Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
،ولستن، ورمانت FEMAبا مشارکت ایالت ورمانت، ساکنان ایالت را برای کمک به بازسازی پس از سیل‌ها، طوفان‌های شدید، رانش زمین و لغزش زمین ماه جولای استخدام می‌کند.
illustration of page of paper
Vtولستن- ورمانت - یک مرکز بازیابی فاجعه در Springfield در 4 آگست بجه باز می شود تا به ساکنان آسیب دیده سیل ورمانت کمک کند تا بازسازی خود را آغاز کنند. مشترک، یک مرکز موقت که با مشارکت Springfield، ایالت ورمانت و FEMA ایجاد شده است، به بازماندگان کمک می کند تا برای کمک FEMA درخواست دهند، اسناد را آپلود کنند و شخصاً به سؤالات پاسخ دهند.
illustration of page of paper
ولستن- ورمانت - یک مرکز بازیابی فاجعه در Barton مربوط ناحیه Orleans در 3 آگست ساعت 8 بجه باز می شود تا به ساکنان آسیب دیده سیل ورمانت کمک کند تا بازسازی خود را آغاز کنند. DRC مشترک، یک مرکز موقت که با مشارکت Barton، ایالت ورمانت و FEMA ایجاد شده است، به بازماندگان کمک می کند تا برای کمک FEMA درخواست دهند، اسناد را آپلود کنند و شخصاً به سؤالات پاسخ دهند.
illustration of page of paper
ولستن- ورمانت - یک مرکز بازیابی فاجعه در Plainfield در 31 جولای باز می شود تا به ساکنان آسیب دیده سیل ورمانت کمک کند تا بازسازی خود را آغاز کنند. DRC مشترک، یک مرکز موقت که با مشارکت Plainfield، ایالت ورمانت و FEMA ایجاد شده است، به بازماندگان کمک می کند تا برای کمک FEMA درخواست دهند، اسناد را آپلود کنند و شخصاً به سؤالات پاسخ دهند.
illustration of page of paper
WILLISTON : ولستن- ورمانت-اگر خانه شما در اثر سیل اخیر ورمانت آسیب دیده است، اما همچنان می توانید با خیال راحت در آن زندگی کنید، FEMA ممکن است بتواند تا 300 دلار برای پاکسازی کمک کند. این کمک پاکسازی و ضدعفونی برای کمک به صاحبان خانه و کرایه نشینان در جهت رفع سریع آلودگی ناشی از سیل برای جلوگیری از خسارات اضافی و نگرانی های ایمنی در نظر گرفته شده است.
illustration of page of paper
ولستن- ورمانت - یک مرکز بازیابی فاجعه در Londonderry در 28 جولای باز می شود تا به ساکنان آسیب دیده سیل ورمانت کمک کند تا بازسازی خود را آغاز کنند. DRC مشترک، یک مرکز موقت که با مشارکت Londonderry، ایالت ورمانت و FEMA ایجاد شده است، به بازماندگان کمک می کند تا برای کمک FEMA درخواست دهند، اسناد را آپلود کنند و شخصاً به سؤالات پاسخ دهند.موقیعت مراکز در Londonderry
illustration of page of paper
ولستن - ورمانت- بودجه فدرال اکنون برای کمک به افراد در یک ناحیه دیگر ورمانت قابل دسترس است که هنوز هم  از 7 جولای 2023 تا حال بر اثر طوفان‌های شدید، سیل، لغزش زمین و رانش زمین متضرر شده است.ساکنان ناحیه اورلینز Orleans که به خانه‌ها یا دارایی‌های شخصی شان آسیب رسیده است، می‌توانند برای کمک فاجعه از FEMA درخواست کمک دهند. در صورت درخواست ایالت و بررسی نتایج ارزیابی خسارت بیشتر، ممکن است در تاریخ بعدی، نواحی‌ اضافی اضافه شوند.ناحیه اورلینز Orleansعلاوه بر هشت ناحیه است که قبلاً برای کمک های فردی تعیین شده اند: کالدونیا، چیتندن، لامول، اورنج، روتلند، واشنگتن، ویندهام و ویندزور Caledonia, Chittenden, Lamoille, Orange, Rutland, Washington, Windham and Windsor..
illustration of page of paper
WILLISTON, VT - تیم‌های DSA از FEMA خانه به خانه در محلات ورمانت می‌روند، محله‌ها را می‌گردند و به ساکنان طوفان‌زده کمک می‌کنند تا برای کمک‌های فاجعه FEMA درخواست کمک کنند. تیم‌های کمکی (DSA) خانه ها، مکاتب، موسسات غیر انتفاعی ودر محلات با دسترسی محدود را دیدن میکنند. آنها همچنین با مقامات محلی و متنفذین جامعه ملاقات می کنند تا مسائل مربوط به فاجعه و نیازهای برآورده نشده را شناسایی کنند.
illustration of page of paper
WILLISTON, VT  ولستن- ورمانت- بودجه فدرال برای افراد آسیب دیده ای که خانه ها یا دارایی های شخصی شان ناشی از طوفان شدید جولای به اثر، سیل، رانش زمین و لغزش زمین در نه ناحیه کالدونیا، چیتندن، لامول، اورنج، اورلئان، راتلند، واشنگتن، ویندهام و ویندزور Caledonia, Chittenden, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham and Windsor  آسیب دیده اند، قابل دسترس است.FEMA در محل است و به بازماندگان راه های زیادی را برای درخواست کمک و همکاری ارایه میدهد و برای درخواست کمک با نماینده FEMA در مورد قضیه خود صحبت کنید.
illustration of page of paper
WILLISTON, ولستن -ورمانت - یک مرکز بازسازی فاجعه در Barre در 27 جولای افتتاح می شود تا به ساکنان آسیب دیده ورمانت از سیل کمک کند تا بازسازی خود را آغاز کنند. DRC مشترک، یک مرکز موقت با مشارکت Barre، ایالت ورمانت و FEMA ایجاد شده است تا بازماندگان را کمک کند که برای کمک به FEMA درخواست دهند، اسناد را آپلود کنند و شخصاً به سؤالات پاسخ دهند.
illustration of page of paper