באקומט עצות פאר היים-רעמאנט דעם נאוועמבער 8-13 ביי Lowe's אין סטעטן איילענד

Release Date Release Number
017
Release Date:
November 8, 2021

ניו יארק - בעת די מענטשן פון ניו יארק פארריכטן און בויען צוריק זייערע הייזער, האט FEMA זיך משתתף געווען מיט Lowe's געשעפט אין סטעטן איילענד צו צושטעלן אומזיסטע אינפארמאציע און טיפן ווי אזוי צו מאכן הייזער וואס זענען געשעדיגט געווארן דורך נאטורעלע קאטאסטראפעס שטערקער און זיכערער.

FEMA ספעציעליסטן וועלן זיך געפינען אויפן פלאץ צו ענטפערן אויף פראגעס און אנבאטן טיפן און טעכניקעס צו בויען סכנה-קעגנשטעליגע הייזער צן פארמיידן אדער רעדוצירן היזקות פון קאטאסטראפעס. מערסטנס אינפארמאציע איז געצילט פאר טו-עס-אליין ארבעט און אלגעמיינע קאנטראקטארס

FEMA'ס סכנה מילדערונג ראטגעבער זענען דארט מאנטאג, נאוועמבער 8 ביז שבת, נאוועמבער 13:

Lowe’s

2171Forest Ave

Staten Island, NY 10303

שעה'ן 9 צופרי ביז 6 ביי נאכט

אומזיסטע רעקאמענדאציע ביכלעך מיט אינפארמאציע וועגן פארזיכערן א שטוב פון פלייץ שאדנס וועט אויך זיין צו באקומען פאר איבערלעבערס. מער אינפארמאציע וועגן שיצן הייזער קען מען געפינען https://www.fema.gov/emergency-managers/risk-management.

פאר די לעצטע נייעס וועגן ניו יארקס הוריקאן איידע באמיאונגען, באזוכט fema.gov/disaster/4615. גייט אונדז נאך אין טוויטער twitter.com/femaregion2 און www.facebook.com/fema.

Tags:
Last updated