היה מודע להונאה לאחר קריסת בניין Surfside

Release Date:
July 23, 2021

רמאים עשויים ליצור קשר עם אלה המושפעים מהתמוטטות מגדלי שאמפליין דרום ולנסות לחלץ כסף או מידע בתואנה לעזור להם לפנות לסיוע.

 FEMA מזכירה לניצולים:

 FEMA  ממליצה לך לעקוב אחר דוח האשראי שלך עבור חשבונות או שינויים שאינך מזהה. אם אתה מגלה שמישהו משתמש במידע שלך, יהיה עליך לנקוט בצעדים נוספים, כולל הגשת תלונה לנציבות הסחר הפדרלית דרך אתר האינטרנט שלה.IdentityTheft.gov:

Tags:
עודכן לאחרונה July 27, 2021