alert - warning

This page has not been translated into Albanian. Visit the Albanian page for resources in that language.

Lajme dhe Media: Katastrofa 4685

Deklarata për shtyp dhe Fletë të dhënash

Asnjë skedar nuk është etiketuar me këtë katastrofë.

PDF, Grafikë dhe Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Georgia; FEMA-4685-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4685-DR; Georgia as a result of severe storms, straight-line winds, and tornadoes on January 12, 2023.