Najemcy z powiatu Cook mogą ubiegać się o pomoc FEMA

Release Date Release Number
NR 013
Release Date:
Styczeń 4, 2024

CHICAGO - Najemcy w powiecie Cook, którzy ponieśli nieubezpieczone lub niedostatecznie ubezpieczone straty w wyniku gwałtownych burz i podtopień w dniach 17-18 września 2023 r., mogą ubiegać się o pomoc FEMA. 

Programy FEMA mają na celu pomoc w zaspokojeniu podstawowych, krytycznych potrzeb, takich jak bezpieczny, higieniczny i dostępny lokal mieszkalny. Programy te są dostępne dla najemców, w tym studentów. Najemcy mogą również kwalifikować się do otrzymania dotacji w ramach programu pokrywania innych potrzeb FEMA's (Other Needs Assistance) na pokrycie nieubezpieczonych strat w niezbędnym mieniu ruchomym oraz na inne wydatki związane z katastrofą. Mogą one obejmować:

  • Wymiana lub naprawa niezbędnego mienia ruchomego, jak meble, urządzenia AGD, odzież, podręczniki lub przybory szkolne.
  • Wymiana lub naprawa narzędzi i innego sprzętu związanego z pracą, wymaganego przez osoby samozatrudnione.
  • Jeśli Twój podstawowy środek lokomocji został uszkodzony przez burze i nie nadaje się już do użytku (a skądinąd spełnia stanowe wymogi rejestracyjne i ubezpieczeniowe), FEMA może pomóc w tym zakresie. Nie wszystkie szkody są objęte ubezpieczeniem, a więc należy sprawdzić w FEMA, czy Twój pojazd kwalifikuje się do takiej dotacji.
  • Nieubezpieczone lub niepokryte ze środków własnychwydatki na opiekę medyczną, dentystyczną, opiekę nad dziećmi, przeprowadzkę i przechowywanie mienia.  Dotacje FEMA są bezzwrotne, a pomoc FEMA nie podlega opodatkowaniu i nie wpływa na uprawnienia do świadczeń Social Security, Medicaid lub innych świadczeń federalnych.

Najemcy mogą ubiegać się o pomoc na jeden z czterech sposobów:

  • Odwiedź portal DisasterAssistance.gov.
  • Skorzystaj z aplikacji mobilnej FEMA
  • Zadzwoń na infolinię FEMA pod numer 800-621-3362. Dostępni są wielojęzyczni operatorzy. Jeśli korzystasz z wideotransmisji, usługi telefonii z napisami lub innych, podaj FEMA numer w danym serwisie. 
  • Odwiedź ośrodek likwidacji skutków katastrof. Ośrodki służą jako punkty kompleksowej obsługi poszkodowaynch, którzy potrzebują indywidualnej pomocy. Osoby poszkodowane w katastrofie, mogą odwiedzić dowolne centrum w celu uzyskania pomocy. Aby znaleźć lokalizacje ośrodków i aktualne godziny, odwiedź FEMA.gov/DRC

Zatwierdzono już ponad 27 milionów USD pomocy FEMA dla poszkodowanych. 

Więcej informacji na temat likwidacji szkód w powiecie Cook można znaleźć w portalu www.fema.gov/disaster/4749

                                                                               ###                                                              

Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych jest dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego lub status ekonomiczny wnioskującego. Zasadne udogodnienia, w tym tłumaczenia pisemne i usługa tłumacza amerykańskiego języka migowego (ASL) za pośrednictwem serwisu Video Relay Service będą udostępniane dla zapewnienia skutecznej komunikacji z wnioskującymi o ograniczonej znajomości języka angielskiego, niepełnosprawnościach oraz potrzebach w zakresie dostępu i funkcjonalności. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz stał się ofiarą dyskryminacji, zadzwoń do FEMA pod bezpłatny numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z usługi wideotransmisji, telefonii z napisami lub innych, podaj FEMA swój numer w danym serwisie.                                                            

Tags:
Ostatnia aktualizacja