरूमा केही निजी-नाफामुखी संस्थाहरू आपतकालीन कार्य र प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त सुविधाहरूको मर्मत वा प्रतिस्थापनको लागि सहयोगको लागि योग्य छन।. सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम बारे थप जानकारीको लागि . .

PA

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-A

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-B

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Franklin (County)
 • Grand Isle (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-C

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-D

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-E

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-F

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-G

 • Addison (County)
 • Bennington (County)
 • Caledonia (County)
 • Chittenden (County)
 • Essex (County)
 • Lamoille (County)
 • Orange (County)
 • Orleans (County)
 • Rutland (County)
 • Washington (County)
 • Windham (County)
 • Windsor (County)

PA-H

कुनै पनि होइन


कसरी प्रकोप घोषणा हुन्छ

रोबर्ट टी. स्टाफड विपद राहत र आपतकालीन सहायता ऐनले यसो भनेको छ: "राष्ट्रपतिद्वारा एक ठूलो प्रकोप घोषणाको लागि गरिएका अनुरोधहरू प्रकोप अवस्थित र प्रभावित राज्य वा क्षेत्रका गभर्नर वा आदिवासी नेताद्वारा गरिनेछ।"

यस पेजमा गएर कसरी प्रकोप घोषणा हुन्छ पेज प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्ने नियम र प्रक्रियाहरूमा विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ, जसमा निम्न समाहित छन :

 • राष्ट्रपतिको प्रकोप घोषणाको लागि अनुरोध पेश गर्दा राज्यपाल/नेताहरूले पालना गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू।
 • अधिकारीहरूले संघीय रूपमा मान्यता प्राप्त इन्डियन जनजाति सरकारहरूलाई राष्ट्रपतिको आपतकाल वा ठुलो प्रकोप घोषणाको अनुरोध गर्ने विकल्प दिने ।
 • फेमा(FEMA) क्षेत्रीय कार्यालयहरूले प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कन (PDAs) सञ्चालन गर्न राज्य वा इन्डियन जनजाति सरकारहरूसँग कसरी काम गर्छन।
 • व्यक्तिगत सहायता कहिले उपलब्ध गराइन्छ भनेर निर्धारण गर्ने कारकहरू।.