‘Oku fetuku veve ‘a e FEMA mei hoku ’api nofo’anga?

ʻI ha ngaahi tukunga fakangatangata — ʻo makatuʻunga ʻi he mamafa ʻo e ngaahi nunuʻa ʻo ha meʻa naʻe hoko pea tatau ai pe pe ʻoku tuʻu fakatuʻutamaki ʻa e veve ʻi he ápi fakatautaha ki he moʻui lelei mo e malu ʻa e kakai pe ko e fakaakeake fakaʻekonomika ʻa e kolo — ʻe lava ke fakapapauʻi ʻe FEMA ʻoku lava ke toʻo ʻa e veve mei he koloa fakatautaha ʻi he polokalama tokoni ʻa e kakai. ʻI he ngaahi meʻa pehee, ʻoku ngaue ʻa FEMA mo e Siteiti, fakalotofonua, fakamatakali pe fakavahefonua ke vaheʻi ha ngaahi feituʻu pau ʻoku toʻo ai e veve mei he ápi fakatautaha, kau ai ʻa e ngaahi halanga vai fakatautaha. Kuopau ke ʻi he tokanga ʻa e veve ki he kakai, kae ʻikai ko e ʻaonga pe ki ha taha fakafoʻituitui pe ko ha kulupu fakangatangata ʻo ha niʻihi fakafoʻituitui.

Kapau ʻoku ke fiemaú ha tokoni vave ki hono áve ʻo e veve mei ha fakatamaki, vakaiʻi pe kuo fokotuʻu ha Laine Telefoni ki he Fakamaʻa í ha Fakatamaki ʻi homou feituʻu.

Last updated