Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

July 10, 2013
News Release
New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 30 araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na nagpapahintulot sa mga kwalipikadong nakaligtas mula sa Hurricane Sandy na hindi makabalik sa kani-kanilang mga tahanan na makatuloy sa mga lumalahok na hotel.
April 30, 2013
News Release
NEW YORK – Apat na mga Disaster Recovery Center sa county ng Nassau at Suffolk ang magiging mga Disaster Loan Outreach Center simula alas-9 ng umaga, Miyerkules, Mayo 1.Ang mga center na pinapatakbo ng U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo), ay bukas nang Lunes hanggang Biyernes, alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, at Sabado, alas-9 ng umaga hanggang ala-3 ng hapon.
April 29, 2013
News Release
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagong Sandy ay mayroong hanggang Abril 30 upang bisitahin ang apat na Disaster Recovery Center sa New York City.Ang mga espesyalista mula sa Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensiya o FEMA) at ang U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo) ay nariyan upang magbigay ng:
April 26, 2013
News Release
NEW YORK – Ang Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensya o FEMA), sa kahilingan ng Estado ng New York, ay inaprubahan ang 28-araw na palugit sa Transitional Sheltering Assistance (TSA) na programa, na nagbibigay pahintulot sa mga nakaligtas mula sa Bagyong Sandy na hindi makakabalik sa kanilang mga tahanan na manatili sa mga kalahok na hotel.
April 24, 2013
News Release
 NEW YORK — Tulong pangsakuna sa mga nakaligtas mula sa Hurricane Sandy sa New York:  Mahigit sa $3.3 bilyon na kabayaram mula sa National Flood Insurance Program ang ibinigay sa mga policy holder (may seguro)  Mahigit sa $958 milyon na kaloob (grant) ng FEMA ang inaprubahan para sa mga indibidwal at mga sambahayan o Mahigit sa $821 milyon para sa tulong sa pabahay o Mahigit sa $137 milyon para sa iba pang pangangailangan
April 17, 2013
News Release
  NEW YORK – Ang disaster recovery center sa Freeport, Nassau County, na kasalukuyang mayroong mga espesyalistang tauhan ng estado at pederal, ay magiging disaster loan outreach center na patatakbuhin ng U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo) simula alas-9 ng umaga, Martes, Abril 16.  

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top