Federal Emergency Management Agency

New Jersey Hurricane Sandy (DR-4086)

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

November 21, 2012
News Release
TRENTON, N.J. -- Hiện thời bất cứ những ai bị ảnh hưởng bởi cơn bão Sandy có thể đến thăm một Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Center, DRC) mới mở cửa tại Quận Monmouth County nếu họ có câu hỏi về chương trình phục hồi. Điều này nâng con số các trung tâm ở Monmouth lên đến bốn trung tâm và con số toàn bộ tiểu bang là 31. Tất cả các trung tâm ngoại trừ một trung tâm đều mở cửa mỗi ngày từ 8h sáng đến 8h chiều, ngoại trừ trung tâm ở Bay Head, trung tâm này mở cửa từ 8h sáng đến 5h chiều, trong lúc giờ giới nghiêm ở nơi đây còn hiệu lực.
Main Content

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4086-DR

State/Tribal Government: 
Back to Top