Main Content

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: October 27, 2012 to November 09, 2012
Major Disaster Declaration declared on October 30, 2012

Sandy: One Year Later

News

July 10, 2013 - News Release

NEW YORK – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) dưới sự yêu cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận kéo dài thêm 30 ngày cho chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp (Transitional Sheltering Assistance, TSA), chương trình này cho phép những nạn nhân Bão Sandy nào hội đủ điều kiện mà không thể quay trở về nhà của họ để có thể trú ngụ tại những khách sạn đang tham gia vào chương trình.

April 30, 2013 - News Release

NEW YORK – Bốn Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai ở quận Nassau và Suffolk sẽ chuyển thành các Trung Tâm Quảng Bá Chương Trình Vay Sau Thiên Tai bắt đầu vào ngày Thứ Tư, 1 tháng 5, 9 giờ sángCác trung tâm này  do Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp Hoa Kỳ điều hành sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

April 29, 2013 - News Release

NEW YORK – Các nạn nhân Bão Sandy có tới ngày 30 tháng 4 để viếng thăm bốn Trung tâm Phục hồi Thiên tai tại Thành phố New York. Các chuyên gia từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp và  Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp Hoa Kỳ sẽ có mặt để:

Geographic Information

Map of declared counties for [New York Hurricane Sandy (DR-4085)]

Financial Assistance

Individual Assistance - Dollars Approved

Individuals & Household Program (IHP): Provides money and services to people in Presidentially declared disaster areas.

Housing Assistance (HA): Provides assistance for disaster-related housing needs.

Other Needs Assistance (ONA): Provides assistance for other disaster-related needs, such as furnishings, transportation, and medical.

Total Individual Assistance (IA) - Applications Approved: Total Individual & Households Program - Dollars Approved* Total Housing Assistance - Dollars Approved* Total Other Needs Assistance - Dollars Approved*
Total Amount 117,664 $1,012,875,939.76 $866,857,811.58 $146,018,128.18
Last Updated: Saturday, May 28, 2016 - 02:03 (Updated daily)

Public Assistance - Dollars Approved

Public Assistance (PA): Disaster grant assistance available for communities to quickly respond to and recover from major disasters or emergencies declared by the President

Emergency Work (Categories A-B): Work that must be performed to reduce or eliminate an immediate threat to life, protect public health and safety, and to protect improved property that is significantly threatened due to disasters or emergencies declared by the President

Permanent Work (Categories C-G): Work that is required to restore a damaged facility, through repair or restoration, to its pre-disaster design, function, and capacity in accordance with applicable codes and standards

*Dollars Approved: Assistance dollars approved but not necessarily disbursed.

*Dollars Obligated: Funds made available to the State via electronic transfer following FEMA's final review and approval of Public Assistance projects.

Total Public Assistance Grants - Dollars Obligated* Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated* Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated*
Total Amount $12,699,265,124.61 $2,450,666,136.38 $10,228,942,196.34
Last Updated: Saturday, May 28, 2016 - 08:21 (Updated daily)

Related Links