Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

July 10, 2013
News Release
NEW YORK – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) dưới sự yêu cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận kéo dài thêm 30 ngày cho chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp (Transitional Sheltering Assistance, TSA), chương trình này cho phép những nạn nhân Bão Sandy nào hội đủ điều kiện mà không thể quay trở về nhà của họ để có thể trú ngụ tại những khách sạn đang tham gia vào chương trình.
April 30, 2013
News Release
NEW YORK – Bốn Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai ở quận Nassau và Suffolk sẽ chuyển thành các Trung Tâm Quảng Bá Chương Trình Vay Sau Thiên Tai bắt đầu vào ngày Thứ Tư, 1 tháng 5, 9 giờ sángCác trung tâm này  do Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp Hoa Kỳ điều hành sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
April 29, 2013
News Release
NEW YORK – Các nạn nhân Bão Sandy có tới ngày 30 tháng 4 để viếng thăm bốn Trung tâm Phục hồi Thiên tai tại Thành phố New York. Các chuyên gia từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp và  Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp Hoa Kỳ sẽ có mặt để:
April 26, 2013
News Release
NEW YORK – Trong sáu tháng sau khi Bão Sandy đổ bộ vào ngày 29 tháng Mười, năm 2012, đã có nhiều tiến triển to lớn xảy ra trong công việc phục hồi của New York.Gần như tất cả các mảnh đất đá vụn đã đi gần hết. Nhiều nạn nhân bão đã trở về nhà và sửa chữa hoặc thay thế các tài sản cá nhân bị thiệt hại hoặc hủy hoại.  Các cơ sở thương mại đang mở cửa trở lại.Nhiều trường học công cộng, thư viện, trung tâm cộng đồng và các tổ chức khác đã tái mở cửa, bao gồm Trung tâm Y tế Langone của Đại học New York, Bệnh viện Bellevue và Bệnh viện Đảo Coney.
April 26, 2013
News Release
NEW YORK – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp, theo lời yêu cầu của Tiểu Bang New York, đã chấp thuận gia hạn chương trình Trợ giúp Tạm trú (TSA) thêm 28 ngày, để những nạn nhân Bão Sandy nào không thể trở về nhà có thể ở lại tại các khách sạn tham gia với chương trình.Ngày trả phòng và rời khỏi khách sạn theo chương trình TSA, đã được gia hạn cho đến ngày 29 tháng 5, ngày này cũng đã được gia hạn thêm từ ngày 1 tháng 5.  FEMA sẽ gọi cho những nguyên đơn nào hội đủ điều kiện gia hạn để thông báo về ngày trả phòng mới.
April 24, 2013
News Release
 NEW YORK — Sự trợ giúp thiên tai cho các nạn nhân bão Sandy tại New York:

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top