נייעס און מעדיע אומגליק 4277

דרוק רעליסעז און פאקט צעטלעך

קיין שום פיילס האט מעט געקוויטעלט מיט די דאזיגער אומגליק

PDF גראפיקס און מאלטימעדיע

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Final Supplemental Environmental Assessment including FONSI signed 2/17/2023 for Bayou Stumpy Watershed Restoration through Channel Bottom Widening Improvements from the Northern Parish Boundary to LA Highway 76, FEMA-DR-4277-LA, February 2023

file icon
Supplemental Environmental Assessment for Bayou Stumpy Watershed Restoration through Channel Bottom Widening Improvements from the Northern Parish Boundary to LA Highway 76, FEMA-DR-4277-LA, January 2023

file icon
Finding of No Significant Impact (FONSI) for New Construction and Relocation of the Louisiana Correctional Institute for Women, signed 1/20/2022

file icon
Finding of No Significant Impact (FONSI) for Bailey Grove Regional Detention Pond Project, signed 6/1/2022

file icon
Finding of No Significant Impact (FONSI) for Coulee LaSalle Detention Pond Project, signed 6/1/2022

file icon
Draft Environmental Assessment for City of Youngsville Highland Ridge Subdivision & Coulee LaSalle Regional Detention Pond Project, HMGP-4277-0036-LA, April 2022

file icon
Draft Environmental Assessment, City of Youngsville, Bayou Parc Perdu Watershed, Bailey Grove Regional Detention Pond Project, Lafayette Parish, Louisiana, HMGP-4277-0035-LA, April 2022

file icon
Draft Environmental Assessment, Livingston Parish School Board, Relocation, Consolidation and Reconstruction of Southside Elementary School and Southside Junior High School (FEMA-4277-DR-LA), Denham Springs

file icon
Louisiana; FEMA-4277-DR

Report mandated by Congress on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4277-DR- Louisiana Severe Storms and Flooding during the period of August 11-31, 2016.