មជ្ឈមណ្ឌលស្រោចស្រង់ពីគ្រោះមហន្តរាយប្រាំមួយនឹងបិទទ្វារអចិន្ត្រៃយ៍ ថ្ងៃទី 21 ខែមករា

Release Date Release Number
NR-047
Release Date:
មករា 14, 2022

BATON ROUGE, La. – មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រោចស្រង់​គ្រោះមហន្តរាយ​របស់​FEMA នៅ the Edward Dufresne Community Center Parking Lot, 274 Judge Edward Dufresne Parkway ក្នុងក្រុង Luling, នឹងបិទ​ទ្វារ​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​នៅ​វេលា​ម៉ោង​ 6 ល្ងាច​ថ្ងៃសុក្រ​ទី​21 ​ខែមករា ។

អ្នក​ស្រុក​នៃ​ពហុសហគមន៍​កាតូលិក​ទាំងអស់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប៉ះទង្គិច​ដោយ​ខ្យល់​កំបុត​ត្បូង​Ida អាច​បន្ត​ទៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ដទៃ​ជាច្រើន​ទៀត​ដែល​បើកទ្វារ​ក្នុង​រដ្ឋ Louisiana ។ ដើម្បី​រក​ឃើញ​មជ្ឈមណ្ឌល​សូម​រុករក​ក្នុង​អ៊ែប FEMA ចូលទៅ www.FEMA.gov/DRC, ឬ​ទូរស័ព្ទទៅ​បណ្តាញ​ជំនួយ​របស់ FEMA លេខ 800-621-3362 ;

 មជ្ឈមណ្ឌល​DRC ទាំងអស់​អនុវត្ត​តាម​ការប្រយ័ត្នប្រយែង​ចំពោះ​កូវីដ-19 ។ ម៉ាស​គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​ពាក់​សម្រាប់​ទស្សនិកជន និយោជិត និង​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ។

អ្នក​រស់រាន​ដែល​មិន​ត្រូវការ​ការណាត់ជួប​ដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នកឯកទេស FEMA ក្នុង​ក្រុង Luling រហូតដល់​មជ្ឈមណ្ឌល​បិទទ្វារ ។

 

Tags:
បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុងក្រោយ