परिवर्तनको लागि विपद रिकभरी केन्द्र समय

Release Date Release Number
जनवरी 20, 2022 DR-4634-CO-NR-006

DENVER - शनिबार, जनवरी 15 देखि, विपद रिकभरी केन्द्रको सञ्चालन समय अर्को सूचना नभएसम्म दैनिक बिहान 9 बजे देखि साँझ 5 बजेसम्म परिवर्तन हुनेछ। केन्द्रले संघीय तथा राज्य विपद सहायता बारे प्रश्नहरू सोध्न स्थान प्रदान गर्दछ। संसाधनहरूमा कुशल पहुँच प्रदान गर्नको लागि केन्द्र निम्न स्थानमा बोल्डर काउन्टीको आपदा सहायता केन्द्रसँग सह-स्थित छ:

1755 S. Public Road, Lafayette, Colorado

विपद सहायता केन्द्रले बाँचेकाहरूलाई इन-पर्सन सहायता प्रदान गर्दछ। FEMA बाट प्रतिनिधिहरू, U.S. लघु व्यवसाय प्रशासन र अन्य संघीय, राज्य, स्थानीय तथा स्वयंसेवी एजेन्सीहरूले उपलब्ध सहायता कार्यक्रमहरू र नीतिहरूको लागि कसरी आवेदन दिने भन्ने व्याख्या गर्न सक्छन् र बाँचेकाहरूलाई तिनीहरूको रिकभरी आवश्यकताको लागि संसाधनहरूका साथ जोड्न सक्छन्।

प्रकोप सहायताको लागि FEMA मा आवेदन दिन तपाईंले केन्द्रमा जान आवश्यक छैन।

यदि तपाईं केन्द्रमा जान असमर्थ हुनुहुन्छ भने आवेदन दिने अन्य उपायहरू छन्: तपाईंले DisasterAssistance.gov मा अनलाइन, 800-621-3362 मा कल गरेर, वा FEMA मोबाइल एप प्रयोग गरेर आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं भिडियो रिले सेवा (VRS), क्याप्शन फोन, वा अन्य सेवा  जस्ता रिले सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, त्यस सेवाको लागि FEMA लाई नम्बर दिनुहोस्।

 तपाईंले आवेदन दिँदा तपाईंले निम्न प्रदान गर्न आवश्यक हुनेछ:

  • तपाईंलाई सम्पर्क गर्न सकिने हालको फोन नम्बर।
  • विपदको समयमा तपाईंको ठेगाना र तपाईं हाल बसिरहनुभएको ठेगाना।
  • तपाईंको सामाजिक सुरक्षा नम्बर।
  • क्षति तथा नोक्सानको एक सामान्य सूची।
  • तपाईंले सिधै निक्षेप रोज्नु भएमा बैंकिङ सूचना।
  • बीमा गरिएको भएमा पोलिसी नम्बर वा एजेन्ट र/वा कम्पनीको नाम।

FEMA सहायताको लागि कसरी आवेदन दिने सम्बन्धी पहुँचयोग्य भिडियोको लागि youtube.com/watch?v=WZGpWI2RCNw मा जानुहोस्।

बोल्डर काउन्टी विपद सहायता केन्द्रमा प्रदान गरिने सेवाहरू बारे जानकारी www.boco.org/MarshallFirewww.boco.org/MarshallFireEspanol मा पनि उपलब्ध छन्।

Tags:
Last updated जनवरी 20, 2022