Main Content

Trước Khi Quý Vị Nộp Đơn

Step 1: Before You ApplyStep 2: Apply For AssistanceStep 3: After You Apply
 

Lưu Ý: Một số liên kết được cung cấp dưới đây chỉ có bằng tiếng Anh.

Nhu Cầu Cấp Thiết

 • Nếu quý vị có nhu cầu cấp thiết về thực phẩm, nước hoặc nơi trú ẩn, quý vị có thể liên lạc với  Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ theo số 1-800-REDCROSS (1-800-733-2767) hoặc United Way bằng cách quay số 2-1-1 từ một điện thoại cố định.  Vui lòng xem trang sau đây để biết thêm thông tin: //www.211us.org/status.htm
 • Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa – nơi quý vị có thể nói chuyện trực tiếp với người nào đó từ FEMA để biết thông tin về hỗ trợ của FEMA và các chương trình hỗ trợ thảm họa khác.
 • Nếu có thể, hãy tìm một khách sạn có tham gia vào Chương Trình Hỗ Trợ Tìm Nơi Trú Ẩn Chuyển Tiếp (TSA) của FEMA.
 • Cổng Thông Tin Nhà Ở FEMA để tìm nhà cho thuê.
 • Hãy tìm kiếm các thành viên gia đình bằng Hệ Thống Quốc Gia về Định Vị và Đăng Ký Khẩn Cấp của FEMA (chỉ được kích hoạt trong những thảm họa lớn) hoặc bằng Danh Sách An Toàn & Khỏe Mạnh của Hội Chữ Thập Đỏ.

Hỗ trợ thảm họa là gì?

 • Hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ đối với những tổn thất không được bảo hiểm bao trả.
 • Chỉ có ở những hạt có thảm hỏa được thông báo ở cấp liên bang.
 • Nhằm hỗ trợ những chi phí chính, chứ không phải khôi phục tài sản trở lại tình trạng trước khi xảy ra thảm họa.
 • Đa số dưới hình thức vốn vay được Cục Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) cung cấp cho người thuê nhà, chủ sở hữu nhà và các doanh nghiệp.
 • Một số hỗ trợ được cung cấp qua Chương Trình Cá Nhân và Hộ Gia Đình của FEMA dành cho nơi ở tạm thời, sửa chữa, thay thế nhà ở và trong trường hợp hiếm gặp là công trình cố định hoặc bán cố định.
 • Có thể sẵn có hỗ trợ khác qua Chương Trình Cá Nhân và Hộ Gia Đình của FEMA dành cho các nhu cầu không phải về nhà ở, chẳng hạn như chi phí y tế và nha khoa, chi phí tang lễ và mai tang phí, đồ gia dụng, công cụ cần thiết cho công việc của quý vị, tài liệu giáo dục cần thiết, nhiên liệu dùng cho nguồn nhiệt chính, đồ dùng vệ sinh, tổn thất về xe cộ có liên quan đến thảm họa và sự di chuyển cũng như lưu trữ có liên quan đến thảm họa.

Tìm hiểu thêm về hỗ trợ thảm họa

Last Updated: 
04/18/2014 - 11:31