Czego można się spodziewać po złożeniu wniosku do FEMA

Release Date:
Grudzień 5, 2023

Należy pamiętać o ważnych czynnościach w poruszaniu się po procedurach pomocy FEMA:

  • Nie czekaj z rozpoczęciem sprzątania. Zrób zdjęcia wszelkich uszkodzeń, sporządź listę strat i zachowaj wszystkie rachunki, aby zweryfikować wydatki spowodowane katastrofą.
  • Złóż roszczenie ubezpieczeniowe. Wnioskodawcy ubezpieczeni w związku z uszkodzeniem domu w wyniku katastrofy, muszą dostarczyć do FEMA rozliczenie odszkodowania lub dokumentację z opisem świadczeń, zanim uzyskają kwalifikacje na pomoc federalną. 
  • Złóż wniosek w FEMA. Zachęcamy właścicieli domów i najemców w powiecie Cook z nieubezpieczonymi lub niedoubezpieczonymi szkodami spowodowanymi katastrofą z 17-18 września 2023 r. do ubiegania się o pomoc FEMA z tytułu katastrofy. Wejdź na portal DisasterAssistance.gov, skorzystaj z aplikacji mobilnej FEMA lub zadzwoń pod numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z usługi przekaźnikowej, takiej jak wideotransmisja, telefonia z napisami lub innej, podaj FEMA swój numer w danym serwisie. Uwaga: Jeśli złożono wniosek o pomoc FEMA po letniej katastrofie, ale Twój lokal mieszkalny ucierpiał w wyniku wrześniowych burz i podtopień, należy ponownie złożyć wniosek w FEMA, aby ubiegać się o dodatkową pomoc.
  • Zaplanuj inspekcję domu/mieszkania. Zazwyczaj po złożeniu wniosku skontaktuje się z Tobą inspektor FEMA w celu umówienia spotkania. Pamiętaj, aby odbierać telefony. Numer telefonu inspektora może być z innego stanu lub wyświetlać się na identyfikatorze odbiorcy jako "abonent nieznany".
  • Zbierz informacje na potrzeby inspekcji. Przygotuj się na okazanie inspektorowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem, dokumentacji własności lub zamieszkiwania w lokalu, listy osób mieszkających w lokalu  w czasie katastrofy, wszystkich uszkodzeń nieruchomości spowodowanych katastrofą oraz polisy ubezpieczeniowej. Jeśli posiadasz zdjęcia uszkodzeń powstałych w wyniku katastrofy lub rachunki za naprawy, należy je również przygotować.  
  • Spotkanie z inspektorem. Inspekcja obejmuje oględziny uszkodzonych w wyniku katastrofy miejsc w domu oraz przegląd okazanej dokumentacji. Inspektorzy FEMA mają przy sobie urzędowy dokument tożsamości ze zdjęciem i nigdy nie proszą klienta o podanie danych bankowych. Nigdy też nie zażądają pieniędzy ani zapłaty w jakiejkolwiek formie.

Po przybyciu na miejsce inspektor poprosi o zweryfikowanie pełnego nazwiska wnioskodawcy, adresu, danych kontaktowych, zajmowanego lokalu, statusu jego własności i ubezpieczenia. W celu zapewnienia skutecznej komunikacji z poszkodowanymi oferowane są zasadne udogodnienia, w tym tłumaczenia pisemne i usługi tłumaczy języka migowego (ASL).  

  • Wypełnij i prześlij wniosek kredytowy do U.S. Small Business Administration (SBA). Po zarejestrowaniu się jako wnioskujący o pomoc z tytułu klęski żywiołowej, wnioskodawca może zostać skierowany do SBA. Nie ma obowiązku przyjęcia pożyczki, jednak nie składając wniosku można stracić dostęp do największego źródła federalnych funduszy na likwidację skutków klęsk żywiołowych. Jeśli nie kwalifikujesz się na kredyt z SBA, możesz zostać skierowany z powrotem do FEMA po inne rodzaje dofinansowania bezzwrotnego.
  • Po inspekcji. W ciągu 10 dni od wizyty inspektora otrzymasz pismo wyjaśniające decyzję FEMA dotyczącą kwalifikowalności. Należy uważnie przeczytać to pismo; może ono opisywać dodatkowe czynności niezbędne do kontynuowania procesu. Jeśli zakwalifikujesz się do otrzymania pomocy, może nadejść ona w formie czeku skarbowego lub bezpośredniego przelewu, w zależności od opcji wybranej podczas składania wniosku.

Aby dowiedzieć się więcej o procesie inspekcji, odwiedź nasz portal pod adresem www.fema.gov/assistance/individual/after-applying/home-inspections . Termin składania wniosków o pomoc FEMA upływa 19 stycznia 2024 r. Aby uzyskać dalsze informacje na temat operacji likwidacji skutków klęsk żywiołowych w Illinois, odwiedź portal www.fema.gov/disaster/4749.  

###

Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych jest dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego lub status ekonomiczny wnioskującego. Zasadne udogodnienia, w tym tłumaczenia pisemne i usługa tłumacza amerykańskiego języka migowego (ASL) za pośrednictwem serwisu Video Relay Service, będą dostępne dla zapewnienia skutecznej komunikacji z wnioskującymi z ograniczoną znajomością języka angielskiego, niepełnosprawnościami oraz potrzebami w zakresie dostępu i funkcjonalności. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, był dyskryminowany, zadzwoń do FEMA pod bezpłatny numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z usługi wideotransmisji, telefonii z napisami lub innych, podaj FEMA swój numer w tym serwisie.

 

 

 

 

 

 

Tags:
Ostatnia aktualizacja