Nowy rok, nowe ośrodki likwidacji skutków katastrof dla powiatu Cook

Release Date Release Number
NR 012
Release Date:
Styczeń 2, 2024

CHICAGO - W tym tygodniu zostaną otwarte dwa ośrodki likwidacji skutków klęsk żywiołowych FEMA, aby pomóc osobom poszkodowanym w klęskach żywiołowych w powiecie Cook w dalszej odbudowie po gwałtownych burzach i podtopieniach z 17-18 września 2023 roku. Ośrodki likwidacji skutków klęsk żywiołowych zostaną otwarte w Burnham i Phoenix w środę, 3 stycznia (adresy i godziny otwarcia zamieszczono poniżej).

Specjaliści z FEMA i U.S. Small Business Administration będą dyżurowali w ośrodkach, aby pomóc poszkodowanym w ubieganiu się o federalną pomoc na okoliczność klęsk żywiołowych, przesyłaniu dokumentów i dowiedzieć się o sposobach uodpornienia ich nieruchomości na katastrofy. Aby znaleźć najbliższe centrum, odwiedź Lokalizator DRC FEMA. 

Ośrodki Likwidacji Szkód zostaną otwarte w następujących lokalizacjach:

Burnham                     
Burnham Community Center
14020 S. Torrence Avenue
Burnham, IL 60633
Godziny pracy: 8:00-17:00 od poniedziałku do soboty

Phoenix                       
Ratusz, ośrodek Hawkins Multi-Purpose Center
650 E. 151st St.
Phoenix, IL 60426
Godziny pracy: 8:00-17:00 od poniedziałku do soboty

Informacja i przetłumaczone materiały są dostępne w językach innych niż angielski, w tym w amerykańskim języku migowym. Ośrodki likwidacji skutków katastrof znajdują się w obiektach dostępnych os. niepełnosprawnym.

Aby ubiegać się o pomoc FEMA, nie trzeba odwiedzić ośrodek likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Aby złożyć wniosek bez odwiedzania centrum, zadzwoń na infolinię FEMA pod numer 800-621-3362, przejdź do strony DisasterAssistance.gov lub pobierz aplikację FEMA. Jeśli korzystasz z usługi przekaźnikowej, takiej jak usługa przekaźnika wideo, usługa telefoniczna z napisami lub inne, podaj FEMA swój numer dla tej usługi podczas składania wniosku.

Więcej informacji na temat operacji usuwania skutków klęsk żywiołowych w stanie Illinois można znaleźć w portalu  www.fema.gov/disaster/4749. Termin rejestracji w celu uzyskania pomocy FEMA upływa 19 stycznia 2024 r.     

                                                                                     ###

Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych jest dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego lub status ekonomiczny wnioskującego. Zasadne udogodnienia, w tym tłumaczenia pisemne i usługa tłumacza amerykańskiego języka migowego (ASL) za pośrednictwem serwisu Video Relay Service będą udostępniane dla zapewnienia skutecznej komunikacji z wnioskującymi o ograniczonej znajomości języka angielskiego, niepełnosprawnościach oraz potrzebach w zakresie dostępu i funkcjonalności. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz stał się ofiarą dyskryminacji, zadzwoń do FEMA pod bezpłatny numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z usługi wideotransmisji, telefonii z napisami lub innych, podaj FEMA swój numer w danym serwisie.

Tags:
Ostatnia aktualizacja